Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Історія кафедри соціальної та практичної психології

Викладання психологічних дисциплін у студентів спеціальності «Психологія», «Практична психологія» освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на соціально-психологічному факультеті забезпечують викладачі кафедри соціальної та практичної психології (завідувачка кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька) і кафедри психології розвитку та консультування (завідувачка кафедри – доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова). Обидві кафедри мають тривалу спільну історію та є наступницями кафедри, започаткованої  наказом ректора І.М. Кучерука 2 червня 2001 року. Першим завідувачем її став кандидат психологічних наук, нині професор Олександр Леонідович Музика (2001-2013). Кафедру в різні роки очолювали доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова, доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко, кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька.

З історії. В історії кафедри є кілька знакових постатей. Так, кандидат психологічних наук, почесний професор університету Петро Сидорович Горностай заклав основи психологічної науки у Житомирі та створив першу кафедру психології. Значна частина наукових досліджень викладачів кафедри і студентів виконана у руслі школи дійсного члена АПН України, доктора психологічних наук, професора Валентина Олексійовича Моляко. Завдяки кандидату психологічних наук, доценту Леоніду Івановичу Кобзарю та старшому викладачу Галині Петрівні Гнідій кафедра вирізнялася фундаментальністю наукових досліджень. Професор Михайло Михайлович Заброцький є автором популярних підручників із базових психологічних дисциплін. Професор Олександр Леонідович Музика започаткував нові освітні технології у підготовці майбутніх психологів. Творчу віху в розвиток кафедри вніс заслужений діяч мистецтв України, професор Володимир Федорович Шинкарук.

На кафедрі в різні часи працювали член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор Т. М. Титаренко (2002-2004, 2013-2014), доктор психологічних наук Н. В. Хазратова (2003-2015), доктор психологічних доктора наук В. О. Климчук (2001-2017), доктор психологічних наук П.П. Горностай (2013-2016), доктор психологічних наук, професор О.І.Кульчицька (2004), доктор медичних наук В.З. Свиридюк (2009-2014), доктор психологічних наук, професор Н.Ф. Каліна (2013-2014), доктор психологічних наук, професор В.О. Васютинський (2013-2014), доктор психологічних наук В.А. Чернобровкіна (2014-2015), доктор психологічних наук І. Г. Батраченко (2014-2017), доктор психологічних наук М.І. Найдьонов (2016-2017).

Традиції наукової роботи, започатковані почесним професором П.С. Горностаєм, реалізувалися в роботі аспірантури (2001-2010), якою керував кандидат психологічних наук, професор О.Л. Музика. Тут навчалися А.Ю. Вишина, В.В. Горбунова, В.О. Климчук, І.С. Загурська, Н.Ф. Портницька, Н.О. Никончук, І.М. Тичина, О.М. Савиченко та успішно захистили кандидатські дисертації. Ці викладачі в свій час стали переможцями Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт, а їхні наукові здобутки є своєрідним продовженням студентських перемог. Наукові ступені докторів психологічних наук отримали В.В. Горбунова та В.О. Климчук. Традиції продовжили та успішно захистили кандидатські дисертації О.В. Мазяр, В.В. Кириченко, К.А. Марчук, О.С. Голентовська. Існуючі наукові традиції на кафедрі продовжила доктор психологічних наук, професор Л.П. Журавльова. Під її керівництвом кандидатську дисертацію захистили Т. В. Коломієць, Т.В. Можаровська, готова підтримати традицію А.І. Литвинчук. Працюють над кандидатськими науковими роботами викладачі кафедри І.А. Гречуха, Т.В. Шапран, О.Г. Шмиглюк. Над докторськими дисертаціями працюють доценти кафедр Л.О. Котлова, О. В. Мазяр, В. В. Кириченко.

Традиційною для кафедри соціальної та практичної психології є міжнародна співпраця. Для викладачів та студентів в різні роки проводили заняття доктор психології Фріда-Маріка й Арендсен Гейн (Нідерланди), професор Антон Шмідт (Нідерланди) та інші.

