Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра теоретичної та практичної психології

 

Кафедра соціальної та практичної психології була започаткована 2 червня 2001 року наказом ректора І.М.Кучерука. Першим завідувачем кафедри став Олександр Леонідович Музика. З серпня 2013 кафедрою керувала доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова. У 2015 році кафедру очолював доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко. З листопада 2015 завідувачкою кафедри є кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». З 2014 року при кафедрі функціонує аспірантура (керівник доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова).

З історії кафедри

Біля витоків кафедри стояли її ветерани кандидат психологічних наук, почесний професор університету П.С.Горностай, кандидат психологічних наук, доцент Л.І.Кобзар, старший викладач Г.П.Гніда.

Молоді викладачі мали можливість працювати поряд із провідними науковцями: дійсним членом АПН України, доктором психологічних наук, професором Валентином Олексійовичем Моляко (2001-2013), доктором психологічних наук, професором Оленою Іполитівною Кульчицькою (2004 р.), член-кореспондентом НАПН України, доктором психологічних наук, професором Тетяною Михайлівною Титаренко (2002-2004 р.р., 2013-2014 р.р.), доктором психологічних наук Нігорою Вікторівною Хазратовою (2003-2015р.р.), доктором медичних наук Василем Зиновійовичем Свиридюком (2009-2014 р.р.), професором Михайлом Михайловичем Заброцьким (з 2001-2015 р.р.), кандидатом психологічних наук, професором Олександром Леонідовичем Музикою (2001-2013р.р.), докторами психологічних наук, професорами Надією Федорівною Каліною та Вадимом Олександровичем Васютинським (2013-2014).

Тривалий час ділився своїм викладацьким та творчим хистом заслужений діяч мистецтв України, професор Володимир Федорович Шинкарук.

Детальніше про історію кафедри…

 

Кафедра багата своїми традиціями. Ветерани кафедри доцент Леонід Іванович Кобзар та академік Валентин Олексійович Моляко подарували кафедрі свої бібліотеки. Зберігаються на кафедрі й книги з бібліотеки почесного професора університету Петра Сидоровича Горностая.

Детальніше про традиції кафедри…

Сьогодення

Сьогодні підготовку психологів забезпечують доктори психологічних наук професори Лариса Петрівна Журавльова, Павло Петрович Горностай, Вікторія Валеріївна Горбунова, Віталій Олександрович Климчук, Віра Андріївна Чернобровкіна.

На кафедрі працює 17 кандидатів наук, доцентів: Наталія Федорівна Портницька, Інна Станіславівна Загурська, Ірина Миколаївна Тичина, Наталія Олександрівна Никончук, Ольга Михайлівна Савиченко, Ксенія Петрівна Гавриловська, Людмила Олександрівна Котлова, Віктор Васильович Кириченко, Тарас Юрійович Кулаковський, Тетяна Володимирівна Коломієць, Катерина Анатоліївна Марчук, Алла Василівна Шаюк, Наталія Іванівна Чабанюк, Олег Васильович Мазяр, Ганна Володимирівна Пирог, Олександр Сергійович Аврамчук, Сергій Євгенович Виговський.

Викладання курсів на високому науково-методичному рівні допомагають забезпечувати старші викладачі Тетяна Миколаївна Майстренко, Людмила Миколаївна Фальковська, Геннадій Аксентійович Шмиглюк. Практичні заняття проводять асистенти Алла Леонідівна Весельська, Ольга Григорівна Кулаковська, Інна Василівна Кирильчук, Юлія Юріївна Дем’янчук, Оксана Геннадіївна Шмиглюк, Ірина Анатоліївна Гречуха, Тетяна Вікторівна Можаровська, Тетяна Володимирівна Коломієць, Інна Андріївна Степанюк, Алла Іванівна Литвинчук, Тетяна Миколаївна Шапран, Наталія Василівна Хоменко, Наталія Миколаївна Шикирава, Ольга Анатоліївна Скаковська, Ольга Сергіївна Шаран, Володимир Васильович Фещук, Оксана Валентинівна Горай.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки

Читати детальніше

Викладачі кафедри Л.П.Журавльова, В.В.Горбунова, В.О.Климчук, Н.Ф.Портницька, О.М.Савиченко, О.Г.Шмиглюк, А.Л.Весельська, Т.М.Майстренко, І.В.Кирильчук, Ю.Ю.Дем’янчук, Т.М.Шапран постійно підвищують рівень своєї практичної підготовки та здобувають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямками: психоаналіз, психодрама, транзакційний аналіз, символдрама, позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, танцювально-рухова психотерапія, арттерапія.

