Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини


Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи

Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи створена відповідно до рішення Вченої ради ЖДУ ім. І. Франка. Сьогодні кафедру очолює к.е.н., доцент кафедри Вікарчук Ольга Іванівна.

В складі кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи працює 2 доктори економічних наук, професори; 1 кандидат економічних наук, професор; професор; 5 кандидатів економічних наук, доцентів; 4 кандидати економічних наук, старші викладачі.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальностей:

 • 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 075 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 051 «Економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»;
 • 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки, кваліфікацію та проходять стажування у провідних навчальних та науково-дослідних установах України та Європи.

Наукова діяльність кафедри сформована в таких напрямах:

 • Оптимальне планування виробництва промислових підприємств в умовах ринку.
 • Удосконалення методів оцінки соціально-економічної ефективності інвестиційних та інноваційних проектів.
 • Дослідження товарів споживчого ринку.
 • Оцінка ефективності структури маркетингових служб підприємства.
 • Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.
 • Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення.
 • Управління відділом маркетингу на підприємствах харчової промисловості.
 • Ринок освітніх послуг в Україні.
 • Розвиток інноваційної діяльності на засадах провайдингу.

За результатами досліджень видаються підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових статей, статті в наукових журналах. Викладачі кафедри активно беруть участь в Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

На базі кафедри працює 6 наукових гуртків:

 1. «Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу» - науковий керівник к.е.н., доцент С.І. Павлова;
 2. «Сучасні концепції розвитку менеджменту та маркетингу» - науковий керівник к.е.н., доцент О.І. Вікарчук;
 3. «Маркетинг в системі управління підприємством» - науковий керівник к.е.н., старший викладач О.О. Калініченко;
 4. «Розвиток корпоративної і соціальної відповідальності» - науковий керівник к.е.н., доцент Т.В. Боцян.
 5. «Розвиток інноваційного менеджменту і логістики» - науковий керівник к.е.н., старший викладач К.М. Кащук.
 6. «Розвиток корпоративної і соціальної відповідальності» - науковий керівник к.е.н., старший викладач І.О. Клімова та к.е.н., б.в.з. І.О. Пойта.

На кафедрі економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи працює 1 проблемна група:

 1. «Креативний менеджер» - науковий керівник д.е.н., професор І.В. Саух;

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах та займають призові місця. Щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» та «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку».

На базі кафедри реалізується проект - «Бізнес-академія», метою якого є залучення до навчального процесу представників бізнес-кіл.

Робота проекту «Бізнес-академія» передбачає:

 • лекції менеджерів вищої та середньої ланки;
 • екскурсії на провідні підприємства України;
 • залучення студентів до дискусій та семінарів для обговорення «гарячих тем» з представниками бізнесу.

Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи – це:

 • співпраця з міжнародними організаціями та ВУЗами;
 • участь студентів у міжнародних проектах, програмах обміну та стажування;
 • реальне проходження практики на підприємствах регіону та України з подальшим працевлаштуванням;
 • різноманітні безкоштовні тренінги, квести, круглі столи, зустрічі, виїзні конференції;
 • вивчення досвіду виробничої та управлінської діяльності безпосередньо на підприємствах Житомирщини та України;
 • можливість розвивати професійну майстерність в Дебатному клубі, «Бізнес-академії», «Ресурсному центрі»;
 • поглиблене вивчення іноземної мови;
 • можливість отримання подвійного диплому з країнами ЄС.

Кафедра підтримує зв’язки з Житомирським маслозаводом «Рудь», кондитерською фабрикою «Житомирські ласощі», Компанією «Кока-Кола», ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», Київський пивоварний завод «Carlsberg», Житомирський завод «Кромберг енд Шуберт» та іншими підприємствами й організаціями такими, як: Рекламне агентство «Пропозиція», ТОВ «Органік Мілк», ТОВ «Кон Бріо».

Кафедра здійснює підготовку маркетологів, менеджерів та економістів, які вміють оцінювати кон’юнктуру товарно-галузевого ринку. Підготовка фахівців здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних осіб. Навчання студентів проводиться за системою підготовки – бакалавр – базова вища освіта (4 роки навчання), магістр - другий рівень вищої освіти (1,4 роки навчання).

Сьогодні ви маєте зробити складний і відповідальний крок, від якого залежить ваше майбутнє. Ви обираєте професію, що матиме попит на ринку праці впродовж багатьох років. При цьому вона повинна сприяти розкриттю ваших здібностей та професійної самореалізації.

Пам’ятайте, що фундаментом майбутнього успіху є знання та навички, одержані в університеті.