У 2008-2013р.р. в рамках роботи центру соціально-психологічних досліджень реалізовувався Міжнародний проект «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні і Молдові». У рамках проекту соціально-психологічний факультет приймав італійську делегацію на чолі з Дімітрісом Ардгіропоулосом (професор, координатор служби «Басса Солья» в Італії) та партнерами із Молдови (2010-2013 р.р.) Свого часу проект сприяв впровадженню інклюзивної освіти в місті та області, а напрацювання використовуються в закладах і досі.

У 2011-2014 рр. на кафедрі працювали волонтери Корпусу Миру Нікі Оманідзе та Нейтон Овсяний, які забезпечували викладання психологічних дисциплін студентам-психологам англійською мовою. Викладач кафедри Інна Степанюк проходила стажування у міжнародному центрі для емігрантів та біженців "Transit Center for Refugees" (Волькствіл, Цюрих, Швейцарія, 2012), Центрі розвитку та реабілітації для людей з особливими потребами "Calver Trust Kielder" (Нортумберленд, Англія, 2013), ініціювала співпрацю з Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Great Britain» (Великобританія, 2012), ГО АРКА-Спільнота «Ковчег» (Україна, м. Львів, 2012), Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Switzerland» (Швейцарія, 2013). З 2016 р. асистент кафедри І.А. Степанюк навчається за докторською програмою «Спеціальна освіта» в університеті Канзас (США), у 2014-2015 рр. вона після перемоги у Faculty Development Program проходила наукове стажування в університеті Вісконсін (Медісон, США).

Завдяки зусиллям професора Л.П. Журавльової кафедрі вдалося розширити співпрацю із сусідньою Польщею та підписати угоду про співпрацю з Kazimierz Wielki University Institute of Psychology (Бидгощ, Польща 2015 р.).

З 2016 р. викладачі та студенти-психолога беруть участь у Міжнародній дослідницькій групі «Політична репрезентація національних меншин на локальному рівні: українці в Польщі і поляки в Україні», керівником якої з польського боку є Славомир Лодзінський, професор Інституту соціології Варшавського університету, з українського - Сергій Рудницький, доктор політичних наук, доцент кафедри філософії ЖДУ ім. І.Франка, співкерівниками та керівниками студентських досліджень в різні роки були Ольга Савиченко, Віктор Кириченко, Оксана Гавриловська, Наталія Портницька. За результатами співпраці відбуваються дослідницькі поїздки, спільні дослідження, наукові публікації.

Навчально-методична діяльність. За час існування кафедр було розроблено навчально-методичне забезпечення більше, ніж 100 дисциплін для спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія». Тривалий час на кафедрі та факультеті впроваджувалася комп'ютерна програма «Система управління навчальним процесом «УНІВЕРСУМ» (автори – О.Л.Музика, Ю.О.Оснадчук).

Гарною традицією кафедри стала розробка новітніх освітніх технологій у підготовці майбутніх психологів. Так, було створено авторську систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, які є основою складання державних іспитів зі спеціальності (видано навчальний посібник під грифом МОН України «Професійно-орієнтовані завдання з психології» за ред. О.Л. Музики). Є можливість перевірки теоретичних знань студентів у тестовій формі. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет.

Наукова робота студентів. Наукові традиції кафедри дозволили колишнім переможцям Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт з психології стати провідними викладачами кафедри і науковими керівниками сьогоднішніх студентів. У різні роки студенти-психологи більше 20 разів ставали переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з психології, стипендіатами фонду «Завтра UA». За ініціативи О.Л. Музики у 2008 році започатковано збірник наукових праць студентів, видання якого стало ще однією традицією кафедри.

Наукова діяльність. Працюючи над проблемою ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості протягом 2001-2013 р.р. викладачі кафедри виконували 2 держбюджетні теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків» (2001-2005 р.р.) та «Ціннісна підтримка особистісного росту при переході до кредитно- модульної системи навчання» (2009-2011 р.р.), за результатами яких було проведено 2 Міжнародні конференції („Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків” (Житомир, 2005), „Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти)” (Житомир, 2006)), круглий стіл, видано колективну монографію (Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.).

Упродовж 2008-13 р.р. у навчальних закладах Житомирщини здійснювалося впровадження авторської програми О.Л. Музики «Три кроки», спрямованої на ціннісну підтримку розвитку здібностей та обдарованості.

В.О. Климчук протягом 2009-2012 р.р. виконував дослідження «Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді» в межах гранту Президента України. З 2014 року наукова робота ведеться в межах держбюджетної теми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». Завідувачкою кафедри професором Л.П. Журавльовою ініційовано традицію проведення Всеукраїнської (з міжнародною участю) інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», результати якої публікуються у фахових журналах України, включених до міжнародних наукометричних баз. За авторством викладачів кафедри видано монографії.

З 2015 року за підтримки Житомирської ОДА кафедра організовує та проводить обласну олімпіаду з психології для старшокласників. Вже кілька років переможці олімпіади стають студентами факультету.

Ще однією традицією є дарування книг з особистої бібліотеки. На кафедрі зберігаються книги академіка В.О. Моляко, професора П.С. Горностая, професора М.М. Заброцького, доцента Л.І. Кобзаря.

Традиції, започатковані у викладанні психології в університеті, розвиваються та примножуються викладачами кафедри соціальної та практичної психології і кафедри психології розвитку та консультування.

Кафедра соціальної та практичної психології була створена 1 вересня 2018 року в результаті реорганізації кафедри теоретичної та практичної психології. Завідувачем кафедри стала кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Психологія», "Практична психологія" освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

З історії кафедри.

2 червня 2001 року наказом ректора І. М. Кучерука була започаткована кафедра соціальної та практичної психології, першим завідувачем якої став кандидат психологічних наук, нині професор Олександр Леонідович Музика. Кафедру в різні роки очолювали доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова, доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко, кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька. За роки існування викладачі кафедри мали можливість працювати поряд із видатними науковцями.
Читати детальніше

Сьогодення. Нині на кафедрі працюють 29 викладачів, які забезпечують викладання більш, ніж 100 фундаментальних та прикладних дисциплін, з них – один академік, 2 доктори та 14 кандидатів наук.

Більшість викладачів кафедри мають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямками (психодрама, позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, арт-терапія та ін.).

Кафедра співпрацює з: Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України; Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К. Д. Ушинського; Національним університетом «Острозька академія»; Асоціацією політичних психологів України; Товариством психологів України; Міжнародною громадською організацією «Молодь на роздоріжжі» та іншими.

Навчально-методична діяльність. За час існування кафедри було розроблено навчально-методичне забезпечення більш, ніж 100 дисциплін для спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія».

Для підвищення якості освіти викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники; впроваджено авторську систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет.

Наукова діяльність. З 2014 року на кафедрі на постійній основі працює аспірантура зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізації «Педагогічна та вікова психологія» (під керівництвом професора Л. П. Журавльової). Викладачі кафедри проводять та захищають дисертаційні дослідження на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів наук.

З 2014 року наукова робота ведеться в межах держбюджетної теми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». Цього ж року кафедрою започатковано традицію проведення Всеукраїнської (з міжнародною участю) інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», результати якої публікуються у фахових журналах України, включених до міжнародних наукометричних баз.

За авторством викладачів кафедри видано монографії. На кафедрі видається щорічний збірник наукових праць студентів та викладачів.

Студенти-психологи є переможцями численних Всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

Міжнародна діяльність. Кафедра провадить активну міжнародну діяльність. У 2017 р. укладено угоду про співпрацю з Вищою Школою менеджменту (Варшава, Польща), у 2015 р. – з Інститутом психології університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща). Підписано договір з Громадською організацією «Польський студентський клуб», який дозволяє викладачам та студентам старших курсів проходити професійне стажування у Польщі.

Викладачі кафедри підвищують кваліфікацію у зарубіжних освітніх установах. У 2017 р. завідувач кафедри Л. П. Журавльова стажувалася в Інституті психології університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща), викладачі кафедри Т. В. Коломієць і О. Г. Шмиглюк – у Вищій Школі Менеджменту в Варшаві (Польща). З 2016 р. асистент кафедри І. А. Степанюк навчається за докторською програмою «Спеціальна освіта» в університеті Канзас (США), у 2014-2015 рр. вона після перемоги у Faculty Development Program проходила наукове стажування в університеті Вісконсін (Медісон, США).

Студенти-психологи мають можливості професійного спілкування у зарубіжних навчальних та професійних закладах. У 2017 р. М. Бурківська стажувалась у психологічно-педагогічній порадні «Осєк» в Гданську, В. Семеняка – у психологічному товаристві «Аслан» у Варшаві, Н. Рубан і К. Габрук брали участь у науковій конференції «Polityczne mniejszosci. Mniejszosci narodowe we wladzach lokalnych w perspektywie porownawczej: Polska i Ukraina» у Варшавському університеті (Польща).

Під час навчального процесу для студентів та викладачів дають відкриті лекції провідні зарубіжні фахівці:

  • доктор в галузі психологічного консультування та супервізії (Ph.D.) Ольга Запорожець (США) – питання психологічної допомоги при залежностях (2018);
Читати детальніше

Сьогодні кафедра теоретичної та практичної психології пропонує цикл конференцій з проблем особистісного зростання, до участі в яких запрошує студентів, аспірантів, науковців.

Ми відкриті до співпраці з освітніми, науковими, громадськими організаціями України та зарубіжжя.

 

Кафедра соціальної та практичної психології була започаткована 2 червня 2001 року наказом ректора І.М.Кучерука. Першим завідувачем кафедри став Олександр Леонідович Музика. З серпня 2013 кафедрою керувала доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова. У 2015 році кафедру очолював доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко. З листопада 2015 завідувачкою кафедри є кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». З 2014 року при кафедрі функціонує аспірантура (керівник доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова).

З історії кафедри

Біля витоків кафедри стояли її ветерани кандидат психологічних наук, почесний професор університету П.С.Горностай, кандидат психологічних наук, доцент Л.І.Кобзар, старший викладач Г.П.Гніда.

Молоді викладачі мали можливість працювати поряд із провідними науковцями: дійсним членом АПН України, доктором психологічних наук, професором Валентином Олексійовичем Моляко (2001-2013), доктором психологічних наук, професором Оленою Іполитівною Кульчицькою (2004 р.), член-кореспондентом НАПН України, доктором психологічних наук, професором Тетяною Михайлівною Титаренко (2002-2004 р.р., 2013-2014 р.р.), доктором психологічних наук Нігорою Вікторівною Хазратовою (2003-2015р.р.), доктором медичних наук Василем Зиновійовичем Свиридюком (2009-2014 р.р.), професором Михайлом Михайловичем Заброцьким (з 2001-2015 р.р.), кандидатом психологічних наук, професором Олександром Леонідовичем Музикою (2001-2013р.р.), докторами психологічних наук, професорами Надією Федорівною Каліною та Вадимом Олександровичем Васютинським (2013-2014).

Тривалий час ділився своїм викладацьким та творчим хистом заслужений діяч мистецтв України, професор Володимир Федорович Шинкарук.

Детальніше про історію кафедри…

 

Кафедра багата своїми традиціями. Ветерани кафедри доцент Леонід Іванович Кобзар та академік Валентин Олексійович Моляко подарували кафедрі свої бібліотеки. Зберігаються на кафедрі й книги з бібліотеки почесного професора університету Петра Сидоровича Горностая.

Детальніше про традиції кафедри…

Сьогодення

Сьогодні підготовку психологів забезпечують доктори психологічних наук професори Лариса Петрівна Журавльова, Павло Петрович Горностай, Вікторія Валеріївна Горбунова, Віталій Олександрович Климчук, Віра Андріївна Чернобровкіна.

На кафедрі працює 17 кандидатів наук, доцентів: Наталія Федорівна Портницька, Інна Станіславівна Загурська, Ірина Миколаївна Тичина, Наталія Олександрівна Никончук, Ольга Михайлівна Савиченко, Ксенія Петрівна Гавриловська, Людмила Олександрівна Котлова, Віктор Васильович Кириченко, Тарас Юрійович Кулаковський, Тетяна Володимирівна Коломієць, Катерина Анатоліївна Марчук, Алла Василівна Шаюк, Наталія Іванівна Чабанюк, Олег Васильович Мазяр, Ганна Володимирівна Пирог, Олександр Сергійович Аврамчук, Сергій Євгенович Виговський.

Викладання курсів на високому науково-методичному рівні допомагають забезпечувати старші викладачі Тетяна Миколаївна Майстренко, Людмила Миколаївна Фальковська, Геннадій Аксентійович Шмиглюк. Практичні заняття проводять асистенти Алла Леонідівна Весельська, Ольга Григорівна Кулаковська, Інна Василівна Кирильчук, Юлія Юріївна Дем’янчук, Оксана Геннадіївна Шмиглюк, Ірина Анатоліївна Гречуха, Тетяна Вікторівна Можаровська, Тетяна Володимирівна Коломієць, Інна Андріївна Степанюк, Алла Іванівна Литвинчук, Тетяна Миколаївна Шапран, Наталія Василівна Хоменко, Наталія Миколаївна Шикирава, Ольга Анатоліївна Скаковська, Ольга Сергіївна Шаран, Володимир Васильович Фещук, Оксана Валентинівна Горай.

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки

Читати детальніше

Викладачі кафедри Л.П.Журавльова, В.В.Горбунова, В.О.Климчук, Н.Ф.Портницька, О.М.Савиченко, О.Г.Шмиглюк, А.Л.Весельська, Т.М.Майстренко, І.В.Кирильчук, Ю.Ю.Дем’янчук, Т.М.Шапран постійно підвищують рівень своєї практичної підготовки та здобувають спеціалізовану психотерапевтичну освіту за різними напрямками: психоаналіз, психодрама, транзакційний аналіз, символдрама, позитивна психотерапія, когнітивно-поведінкова психотерапія, танцювально-рухова психотерапія, арттерапія.

Викладачі та студенти започаткували нову традицію – фестиваль практичної психології (організатор – В.О.Климчук) – цикл майстер-класів, тренінгів та семінарів, які систематично проводять тренери- психотерапевти міжнародного та всеукраїнського рівнів. Викладачі та студенти мають можливість відвідувати ворк-шопи і майстер-класи Юрія Кравченка (з позитивної психотерапії), Марини Левандовської (з монодрами), Олега Романчука (з когнітивно- поведінкової психотерапії), Павла Горностая (з психодрами), Галини Хомич (гуманістична психотерапія,ТА-підхід), Вікторії Горбунової, Віталія Климчука (з псих одрами, позитивної психотерапії, ПТСР), Наталії Аврмачук (з танцерухової психотерапії), Алли Ликової (з символдрами), Світлани Онопрієнко (з гештальттерапії), Максима Жидка (з клієнт центрованої психотерапії).

Навчально-методична діяльність

За п’ятнадцять років кафедрі соціальної та практичної психології вдалося зробити чимало. Розроблено навчально-методичне забезпечення більше 70 дисциплін для спеціальностей “Психологія” та “Практична психологія”.

Одним зі здобутків кафедри стала розробка алгоритму виконання професійно-орієнтованих завдань (О.Л.Музика, В.В.Горбунова). Викладачами кафедри впроваджено систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, яка дозволяє навчальні задачі максимально наблизити до умов реального професійного життя психологів.

Гриф Міністерства освіти і науки України отримали навчальні посібники «Курсові роботи» О.Л. Музики, «Психологія особистості» М.М. Заброцького, О.М. Савиченко, І.М. Тичини, «Експериментальна психологія в схемах і таблицях» В.В. Горбунової, «Самооцінка і розвиток творчих здібностей» І.С. Загурської, О.Л.Музики, «Математичні методи у психології» В.О. Климчука, «Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності» Н.Ф. Портницької, О.Л.Музики, «Психологія праці» В.В. Кириченка, О.В. Мазяра, колективний посібник «Професійно-орієнтовані завдання з психології» (за редакцією О.Л. Музики).

Видано монографії «Психологія відносин особистості і держави» Н.В.Хазратової, «Психологія емпатії» Л.П.Журвльової, «Особистість і роль: рольовий підхід у соціальній психології особистості» П.П.Горностая, «Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку» В.О. Климчука, В.В. Горбунової, «Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд» В.В. Горбунової, “Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації” В.О.Климчука.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі, кількість яких з психологічних дисциплін – більше 3000. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет (ZDU PROJECT).

Починаючи з 2008 року за результатами кращих студентських досліджень видається щорічний збірник наукових праць студентів. Студенти-магістранти захищають дипломні проекти англійською мовою. З 2013 року на кафедрі відкрито магістратуру зі спеціальності «Практична психологія».

У 2014 році доцентом кафедри О.М. Савиченко запропоновано профорієнтаційний проект для випускників шкіл «Майстерня успіху». Всі викладачі кафедри активно долучилися до розробки і проведення майстер-класів, спрямованих на надання старшокласникам психологічної підтримки з проблем особистісного зростання, професійного вибору, оволодіння первинними навичками психологічної самодопомоги. Продовженням цієї роботи стала підготовка викладачами кафедри серії інформаційних буклетів соціального спрямування: «Як перемогти в інформаційній війні», «Як подолати стрес», «Як досягти успіху», «Як подолати страх публічних виступів», «ЗНО: у що вірити, чого чекати, на що сподіватися». Започатковано інтерактивний студентсько-викладацький проект «Запитай у психологів», в рамках якого кращі психологи факультету в онлайн-режимі відповідають на запитання сучасної молоді.

Наукова діяльність

Особлива увага приділяється науковій роботі викладачів та студентів.

Традиції наукової роботи, започатковані почесним професором П.С. Горностаєм, реалізувалися в роботі разової аспірантури (2001-2010), після закінчення якої успішно захистили кандидатські дисертації В.О.Климчук, І.С. Загурська, Н.Ф. Портницька Н.О. Никончук, І.М. Тичина, О.М. Савиченко.

З 2014 року на кафедрі на постійній основі працює аспірантура з психології. Молоді науковці виконують дисертаційні дослідження під керівництвом професора Л.П.Журавльової.

Працюючи над проблемою ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості протягом 2001-2013 р.р. викладачі кафедри виконували 2 держбюджетні теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків» (2001-2005 р.р.) та «Ціннісна підтримка особистісного росту при переході до кредитно- модульної системи навчання» (2009-2011 р.р.), за результатами яких було проведено 2 Міжнародні конференції, круглий стіл, видано колективну монографію (Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики). В межах гранту Президента України В.О. Климчук протягом 2009-2012 р.р. виконував дослідження «Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді».

З 2014 року викладачі працюють над держбюджетною темою «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства» (державний реєстраційний номер 0114U003867). Цього ж року кафедрою започатковано традицію проведення інтернет-конференцій «Особистісне зростання: теорія і практика», за результатами якої публікується спецвипуск фахового журналу «Наука і освіта.

Співробітники кафедри беруть участь у роботі таких наукових об’єднань: Відділення лабораторій екологічної психології та психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України; лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної і політичної психології НАПН України; лабораторія інформаційного менеджменту освітніх проектів; Житомирський осередок Асоціації політичних психологів України, Житомирське обласне відділення Товариства психологів України, Польське наукове товариство.

Активною є співпраця викладачів та студентів. Традиційними є перемоги студентів-психологів на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Науковими керівниками молодих науковців стали колишні переможці Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт з психології.

Читати детальніше

Викладачі кафедри традиційно є членами журі міського та обласного етапів конкурсу МАН. У 2015 р. кафедрою організовано та проведено Обласну олімпіаду з психології для старшокласників міста та області.

Міжнародна співпраця

Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями. Для викладчів та студентів організовано семінар-тренінг з доктором психології Фрідою-Марікою, Арендсен Гейн, організований у співпраці з міжнародною організацією РАМ (2004), семінар професора Антона Шмідта (Нідерланди, Маастрихтський університет), лекції з проблем когнітивно-поведінкової терапії Денніса Оуена Боуена (США, 2014), з проблем інклюзивної освіти спеціаліст з питань інтеграції програми “Mason LIFE” Роба ЛеСуера (США. 2015). Впродовж 2008-12 р.р. в рамках роботи центру соціально-психологічних досліджень діяв Міжнародний проект «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні і Молдові».

У 2012-2015 р.р. діяв Міжнародний проект «Розвиток інклюзивної освіти: створення мережі. Створення спільноти» (спільно з недержавною організацією ІСКОС (Італія). Наукова підтримка від італійської сторони здійснювалася Джорджіо Граціані (університет м. Болонья), від української Олександр Музика (до 2013 р.) та Лариса Журавльова (з 2013 р.) (ЖДУ). У рамках проекту викладачі та студенти факультету слухали лекцію Дімітріса Ардгіропоулоса (професор, координатор служби «Басса Солья» в Італії).

Професор Л.П. Журавльова підписала угоду про співпрацю з Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Institute of Psychology (Бидгощ, Польща 2015 р.). Підписано договір про співпрацю з Громадською організацією «Польський студентський клуб», згідно якого студенти старших курсів проходили професійне стажування у м. Варшава (Польща).

Протягом 2011-2013 р.р на кафедрі працювали волонтери Корпусу Миру Нікі Оманідзе та Нейтон Овсяний, які забезпечували викладання психологічних дисциплін англійською мовою для студентів-психологів.

Асистент кафедри Інна Степанюк співпрацює з Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Great Britain» (Великобританія) - з 2012, ГО АРКА-Спільнота «Ковчег» (Україна, м. Львів) - з 2012 р., Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Switzerland» (Швейцарія) - з 2013; проходила стажування у міжнародному центрі для емігрантів та біженців / SCICH 1.2 "Transit Center for Refugees" (Волькствіл, Цюрих, Швейцарія, 15-30.06.2012), Центрі розвитку та реабілітації для людей з особливими потребами "Calver Trust Kielder"/ "Калверт Траст Кілдер" (Нортумберленд, Англія, 20.06-5.09.2013). І.А. Степанюк є стипендіаткою Програми академічних обмінів імені Фулбрайта (категорія: Fulbright Faculty Development Program), отримала стипендію уряду США та пройшла наукове стажування в Університеті Вісконсіна, США (вересень 2014- травень 2015 року).

Кафедра не зупиняється на досягнутому, а намічає нові перспективи. Планується комплексна система профорієнтаційної роботи, а відтак і нові студенти та спеціальності. Продовжується цикл конференцій з проблем особистісного зростання. Особливий акцент робитиметься на розширенні міжнародної співпраці та забезпеченні нових наукових здобутків викладачів та студентів.

Викладачами кафедри впроваджено систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, яка дозволяє максимально наблизити навчальні задачі до задач реального професійного життя психологів.

Реалізовано можливість перевірки теоретичних знань у тестовій формі, кількість яких з психологічних дисциплін – більше 2000. Відкрито персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет

Особлива увага приділяється науковій роботі викладачів та студентів.

Традиції наукової роботи викладачів та студентів започатковані почесним професором П.С. Горностаєм. Вони реалізувалися в успішній роботі разової аспірантури, яку починаючи із 2001 року закінчили й успішно захистили кандидатські дисертації В.О.Климчук, І.С. Загурська, Н.Ф. Портницька Н.О. Никончук, І.М. Тичина, О.М. Савиченко. Готуються до захисту дисертації Т.М.Майстренко та А.Ю. Вишиної.

У докторантурі Інституту соціальної і політичної психології АПН України навчаються доценти В.В. Горбунова та В.О. Климчук. Успішно закінчує навчання в аспірантурі інституту психології АПН України В.В. Кириченко. О.В. Мазяр достроково подав документи до захисту у Спеціалізовану вчену раду.

Упродовж 2012-13 р.р. викладачами кафедри опубліковано більше 170 наукових та навчально-методичних публікацій загальною кількістю близько 130 д.а. Викладачі Л.П. Журавльова, В.В. Гобрунова, В.О.Климчук, О.В. Мазяр мають публікації у міжнародних виданнях.

Працюючи над проблемою ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості протягом 2001-2013 р.р. викладачі кафедри виконували 2 держбюджетні теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків» (2001-2005 р.р.) та «Ціннісна підтримка особистісного росту при переході до кредитно-модульної системи навчання» (2009-2012 р.р.), за результатами яких було проведено 2 Міжнародні конференції, круглий стіл, видано колективну монографію (Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.). У межах гранту Президента України В.О. Климчук у 2009-2012 р.р. виконував дослідження «Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді».

Співробітники кафедри беруть участь у роботі таких наукових об’єднань: Житомирське наукове товариство психологів “ШКІЛКА”; Відділення лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України; Лабораторія інформаційного менеджменту освітніх проектів; Всеукраїнська громадська організація “Центр політичного менеджменту”; Житомирський осередок Асоціації політичних психологів України; Житомирське обласне відділення Товариства психологів України.

Кафедра активно співпрацює з міжнародними організаціями. Для викладчів та студентів організовано семінар-тренінг з доктором психології Фрідою-Марікою, Арендсен Гейн (у співпраці з міжнародною організацією РАМ, 2004); семінар професора Антона Шмідта (Нідерланди, Маастрихтський університет). З 2008 року в рамках роботи центру соціально-психологічних досліджень розпочато Міжнародний проект «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні і Молдові». У рамках проекту соціально-психологічний факультет приймав італійську делегацію на чолі з Дімітрісом Ардгіропоулосом (професор, координатор служби «Басса Солья» в Італії) та партнерами із Молдови (2010-2013 р.р.) (А.Л. Весельська).

Упродовж 2011-2013 р.р на кафедрі працює волонтер Корпусу Миру Нікі Оманідзе, яка забезпечує викладання психологічних дисциплін англійською мовою для студентів-психологів.

Асистент кафедри Інна Степанюк з 2012 року співпрацює з Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Great Britain» (Великобританія), ГО АРКА-Спільнота «Ковчег» (Україна, м. Львів); з 2013 року – з Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Switzerland» (Швейцарія). Інна Андріївна проходила стажування у Міжнародному Центрі для емігрантів та біженців / SCICH 1.2 "TRANSIT CENTRE FOR REFUGEES" (Волькствіл, Цюрих, Швейцарія, 15-30.06. 2012), Центрі розвитку та реабілітації для людей з особливими потребами "Calver Trust Kielder"/ "Калверт Траст Кілдер" (Нортумберленд, Англія, 20.06-5.09.2013).

Колишні переможці Всеукраїнських олімпіад Вікторія Горбунова, Інна Загурська, Віталій Климчук, Ольга Савиченко, Алла Вишина, Наталія Никончук, Зоя Юрчик і конкурсів наукових робіт з психології, Віталій Климчук, Інна Загурська, Галина Нікітчина, Ольга Савиченко (науковий керівник О.Л. Музика) стали провідними викладачами кафедри і науковими керівниками сьогоднішніх студентів. У різні роки студенти Тетяна Кільніцька, Ольга Гончар (2007 р.), Ірина Музика (2009 р.), Наталія Грозь (2012), стали переможницями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з психології; Лілія Свінцицька (2008 р.), Інна Степанюк (2010 р.), Ярослав Мойсієнко (2009 р.), Юлія Пащенко (2011), Роман Безуглий, Анастасія Лисенко (2013 р.) – призерами цього ж конкурсу (наукові керівники: О.О. Музика, В.О. Моляко, В.В. Горбунова, В.О. Климчук, О.В. Мазяр, Н.Ф. Портницька, О.М. Савиченко). Під керівництвом В.В. Горбунової Віталія Власюк посіла третє місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з психології (2008 р.). Інна Степанюк, Наталія Грозь та Михайло Сидоренко у 2012 р. стали стипендіатами фонду «Завтра UA» (наукові керівники: В.В. Горбунова, Н.Ф. Нортницька, В.О. Климчук).

Починаючи з 2008 року за результатами кращих студентських досліджень видається щорічний збірник наукових праць студентів. Студенти-магістранти мають можливість захищати дипломні проекти англійською мовою.

З 2012 року студенти факультету першими в університеті набули можливості отримувати дипломи міжнародного зразка.

Кафедра не зупиняється на досягнутому, а намічає нові перспективи. Планується відкрити в університеті аспірантуру з психології, отримати ліцензію для підготовки магістрів зі спеціальності «Практична психологія», що дозволить підвищувати рівень професійної підготовки студентів та викладачів. В планах також комплексна система профорієнтаційної роботи, а відтак і нові студенти та спеціальності. Вже цього року буде започатковано цикл конференцій з проблем особистісного зростання. Особливий акцент робитиметься на розширення міжнародної співпраці та забезпечення нових наукових здобутків викладачів та студентів.

-->