Викладачі та студенти започаткували нову традицію – фестиваль практичної психології (організатор – В.О.Климчук) – цикл майстер-класів, тренінгів та семінарів, які систематично проводять тренери- психотерапевти міжнародного та всеукраїнського рівнів. Викладачі та студенти мають можливість відвідувати ворк-шопи і майстер-класи Юрія Кравченка (з позитивної психотерапії), Марини Левандовської (з монодрами), Олега Романчука (з когнітивно- поведінкової психотерапії), Павла Горностая (з психодрами), Галини Хомич (гуманістична психотерапія,ТА-підхід), Вікторії Горбунової, Віталія Климчука (з псих одрами, позитивної психотерапії, ПТСР), Наталії Аврмачук (з танцерухової психотерапії), Алли Ликової (з символдрами), Світлани Онопрієнко (з гештальттерапії), Максима Жидка (з клієнт центрованої психотерапії).

Навчально-методична діяльність

За п’ятнадцять років кафедрі соціальної та практичної психології вдалося зробити чимало. Розроблено навчально-методичне забезпечення більше 70 дисциплін для спеціальностей “Психологія” та “Практична психологія”.

Одним зі здобутків кафедри стала розробка алгоритму виконання професійно-орієнтованих завдань (О.Л.Музика, В.В.Горбунова). Викладачами кафедри впроваджено систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, яка дозволяє навчальні задачі максимально наблизити до умов реального професійного життя психологів.

Гриф Міністерства освіти і науки України отримали навчальні посібники «Курсові роботи» О.Л. Музики, «Психологія особистості» М.М. Заброцького, О.М. Савиченко, І.М. Тичини, «Експериментальна психологія в схемах і таблицях» В.В. Горбунової, «Самооцінка і розвиток творчих здібностей» І.С. Загурської, О.Л.Музики, «Математичні методи у психології» В.О. Климчука, «Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності» Н.Ф. Портницької, О.Л.Музики, «Психологія праці» В.В. Кириченка, О.В. Мазяра, колективний посібник «Професійно-орієнтовані завдання з психології» (за редакцією О.Л. Музики).

Видано монографії «Психологія відносин особистості і держави» Н.В.Хазратової, «Психологія емпатії» Л.П.Журвльової, «Особистість і роль: рольовий підхід у соціальній психології особистості» П.П.Горностая, «Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку» В.О. Климчука, В.В. Горбунової, «Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд» В.В. Горбунової, “Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації” В.О.Климчука.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі, кількість яких з психологічних дисциплін – більше 3000. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет (ZDU PROJECT).

Починаючи з 2008 року за результатами кращих студентських досліджень видається щорічний збірник наукових праць студентів. Студенти-магістранти захищають дипломні проекти англійською мовою. З 2013 року на кафедрі відкрито магістратуру зі спеціальності «Практична психологія».

У 2014 році доцентом кафедри О.М. Савиченко запропоновано профорієнтаційний проект для випускників шкіл «Майстерня успіху». Всі викладачі кафедри активно долучилися до розробки і проведення майстер-класів, спрямованих на надання старшокласникам психологічної підтримки з проблем особистісного зростання, професійного вибору, оволодіння первинними навичками психологічної самодопомоги. Продовженням цієї роботи стала підготовка викладачами кафедри серії інформаційних буклетів соціального спрямування: «Як перемогти в інформаційній війні», «Як подолати стрес», «Як досягти успіху», «Як подолати страх публічних виступів», «ЗНО: у що вірити, чого чекати, на що сподіватися». Започатковано інтерактивний студентсько-викладацький проект «Запитай у психологів», в рамках якого кращі психологи факультету в онлайн-режимі відповідають на запитання сучасної молоді.

Наукова діяльність

Особлива увага приділяється науковій роботі викладачів та студентів.

Традиції наукової роботи, започатковані почесним професором П.С. Горностаєм, реалізувалися в роботі разової аспірантури (2001-2010), після закінчення якої успішно захистили кандидатські дисертації В.О.Климчук, І.С. Загурська, Н.Ф. Портницька Н.О. Никончук, І.М. Тичина, О.М. Савиченко.

З 2014 року на кафедрі на постійній основі працює аспірантура з психології. Молоді науковці виконують дисертаційні дослідження під керівництвом професора Л.П.Журавльової.

Працюючи над проблемою ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості протягом 2001-2013 р.р. викладачі кафедри виконували 2 держбюджетні теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків» (2001-2005 р.р.) та «Ціннісна підтримка особистісного росту при переході до кредитно- модульної системи навчання» (2009-2011 р.р.), за результатами яких було проведено 2 Міжнародні конференції, круглий стіл, видано колективну монографію (Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики). В межах гранту Президента України В.О. Климчук протягом 2009-2012 р.р. виконував дослідження «Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді».

З 2014 року викладачі працюють над держбюджетною темою «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства» (державний реєстраційний номер 0114U003867). Цього ж року кафедрою започатковано традицію проведення інтернет-конференцій «Особистісне зростання: теорія і практика», за результатами якої публікується спецвипуск фахового журналу «Наука і освіта.

Співробітники кафедри беруть участь у роботі таких наукових об’єднань: Відділення лабораторій екологічної психології та психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної і політичної психології НАПН України; лабораторія інформаційного менеджменту освітніх проектів; Житомирський осередок Асоціації політичних психологів України, Житомирське обласне відділення Товариства психологів України, Польське наукове товариство.

Активною є співпраця викладачів та студентів. Традиційними є перемоги студентів-психологів на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Науковими керівниками молодих науковців стали колишні переможці Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт з психології.

Читати детальніше

Викладачі кафедри традиційно є членами журі міського та обласного етапів конкурсу МАН. У 2015 р. кафедрою організовано та проведено Обласну олімпіаду з психології для старшокласників міста та області.

Міжнародна співпраця

Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями. Для викладчів та студентів організовано семінар-тренінг з доктором психології Фрідою-Марікою, Арендсен Гейн, організований у співпраці з міжнародною організацією РАМ (2004), семінар професора Антона Шмідта (Нідерланди, Маастрихтський університет), лекції з проблем когнітивно-поведінкової терапії Денніса Оуена Боуена (США, 2014), з проблем інклюзивної освіти спеціаліст з питань інтеграції програми “Mason LIFE” Роба ЛеСуера (США. 2015). Впродовж 2008-12 р.р. в рамках роботи центру соціально-психологічних досліджень діяв Міжнародний проект «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні і Молдові».

У 2012-2015 р.р. діяв Міжнародний проект «Розвиток інклюзивної освіти: створення мережі. Створення спільноти» (спільно з недержавною організацією ІСКОС (Італія). Наукова підтримка від італійської сторони здійснювалася Джорджіо Граціані (університет м. Болонья), від української Олександр Музика (до 2013 р.) та Лариса Журавльова (з 2013 р.) (ЖДУ). У рамках проекту викладачі та студенти факультету слухали лекцію Дімітріса Ардгіропоулоса (професор, координатор служби «Басса Солья» в Італії).

Професор Л.П. Журавльова підписала угоду про співпрацю з Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Institute of Psychology (Бидгощ, Польща 2015 р.). Підписано договір про співпрацю з Громадською організацією «Польський студентський клуб», згідно якого студенти старших курсів проходили професійне стажування у м. Варшава (Польща).

Протягом 2011-2013 р.р на кафедрі працювали волонтери Корпусу Миру Нікі Оманідзе та Нейтон Овсяний, які забезпечували викладання психологічних дисциплін англійською мовою для студентів-психологів.

Асистент кафедри Інна Степанюк співпрацює з Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Great Britain» (Великобританія) - з 2012, ГО АРКА-Спільнота «Ковчег» (Україна, м. Львів) - з 2012 р., Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Switzerland» (Швейцарія) - з 2013; проходила стажування у міжнародному центрі для емігрантів та біженців / SCICH 1.2 "Transit Center for Refugees" (Волькствіл, Цюрих, Швейцарія, 15-30.06.2012), Центрі розвитку та реабілітації для людей з особливими потребами "Calver Trust Kielder"/ "Калверт Траст Кілдер" (Нортумберленд, Англія, 20.06-5.09.2013). І.А. Степанюк є стипендіаткою Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (категорія: Fulbright Faculty Development Program), отримала стипендію уряду США та пройшла наукове стажування в Університеті Вісконсіна, США (вересень 2014- травень 2015 року).

Кафедра не зупиняється на досягнутому, а намічає нові перспективи. Планується комплексна система профорієнтаційної роботи, а відтак і нові студенти та спеціальності. Продовжується цикл конференцій з проблем особистісного зростання. Особливий акцент робитиметься на розширенні міжнародної співпраці та забезпеченні нових наукових здобутків викладачів та студентів.

Бібліотеки кафедри соціальної та практичної психології: