Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

 

Наукова діяльність кафедри соціальної та практичної психології

Наукова тема кафедри: «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства» (державний реєстраційний номер — 0114U003867, 10.14 — 10.19)

Керівник теми – доктор психологічних наук, професор, декан соціально-психологічного факультету Лариса Петрівна Журавльова.

Результати роботи:

  • Проведення І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: «Особистісне зростання: теорія і практика» (29 квітня 2014 рік).
  • Наукові публікації викладачів кафедри в рамках теми. (Особистісне зростання).
  • Щорічне проведення круглих столів із практичними психологами шкіл міста на тему: «Актуальні проблеми особистісного зростання».
  • Проведено фестиваль практичної психології, що спрямований на розширення знань викладачів та студентів про сучасні науково- обгрунтовані підходи до надання психологічної допомоги. В рамках проекту сертифіковані спеціалісти представили майстер-класи з монодрами (В.В. Горбунова), психодрами (П.П. Горностай), позитивної психотерапії (В.О. Климчук), гуманістичної терапії (Г.О. Хомич), плейбек-театру (Я.В. Мойсієнко), танце-рухової терапії (Н.М.Аврамчук).

Значимість результатів:

  • Результати дослідження можуть бути використані в навчально-виховному процесі під час написання наукових публікацій, дисертаційних досліджень та монографій.
  • Результати дослідження дають можливість підвищити ефективність навчально-виховного процесу.
  • Соціальний ефект полягає у створенні сприятливих психолого- педагогічних умов для особистісного розвитку та зростання.

Детальніше про науково-дослідну роботу студентів та викладачів кафедри...

 

Наукова діяльність кафедри економіки та маркетингу

Наукова тема кафедри: “Проблеми та перспективи розвитку маркетингової діяльності підприємств Поліського регіону” (державний реєстраційний номер – 0112U007421, 2012-2017 рр.).

Керівник теми – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та маркетингу Вікарчук Ольга Іванівна.

Результати роботи:

- Проведено методичний семінар на тему: «Особливості розвитку сфери послуг в Україні».

- В контексті комплексної науково-дослідної теми викладачі кафедри (Ніколаєнко С.М., Калініченко О.О. та Пойта І.О.) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

1. Калініченко О.О. – Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України;

2. Пойта І.О. – Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції;

3. Ніколаєнко С.М. – Організаційно-економічний механізм медичного страхування в Україні.

Значимість результатів:

- Результати дослідження можуть бути використані в навчально-виховному процесі під час написання наукових публікацій, курсових та бакалаврських робіт.

- Результати дослідження дають можливість підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

- Викладачами кафедри підготовлено три колективні монографії:

1. «Людський капітал в економічній системі соціально орієнтованої держави».

2. «Людський капітал України: демографічні умови та соціально-економічні чинники формування».

3. «Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство».

Детальніше про науково-дослідну роботу студентів та викладачів кафедри...

 

Науково-дослідна робота кафедри менеджменту і адміністрування

Науково-дослідна робота кафедри менеджменту і адміністрування

Житомирського університету ім. І. Франка за 2014 р.

за темою:

«Актуальні проблеми ефективного управління підприємствами»

(номер державної реєстрації 0112U007422)

з/п

Назва теми, розділу, етапу

Наукові виконавці

1

 

Актуальні проблеми ефективного управління підприємствами

Харчишина О.В.

(керівник теми)

1.1

Управління змінами на підприємствах

Карпюк О.А.

1.2

Ресурсний потенціал соціальної сфери

Мосійчук І.В.

1.3

Ефективність соціальної відповідальності бізнесу

Боцян Т.В.

1.4

Формування конкурентного статусу м’ясопереробних підприємств

Павловська Л.Д.,

 Косович О.В.

1.5

Комерціалізація та трансфер технологій в інноваційному менеджменті

Кащук К.М.

1.6

Конкурентний потенціал в системі формування ринкових переваг ВНЗ

Кіндрась О.В.

1.7

Валютні операції підприємства, і оцінка зовнішньоекономічних ризиків

Філіпенко Т.В.

1.8

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень

Юрківський О.Й.

1.9

Удосконалення управління персоналом підприємства на засадах корпоративної соціальної відповідальності.

Янковська О.І.

1.10

Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження

Саух І.В.Науковий керівник проекту – Харчишина О.В., д.е.н., доцент

Детальніше про науково-дослідну роботу студентів та викладачів кафедри...