Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра теоретичної та практичної психології

Кафедра теоретичної та практичної психології була створена 1 вересня 2017 року у результаті реорганізації кафедри соціальної та практичної психології. Завідувачем кафедри стала доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр». При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» під керівництвом доктора психологічних наук, професора Л. П. Журавльової.

З історії кафедри. 2 червня 2001 року наказом ректора І. М. Кучерука була започаткована кафедра соціальної та практичної психології, першим завідувачем якої став кандидат психологічних наук, нині професор Олександр Леонідович Музика. Кафедру в різні роки очолювали доктор психологічних наук Нігора Вікторівна Хазратова, доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко, доктор психологічних наук Лариса Петрівна Журавльова.

Видатними постатями в історії кафедри є кандидат психологічних наук, почесний професор університету П. С. Горностай, кандидат психологічних наук, доцент Л. І. Кобзар, старший викладач Г. П. Гніда.

Читати детальніше

Сьогодення. Нині на кафедрі працюють 29 викладачів, які забезпечують викладання більш, ніж 100 фундаментальних та практично орієнтованих дисциплін, з них – один академік, 2 доктори та 14 кандидатів наук.

Більшість викладачів кафедри мають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямками (психоаналіз, психодрама, позитивна психотерапія, когнитивно-поведінкова психотерапія, арт-терапія та ін.).

Кафедра співпрацює із: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія екологічної психології та лабораторія психології творчості); Інститутом соціальної і політичної психології НАПН України (лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин і лабораторія інформаційного менеджменту освітніх проектів); Асоціацією політичних психологів України; Товариством психологів України; Польським науковим товариством; Всеукраїнською громадською організацією «Центр політичного менеджменту» та іншими.

Навчально-методична діяльність. За час існування кафедри було розроблено навчально-методичне забезпечення більш, ніж 70 дисциплін для спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія».

Для підвищення якості освіти викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники; впроваджено авторську систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, яка дозволяє наблизити навчальні задачі до умов реального професійного життя психологів.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет.

Наукова діяльність. З 2014 року на кафедрі на постійній основі працює аспірантура за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» (під керівництвом професора Л. П. Журавльової). Викладачі кафедри проводять та захищають дисертаційні дослідження на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів наук.

З 2014 року наукова робота ведеться в межах держбюджетної теми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». Цього ж року кафедрою започатковано традицію проведення Всеукраїнської інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», результати якої публікуються у фахових журналах України.

За авторством викладачів кафедри видано монографії. На кафедрі видається щорічний збірник наукових праць студентів та викладачів.

Студенти-психологи є переможцями численних Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

Міжнародна діяльність. Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями. У 2015 р. укладено угоду про співпрацю з Kazimierz Wielki University Institute of Psychology (Бидгощ, Польща, 2015 р.). Підписано договір з Громадською організацією «Польський студентський клуб», за яким викладачі та студенти старших курсів можуть проходити професійне стажування у м. Варшава (Польща).

Викладачі та студенти мають можливість слухати лекції провідних зарубіжних фахівців. З психологами ділилися результатами наукових досліджень:

  • в галузі клінічної психології – завідувач кафедри психології Вищої Школи менеджменту в Варшаві Христина Тереза Панас (Польща, 2016);
  • соціально-психологічних особливостей сучасного суспільства – професор Ганна Ліберська (Польща, 2016);
  • проблем інклюзивної освіти – доктор Лайл Кауфман (США, 2015) та Роб ЛеСуер (США, 2015);
  • когнітивно-поведінкової терапії – Денніс Оуен Боуен (США, 2014);
  • впровадження інклюзивної освіти – Дімітріс Ардгіропоулос (Італія, 2012-2015 рр.) та інші.

У 2014 р. асистент кафедри І. А. Степанюк стала переможницею Faculty Development Program, отримала стипендію уряду США та пройшла наукове стажування в Університеті Вісконсіна (США, 2014-2015). Зараз вона навчається на докторській програмі «Спеціальна освіта» в Університеті Канзас (США).

Сьогодні кафедра теоретичної та практичної психології пропонує цикл конференцій з проблем особистісного зростання, до участі в яких запрошує студентів, аспірантів, науковців.

Ми відкриті до співпраці з освітніми, науковими, громадськими організаціями України та зарубіжжя.