Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини
       
 
 Соціально-психологічний факультет створено 28 серпня 2003 року. З початку свого існування та до цього часу факультет розміщується на 7 поверсі 4 навчального корпусу, через що серед викладачів та студентів отримав назву «Сьоме небо». Першим деканом факультету став професор Олександр Леонідович Музика, який очолював його до 2013 року. У період з 2004 по 2006 рік деканом була доктор психологічних наук Нігора Вікторівна Хазратова. Нині факультетом керує доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова.

На соціально-психологічному факультеті навчаються 1280 студентів за такими напрямами:

 «Психологія», «Практична психологія»

«Менеджмент організацій»

«Соціальна педагогіка» (з 2016 року – «Соціальна робота»)

«Маркетинг»

Соціально-психологічний факультет має справжні атрибути академічної єдності та солідарності: гімн, логотип, корпоративні нагрудні значки. Традиційною стала велика низка мистецько-розвивальних проектів: урочиста театралізована посвята у студенти – «Однокашники», «Вільний мікрофон», урочисте вручення студентських квитків, фестиваль студенстько-викладацької творчості «Новорічний зорепад», поетичні вечори «Перший день весни», «Людина року СПФ». На факультеті діє мистецький проект «7 картин на 7-му небі». Новими проектами 2015 року на факультеті стало святкування «Тижня факультету».

Окрім мистецьких заходів на СПФ активно проводиться профорієнтаційна робота. В 2015 році на факультеті з’явилися нові профорієнтаційні проекти («Майстерня успіху від СПФ», «СПФ – це…», «Проживи один день життям студента»). Викладачі різних кафедр проводять майстер-класи та тренінги для абітурієнтів, які стосуються актуальної для них проблематики (ЗНО, життєвий успіх, планування часу тощо). Ще одним нововведенням 2015 року є встановлені тісні зв’язки із практичними психологами шкіл, ліцеїв, коледжів та Міським відділом освіти та Обласним управлінням освіти і науки.

Особистісному зростанню студентів сприяють розвивальні практикуми: «Психологія Медіа-простору», «Психологія реклами», «Психологія творчості (Організація масових заходів)», «Психологія гумору (КВН)», «Театр життя», «Молодь за права людини онлайн», «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу», «Подарунки та сувеніри: творча майстерність», «Організаційно-мистецька діяльність», «Волонтерство у сфері інклюзії», «Кардмейкінг та скрапбукінг як інструмент розвитку особистості майбутнього соціального педагога».

Сьогодні на факультеті працюють п'ять кафедр.

Кафедра соціальної та практичної психологіїє випусковою для студентів спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія». Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька. Висококваліфіковані спеціалісти забезпечують викладання більше 100 нормативних та вузько спеціалізованих дисциплін. Викладачами кафедри впроваджено систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, яка дозволяє максимально наблизити навчальні задачі до умов реального професійного життя психологів. Для підвищення якості освіти викладачами кафедри підготовлено більше 20 навчальних посібників і монографій.

Кафедра соціальної та практичної психології має багаті наукові традиції. У різні роки студенти-психологи біля 30 разів ставали переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, стипендіатами фонду «Завтра UA». Починаючи з 2008 року за результатами кращих студентських досліджень видається щорічний збірник наукових праць студентів. В 2015 році вперше на базі СПФ було проведено міську та обласну олімпіаду з психології. З 2014 року в університеті відкрито аспірантуру за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія», в якій можуть продовжувати навчання та займатись наукою кращі випускники факультету та інших ВНЗ. Наукова робота ведеться в рамках держтеми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». У 2014 році кафедрою було проведено І Всеукраїнську інтерент-конференцію «Особистісне зростання: теорія і практика», за результатами якої опубліковано спецвипуск фахового журналу «Наука і освіта».

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї практичної підготовки та здобувають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямками, що дозволило започаткувати нову традицію – фестиваль практичної психології, у якому систематично беруть участь тренери-психотерапевти міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Співробітники кафедри беруть участь у роботі таких наукових об’єднань: відділення лабораторії екологічної психології тапсихології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України; Всеукраїнська громадська організація “Центр політичного менеджменту”; Житомирський осередок Асоціації політичних психологів України; Житомирське обласне відділення Товариства психологів України.

Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями. Для викладачів та студентів організовано семінар-тренінг з доктором психології Фрідою-Марікою, Арендсен Гейн (Нідерланди), семінари професора Антона Шмідта (Нідерланди, Маастрихтський університет), професора в сфері клінічної психології Денніса Оуена Боуена (США). З 2011 по 2014 роки на кафедрі працювали волонтери Корпусу Миру Нікі Оманідзе та Нейтон Овсяний, які забезпечували викладання психологічних дисциплін англійською мовою для студентів-психологів. І.А. Степанюк, яка стала переможницею Faculty Development Program, отримала стипендію уряду США та пройшла наукове стажування в Університеті Вісконсіна (США, вересень 2014 – травень 2015 року).

2015 рік був особливо сприятливим на встановлення нових міжнародних зв’язків. Особливо активна міжнародна співпраця була налагоджена із Польщею: декан факультету Л.П. Журавльова підписала угоду про співпрацю з Kazimierz Wielki University Institute of Psychology (Бидгощ, Польща 2015 р.), в рамках якої взяла участь у міжнародній конференції та прочитала лекції і провела майстер класи для викладачів та аспірантів. Підписано договір про співпрацю з Громадською організацією «Польський студентський клуб», згідно якого студенти старших курсів проходили професійне стажування у м. Варшава (Польща).

Кафедра соціальної педагогіки і педагогічної майстерності , яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Миколаївна Коляденко, є випусковою для спеціальності «Соціальна педагогіка».Викладачі кафедри забезпечують викладання більш ніж 50 дисциплін. З метою оптимізації процесу професійної підготовки соціальних педагогів викладачами кафедри підготовлено більше 10 навчальних посібників і монографій.

Викладачами кафедри підготовлено 6 переможців, лауреатів обласних та всеукраїнських наукових конкурсів, олімпіад. Починаючи з 2012 р. кафедрою щорічно випускається збірник наукових робіт викладачів і студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери», а з 2013 р. – «Актуальні проблеми соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки».

Кафедра соціальної педагогіки і педагогічної майстерності ініціює проведення наукових та методичних заходів, серед яких калейдойдоскоп майстер-класів «Випускники – студентам», з метою демонстрації майбутнім фахівцям кращих практик роботи у соціально-педагогічній сфері (2012 р.), Всеукраїнські дистанційні конкурси студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (2013 р., 2014 р.). Науково-дослідна тема кафедри «Історичні та теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності».

Кафедрою укладено угоди про співпрацю з низкою організацій соціального спрямування (понад 30 установ та організацій), що, по-перше, уможливлює проходження практики майбутніми соціальними педагогами в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення. По-друге, об’єднання зусиль теоретиків та практиків має позитивний соціальний ефект.

Головними міжнародними партнерами кафедри є Інститут Історії освіти Польської Академії наук, Інститут славістики Польської Академії наук, Жешувський університет, Вища школа інформатики і управління м. Жешува. Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї професійної підготовки шляхом проходження стажування за кордоном та участю в різних міжнародних проектах (США, Польща, Швеція, Франція, Молдова, Албанія, Ізраїль, Азербайджан, Німеччина, Росія).

У 2004 році за ініціативи кафедри була створена Студентська соціальна служба для молоді (далі – СССМ), метою діяльності якої є реалізація державної молодіжної політики, надання соціальних послуг студентам, студентським сім’ям, розв’язання соціальних проблем та поліпшення становища студентства. У межах СССМ діють Телефон Довіри, Молодіжний центр праці, потужний волонтерський загін, соціально-інтерактивний «Театр життя», видається газета «Перехрестя», організовуються благодійні акції.

Підструктурою СССМ є Центр ґендерної освіти, серед найуспішніших проектів якого конкурс фоторобіт «Оголошуємо тендер на ґендер», масова наочна акція «Стоп сексизм!», обласний конкурс студентських наукових робіт із ґендерної тематики.

При СССМ з 2012 року також створено Центр міжкультурної толерантності, в межах якого діють Школа міжкультурної толерантності та дискусійний відеоклуб.

Кафедру загальної, вікової та педагогічної психології  очолює кандидат психологічних наук, доцент Світлана МихайлівнаДмитрієва. Кафедра традиційно забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів на всіх факультетах університету.

З 2011 року викладачі кафедри працюють над комплексною науковою темою «Гуманізація національної освіти в сучасних соціокультурних умовах». За результатами досліджень підготовлено 292 наукових та науково-методичних праць.

Впродовж свого існування кафедра приділяла значну увагу пошуку ефективних шляхів підвищення психологічної підготовки студентів вищого навчального закладу до майбутньої професійної діяльності. Вивчалися можливості використання навчальних дисциплін психологічного циклу для формування творчої особистості майбутнього педагога.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого науково-професійного рівня шляхом участі у міжнародних та всеукраїнських наукових форумах, стажуванню та навчанню у психотерапевтичних програмах.

До науково-дослідної роботи залучається і студентська молодь. При кафедрі організовано роботу проблемних груп. Студенти беруть активну участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах. Вже стали традицією перемоги студентів Житомирського державного університету на Всеукраїнських олімпіадах з психології, де вони, починаючи з 1986 року, неодноразово займали призові місця.

Кафедра менеджменту та адміністрування, яку очолює кандидат економічних наук, доцент Ольга Анатоліївна Карпюк, є випусковою для спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

З метою підвищення ефективності навчального процесу викладачами кафедри підготовлено близько 30 навчальних посібників та монографій. Державною темою кафедри є «Актуальні проблеми ефективного управління підприємствами».

Кафедра співпрацює з цілою низкою бізнес-структур, громадських та освітніх організацій, зокрема: ПАТ «ЖЛ», ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Екопродукт», ГО «Жіночий інформаційно-консультаційний центр», ЖОАНК «Дорадчий центр», ГО «Сучасний формат». Упродовж 2012-2014 р.р. разом з кафедрою економіки та маркетингу підтримувались міжнародні зв’язки з Державним навчальним закладом м. Шартр (Франція) та Державним навчальним закладом м. Вік-ан-Бігор (Франція), у розвитку обміном досвідом у галузі управління підприємствами.

Викладачі кафедри проходять стажування за кордоном, зокрема у Польщі, Канаді, Франції, Болгарії та Туреччині. Завдяки міжнародному співробітництву стала можливою реалізація українсько-французьких програм обміну. Восени 2012-2013 року кафедра приймала дві делегації з французьких міст Шартр та Вік-ан-Бігор. Метою прийому французьких гостей є обмін досвідом підготовки фахівців напряму «Менеджмент». Крім того, на соціально-психологічному факультеті налагоджено співпрацю з навчально- науковими закладами Нідерландів, Польщі, Франції, Італії, Казахстану, встановлено науково-освітні зв’язки з Програмою Розвитку ООН.

Кафедру економіки та маркетингу очолює доцент Ольга Вікарчук.Кафедра є випусковою для спеціальності ««Маркетинг». З метою оптимізації процесу професійної підготовки маркетологів викладачами кафедри підготовлено близько 10 навчальних посібників та монографій.

Наукова робота ведеться в рамках державної теми «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу на підприємствах Поліського регіону». Викладачі кафедри активно беруть участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Під їх керівництвом студенти також приймають активну участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та займають призові місця. Щорічно у співпраці з кафедрою менеджменту та адміністрування проводиться міжвузівська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.».

Кафедра підтримує творчі зв’язки з ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та промисловими підприємствами й організаціями. Викладачі кафедри підвищують рівень своєї професійної підготовки шляхом проходження стажування за кордоном (Австрія, Франція). На сьогодні налагоджується співпраця з польськими вищими навчальними закладами.

Усі заходи на соціально-психологічному факультеті проходять за підтримки Ради студентського братства факультету (голова – Юрій Манілов). Студенти ініціюють флеш-моби, волонтерські акції, вдосконалення матеріально-технічної бази факультету, наукові заходи, концертні програми, роботу студентських кураторів, поліпшення умов проживання у гуртожитку. Студентське самоврядування на факультеті є не лише формальною структурою, а й дієвим органом вдосконалення та зростання СПФ.

Факультет не зупиняється на досягнутому, а намічає нові перспективи. В планах комплексна система профорієнтаційної роботи, а відтак і нові студенти та спеціальності. Продовжується цикл конференцій з проблем особистісного зростання. Особливий акцент робитиметься на розширення міжнародної співпраці та забезпечення нових наукових здобутків викладачів та студентів.

ОБ’ЄКТИВНО ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ми не ховаємо знання. Ми робимо їх доступними! 

Чим вирізняється соціально-психологічний факультет з-поміж інших?

Топ 10 переваг навчання на соціально-психологічному факультеті:

  • найпрестижніший факультет найбільшого вишу Полісся;
  • можливість вибору дисциплін для вивчення;
  • високоякісні професійні тренінги;
  • можливість досконалого вивчення іноземних мов;
  • участь у міжнародних проектах та програмах, стажування за кордоном;
  • комп’ютерні програми тестування;
  • співпраця з провідними установами та підприємствами по всій країні;
  • можливість практичного застосування знань під час виробничої, асистентської практик та в ході виконання професійно-орієнтованих фахових завдань;
  • освіта в терапевтичних проектах із різних напрямів психології;
  • можливість отримання військової освіти та офіцерського звання.