Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Науковий центр гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій Котловий Сергій Анатолійович.
Центр ґендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка діє з 2007 року. На базі Центру впроваджено ефективну технологію підготовки волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності. Налагоджено тісну співпрацю із органами влади та місцевого самоврядування, міжнародними та всеукраїнськими організаціями і фондами. Активісти Центру ефективно здійснюють такі види діяльності, як проведення досліджень, експертизи, розробка методичного інструментарію та інформаційної продукції, консультативна допомога, тренінгова діяльність, науковий супровід соціальних проектів. До основних форм роботи Центру належать: тренінги, майстер-класи, ґендерні відеолекторії, тематичні квести, ґендерний геокешинг, проектна діяльність, масові заходи (конкурс студентських наукових робіт, фотоконкурс, круглі столи тощо). Нині Центр є ґендерним експертним осередком області, оскільки активісти мають відповідні наукові напрацювання, необхідний практичний досвід, систематично підвищують рівень знань із ґендерних питань, та є сертифікованими тренерами з ґендерної політики й освіти, PR-технологій, ґендерного бюджетування, з питань репродуктивного здоров’я та лідерства.

«Центр ґендерної освіти (надалі – Центр) – є науково-дослідним Центром при кафедрі соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка». Метою діяльності Центру є проведення наукових досліджень у галузі гендерної проблематики, залучення науковців університету та студентів до здійснення гендерних наукових розвідок, організація та здійснення міжнародної наукової грантової діяльності у гендерній сфері.

Основними напрямами діяльності Центру є:

– розробка концепції та методології гендерних досліджень у сфері освіти;

– створення наукових інформаційних ресурсів з ґендерної проблематики для викладачів, аспірантів, магістрантів та інших учасників освітнього процесу;

– розробка і сприяння впровадженню навчальних курсів з ґендерної тематики у вищій та загальноосвітній школі;

– проведення ґендерних наукових досліджень у сфері освіти та інших сферах суспільного життя;

– організація та проведення науково-методичних семінарів, конференцій для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл;

– залучення молоді до участі у наукових та культурно-освітніх акціях, які відповідають меті й завданням діяльності Центру;

– налагодження міжнародних зв’язків із питань гендерних наукових досліджень та гендерної освіти;

– організація розробки та подання на конкурси грантових заявок проектів з гендерної проблематики;

– здійснення просвітницької діяльності з метою популяризації егалітарних цінностей та ідеї розвитку суспільства на паритетних засадах;

– реалізація інших завдань відповідно до мети діяльності Центру.

Для оптимізації діяльності Центру видано методичні рекомендації „Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності” та „Методичні рекомендації з організації та проведення ґендерних відеоклубів”.

Наприкінці листопада 2007 року у межах Всеукраїнської акції „16 днів протидії ґендерному насильству” був проведений Житомирський обласний конкурс фоторобіт „Оголошуємо тендер на ґендер”, що мав на меті висвітлити уявлення молоді про сучасні тенденції та проблеми ґендерного розвитку суспільства. За результатами конкурсу оформлено виставку робіт, нагороджено переможців, видано перекидний календар, що популяризує ідею рівних можливостей. У березні 2008 року на теренах Житомирщини вперше було проведено акцію „Стоп сексизм!”, спрямовану на подолання ґендерних стереотипів у рекламі, що перешкоджають повноцінній участі жінок і чоловіків в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя.

З 2008 року на базі Центру активно діє волонтерський загін „Паритет”, робота якого спрямована на поширення ґендерних знань, популяризацію ідеї ґендерної рівності.

У грудні 2008 року проведено Житомирський обласний Конкурс студентських наукових робіт із ґендерної тематики, що мав на меті підтримку й стимулювання студентів у здійсненні ґендерних досліджень. Значна кількість студентських наукових робіт, поданих на Конкурс, лягла в основу розробки курсових та бакалаврських досліджень у сфері ґендерної проблематики. За результатами Конкурсу видано збірник студентських наукових робіт „Ґендерна проблематика соціокультурної сфери”. Серед вихованців підліткових клубів проведено міський конкурс колажу „Толерантний світ”. У грудні 2009 року проведено „Ярмарок ґендерних інновацій Житомирської області”. Основними завданнями цього заходу стали виявлення та підтримка кращих ґендерних практик, об’єднання зусиль у поширенні ідеї ґендерної рівності на теренах області, налагодження контактів для подальшої реалізації ґендерних проектів. Представники Центру брали участь у навчальних поїздках до Швеції (2008 р.), Польщі (2008 р).

З 2008 р. директорка Остапчук О.Л. входить до складу Житомирської обласної координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. Також є членом Житомирської міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та ґендерної рівності. Є експертм Індустріального ґендерного комітету з реклами.

Починаючи з 2009 року, експерти та волонтери Центру беруть активну участь у проектній діяльності. Так, на базі Центру протягом березня-травня 2009 р. було реалізовано проект „Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому числі молодих матерів” за підтримки Українського Жіночого Фонду, що мав на меті підвищення спроможності до працевлаштування студенток-випускниць, у тому числі молодих мам.

У грудні 2010 року проведено круглий стіл „Сексизм у рекламі: до питання соціальної відповідальності”, що мав на меті об’єднання зусиль влади, бізнесу, ЗМІ та громадськості задля подолання сексизму в рекламі м. Житомира.

Центр брав активну участь у реалізації проекту „Впровадження ґендерних підходів у роботу кримінально-виконавчої інспекції Житомирської області” за підтримки Швейцарського Бюро Співробітництва в Україні.

Протягом січня-квітня 2011 року волонтерками Центру – переможницями програми молодіжного жіночого лідерства „Перший крок до успіху” Українського Жіночого Фонду – реалізовано проект „Ґендерна просвіта молоді Житомирщини”, що передбачав проведення ґендерного геокешингу, серії тренінгів для сільської молоді та шість випусків молодіжного інформаційного ґендерно-чутливого видання „Акцент”. У межах цієї ж програми у 2012 році впроваджено дві ініціативи: „Крок до лідерства”, що мав на меті створення молодіжної громадської організації і проведення тренінгів з розвитку лідерства й асертивної поведінки; та проект „Школа молодої сім’ї”, спрямований на популяризацію партнерських засад побудови сім’ї.

Студенти-волонтери були залучені до реалізації наступних проектів: „Створення мережі ґендерних відеоклубів у Житомирській області”, метою якого було підвищення рівня ґендерної обізнаності учнівської та студентської молоді шляхом створення мережі ґендерних відеоклубів у навчальних закладах Житомирської області; а також „Організація та проведення комунікаційних кампаній в інтересах жінок та дітей”, „Інформаційна кампанія з подолання насильства між близькими людьми „Залишайся людиною” (за підтримки проекту Європейського Союзу), ”Ідентифікація дітей, які постраждали від сексуального насильства та експлуатації” (за підтримки Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла-Страда – Україна” та Міжнародної організації ЕКПАТ) та ін.

Центр має успішний досвід співпраці з міжнародними організаціями і фондами, серед яких Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні Програми розвитку ООН, Швейцарське Бюро Співробітництва в Україні, Проект Європейського Союзу „Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент”, Фонд ім. Ф. Еберта.

Члени центру:

  • Коляденко С. М. — к. пед. н., доцент, завідувачка кафедри соціальних технологій;
  • Літяга І. В. — к. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
  • Ілліна О. В. — к. пед. н., доцент кафедри соціальних технологій;
  • Безсмертна В. І. — аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами.