Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Cклад кафедри соціальної та практичної психології

Наталія Федорівна ПОРТНИЦЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувачка кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1998-2001 р.р. – практичний психолог ДНЗ №30, м. Житомир; 1998-2001 – викладач психології та педагогіки Житомирського училища культури і мистецтв ім. І.Огієнтка; З 2000 – викладач кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2006-2009 – заступник декана соціально-психологічного факультету з організаційно-виховної роботи; 2015- 2016 – завідувач кафедри соціальної та практичної психології; 2015 р. - психолог-консультант, член відбіркової комісії у Національну поліцію України, член відбіркової комісії тренерів для підготовки поліцейських; З 2105 р. Член науково-методичної комісії 05 Соціальні та поведінкові науки підкомісія 053 Психологія сектору вищої освіти МОН України.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Початкове навчання. Практична психологія. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти (Диплом ТМ №11316254).

Дисертаційне дослідження: навчання в аспірантурі 2003-2006 р.р.; кандидат психологічних наук, 19.00.07- педагогічна та вікова психологія; Тема: «Наслідування як психологічний механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці» (2007 р, Київ).

Стажування та участь у навчальних проектах: Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2012 р., сертифікат WAPP №078-UKR-2012); Семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення»,Український інститут психічного здоров’я, Український інститут когнітивно-поведінкової терапії (2015); Навчальному проекті «Основи травмо-фокусовної когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (2015 р.); Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» (ОБСЄ, 205); Науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів) (2015 р.); Стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, 2015 р.); Навчально-терапевтична програма «Психологічні навички роботи з дітьми і батьками», (Сертифікат І ступеню № 612-5); Практико-теоретичний семінар "Антисуїцидальні контракти в психотерапії" (Українська асоціація транзактного аналізу) (2017 р.).

Наукові інтереси: творчість, психологія і психотерапія сім’ї, психічне здоров’я особистості, розлади психічного здоров’я, психічний розвиток дітей із розладами розвитку інтелекту.

Міжнародна діяльність: XV Міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості». м. Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка, 23-24 липня 2015 року; Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Міжнародна науково-практична конференції (м. Київ, Україна, 3-4 квітня 2015 р.); Conference Actual questions and problems of development of social scienes: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce.

Відзнаки: Грамота управління освіти Житомирської обласної ради, 2012; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка 2013, 2014; Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою, 2012, 2013, 2014; Подяка управління освіти Житомирської міської ради, 2014.

Науковий гурток, центр: проблемна студентська група «Сім’я, наслідування, творчість»: за результатами роботи опубліковано більше 50 наукових праць студентів; студенти Наталія Грозь (І місце, 2012 р.), Роман Безуглий (2 місце 2013 р., 3 місце 2014 р.), Ірина Долінчук (1 місце 2015 р.) здобули перемогу на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з педагогічної та вікової психології; 2011-2013 р.р. – член журі ІІ туру міської олімпіади з педагогіки та психології для школярів; 2016 р. - Тренер осінньої школи МАН для школярів- учасників конкурсу МАН; 2015-16 р.р. – член журі Обласного етапу конкурсу МАН (секція психологія).

Громадська діяльність: Член ГО «Центр практичної психології «For life», член Національної психологічної асоціації.

Кількість публікацій: близько 60 наукових та близько 30 науково-методичних.

Електронна адреса: N_Portnytska@ua.fm

Друковані праці:

Вікторія Валеріївна ГОРБУНОВА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри, доктор психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: Психолог (1998-1999) Колегіуму № 34, м. Житомир; Психолог (2001-2003) комерційного банку "Фінанси та кредит", м. Київ; Викладачка психології (з 1999 року) кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка; Провідний науковий співробітник (2014-2015) лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; Завідувачка (2016-2018) кафедри клінічної психології Українського католицького університету, розробниця та керівник магістерської програми "Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії".

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти (Диплом ТМ № 11316252).

Дисертаційне дослідження: навчання в докторантурі 2011-2014 р.р.; Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. Доктор психологічних наук (ДД №004106 від 26 лютого 2015 року за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи).

Стажування та участь у навчальних проектах: Програма «Організаційне лідерство» - «An Executive Program for Catholic Leadership» (8-15 липня, 2017, Університет Нотер-Дейм, США); Візитний грант від Британської Ради в Україні (12-19 грудня, Королівський Коледж Лондона, Великобританія); Візит до спеціалізованих травмотерапевтичних центрів Грузії за підтримки Міжнародного фонду «International Alert» та ГО «GIP-Tbilisi» (19-15 вересня 2016, Грузія); Міжнародний проект «Інноваційний університет та лідерство: інтернаціоналізація освіти» (1-30 листопада 2015, Варшавський університет (Польща); Участь в роботі Науково-методичної комісії МОН України (наказ МОН України від 6 квітня 2016 року № 375) зі створення національних стандартів вищої освіти у підготовці фахівців-психологів освітніх рівнів бакалавра, магістра та доктора філософії (2017-2018, Україна); Участь в роботі команди МОЗ та ВООЗ з реформування сфери психічного здоров’я; (2018, Україна) – підготовка глосарію термінів для Національного Плану дій у сфері психічного здоров’я; Грант від Міжнародної Організації Міграції на реалізацію проекту «Development of institutional potential of NGO» (2017, Україна) – тренер; Грант від Міжнародного фонду «Відродження» на реалізацію проекту "Психосоціальне сприяння громадській активності ветеранів АТО" (2017, Україна) – автор інформаційних матеріалів, тренер; Грант від BEARR Trust Small Grants на реалізацію проекту «Від знань до дій, від дій до серця: подолання стигми щодо психічних розладів» (2017, Україна) – тренер; Грант від Міжнародного фонду «International Alert» на створення модельного центру психічного здоров'я та травматерапії (2016-2017, Україна) – психотерапевт, тренер; Грант від Житомирської обласної адміністрації на реалізацію проекту «Дитяче психічне здоров’я: від знань до дій» (2017, Україна) – автор інформаційних матеріалів, тренер; Грант Міжнародного фонду «Відродження» на розробку методики "Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО" (2016, Україна) – автор методики, тренер; Грант від Канадійського фонду «Дітям Чорнобиля» на впровадження системи заходів підтримки дітей, які зазнали травми внаслідок дій на Сході України" (2015-2016, Україна) – автор просвітницьких матеріалів, психотерапевт; Грант від Канадійського Інституту Українських досліджень та Альбертського університету на дослідження впливу травми Голодомору на психіку українців (2016, Україна) – дослідник; Науковий проект МОН України “Ціннісна підтримка особистості при переході до кредитно-модульної системи навчання” (№1043) – дослідник; Науковий проект з адаптації психологічних тестів спільно із «ОС Україна» (HCS Integrity Check, Agentic Leadership Questionnaire, Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire) – дослідник; Грант Президента України для молодих учених “Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді” (№ держреєстрації GP/F27/0189) – дослідник; Проект Державного фонду фундаментальних досліджень “Творчість як засіб особистісного зростання та гармонізація людських стосунків” (№ 07.07.00092) – дослідник.

Відзнаки: Премія імені професора В. Блейхера від Асоціації психіатрів України «За видатний внесок у розвиток клінічної психології» (2017); Відмінник освіти України (посвідчення № 91598, від 218 травня, 2011 року); Стипендіатка Кабінету Міністрів України "Для молодих учених" (2008-2009).

Громадська діяльність: Реалізовані проекти в галузі психотерапії, тренінгу та консалтингу, а саме: - Спеціалізований навчальний курс «Психічне здоров’я в організаціях» (Психологи, психотерапевти, психіатри, HR-фахівці, керівники організацій з різних регіонів України); - Спеціалізований кваліфікаційний курс «Психологія для фаху» (Психологи та особи, які бажають розвинути свою компетентність в сфері нейропсихології, психології розвитку, теорій особистості, наукових психологічних досліджень, психологічній допомозі з різних міст України); - Авторський курс «Майстерня подружніх взаємин» (жителі м. Львова та області); - Серія семінарів «Робота з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) у рамках когнітивно-поведінкової терапії»; «Діти і війна: навчання технік зцілення»; «Основи психологічної допомоги при стресових розладах» (Психологи-волонтери, шкільні психологи, психологи лікувальних закладів, соціальні педагоги з різних міст України); - Програма аналізу соціально-психологічної структури команди та тренінг "Організаційна культура і цінності" (АК "Промислово-фінансовий банк", м. Київ); - Система тренінгів з командотворення та роботи з клієнтами (КБ “Фінанси і кредит”, м. Київ; ВАТ “БТА Банк”, м. Київ); - Тренінг для координаторів по роботі з клієнтами "Формула успіху" (Газета “Все про бухгалтерський облік”, м. Київ, м. Одеса); - Організація діяльності осередку Української Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій в Житомирській області; - Психологічний просвітницький проект «Кава з душею» (жителі м. Житомира); - Серія семінарів «Ефективні комунікації» (працівники Державної служби зайнятості України в Житомирській області); - Перший фестиваль позитивної психотерапії “ЖИТОМИР-POSITUM-FEST”; - Програма з підбору та адаптації нових співробітників "Формування команди" (ТОВ "Айс Тім", м. Житомир); - Тренінг "Організаційна культура і цінності" з елементами team-building&extreme-training (Корпорація “Bayel”, м. Житомир); - Аналіз комунікативної компетентності працівників (Приватна медична клініка “Медібор”, м. Житомир); - Система тренінгів-семінарів "Техніки ефективного спілкування з клієнтами" (Агенції нерухомості м. Житомир: “Еліт-центр”, “Зебра”, “Квадратний метр-Житомир”, “Ніколаєв”; ТОВ “Техносвіт”, м. Житомир); - Програми навчання "Ефективні продажі" (ТОВ “КОХ”, Рекламно-інформаційна служба "15-52", м. Житомир); - Система навчальних семінарів для підприємців м. Житомира "Формування команд", "Розвиток корпоративного духу", "Психологія ефективного лідерства", "Технології мотивації персоналу", "Психологія командної взаємодії" (ТОВ “Ромстал-Україна” , ВАТ “Житомирпиво”, ВАТ “Житомирський маслозавод”, ВАТ “Житомирхліб”, Газета “ІНТЕРЕС”, Газета “Меркурій”, Газета “Місто”, ДП ТКФ "Рудь", ЖФ Страхова Компанія “Статус”, КА “Кар’єра”, МРЦ “Максимус”, ПП “Інфорум”, ПП “Лісагросоюз”, ПП “Медвейс”, ПП “Промислова група “Алекс”, РА “Рекламне джерело”, ТД “МІРІСА”, ТОВ “Горизонт”, ТОВ “Дольче-продукт”, ТОВ “Дубава”, ТОВ “Лідер-плюс”, ТОВ “Лідер-продукт”, ТОВ “Радуга”).

Кількість публікацій: близько 150.

Електронна адреса: viktoriyka.gorbunova@gmail.com

Друковані праці:

Ксенія Петрівна ГАВРИЛОВСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2000-2002 р.р. – практичний психолог соціально-психологічної служби Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк; 2002 – 2010 р.р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри загальної та соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк; з 2010 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Соціологія», 1997 р..

Дисертаційне дослідження: 1999–2002 рр. – аспірантура Волинського національного університету імені Лесі Українки; 2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості” у спеціалізованій вченій раді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Інформація про стажування: 2008-2009 рр. – Методична підготовка з проведення соціально-психологічних та бізнес-тренінгів (Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні). 2012 р. – Стажування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, кафедра загальної та соціальної психології. 2015 р.  – Науково-практичний семінар на тему: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів). 2015 р. – Навчальний семінар «Основи травмафокусованої когнітивно-поведінкової терапії» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, Інститут психічного здоров’я УКУ). 2015 р. – Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» (ОБСЄ). 2016 р. – Стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету. 2017 р. – Освітня програма «Використання арт-коучингових технік в мотивації досягнень та цілепокладання» (Східноукраїнська асоціація арт-терапії). 2017 р. – Практико-теоретичний семінар "Антисуїцидальні контракти в психотерапії" (Українська асоціація транзактного аналізу). 2017 р. – "Школа толерантності з питань ВПО (внутрішньопереміщених осіб) та ЛЖВ (людей, що живуть з ВІЛ)" (Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Z»). 2018 р. – Тренінг “Етапи надання психосоціальної підтримки, згідно міжнародних стандартів МПК, постраждалим внаслідок конфлікту в Україні” (РЕОМ). 2016-2018 рр. – Навчальний проект «Ізотерапія - розвиток, зцілення, допомога через малюнок» (Західноукраїнська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів). 2016-2018 рр. – Навчальна програма «Теорія та практика психологічного консультування» (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 460 годин, сертифікат про підвищення кваліфікації СП №1542291 від 11.10.2018 р.).

Наукові інтереси: Психологія впливу, психологія релігії, юридична психологія, політична психологія.

Міжнародна діяльність: Участь у 6 міжнародних конференціях

Науковий гурток, центр: Міжособистісні стосунки.

Відзнаки: 2010 р. Почесна грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2014 р. Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016 р. Диплом «Людина року» за отримання вченого звання доцента. 2016 р. Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017 р. Диплом «Людина року» за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 2017 р. Подяка від управління освіти і науки Житомирської ОДА.

Інтеграційні здібності, захоплення: Y23.

Кількість публікацій: 83 публікації, з них 65 наукових, зокрема 20 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз та 18 навчально-методичних праць.

Електронна адреса: Levkonia23@gmail.com

Друковані праці:

Ольга Михайлівна Савиченко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: з 2001 року – на посадах лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія» (Диплом ТМ №21223793, 1997-2002р.р.).

Дисертаційне дослідження: 2004-2009 р.р. - аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність "Педагогічна та вікова психологія"; 2009 р. - захист дисертації на тему "Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці" (науковий керівник - кандидат психологічних наук, професор О.Л. Музика) у спеціалізованій вченій раді К 32.051.05 у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (диплом ДК №058795 від 14.04.2010).

Стажування та участь у навчальних проектах: Сертифікована участь та навчання у навчально-терапевтичних програмах з емоційної грамотності,еріксоновської психотерапії, психоаналізу, транзакційного аналізу, психодрами, позитивної психотерапії, дитячої психології, сімейного консультування, проблем насильства в сім'ї, роботі з травмою, роботі з подружніми парами, стресами, домашнім насильством, а саме: - Програма «Теорія та практика психологічного консультування» (Український науково-методичний центр практичної психології, сертифікат державного зразка СП № 1541014, протокол №6 від 20.06.2012, психолог-консультант: психотерапевтичний профіль); - Базовий курс із позитивної психотерапії (Всесвітня асоціація позитивної психотерапії, Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту, сертифікат № 077.UKR-2012 від 14.10.2012, психолог-консультант в методі позитивної психотерапії); Курс практичної психології «Self-building: мистецтво будувати себе та своє життя». Модуль «Чоловік та жінка: фантазії та реальності кохання» (Житомир, обласна асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів, 20-21.07.2013); - Навчання за програмою «Основи травмо-фокусовної когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (2015); - Науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (2015); - «Тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї»» в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні», реалізованого в рамках співпраці з ОБСЄ (2015); - Навчання в проекті «Використання технік арт-терапії для роботи з психосоматикою» (2016-2017); - Участь у соціодраматичній групі "Голодомор-розбити тишу" з дослідження психологічних наслідків Голодомору ( Інститут психічного здоров'я Українського Католицького Університету, Інститут соціальної та політичної психології, Holodomor Research and Education Consortium, Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2016); - Участь в тренінгу "Активні методи роботи з дітьми і молоддю" в рамках проекту "Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці" - Спілка Української Молоді в Україні за підтримки National Endowment for Democracy (2016); - Участь в тренінгу «Робота психолога з випадками домашнього насильства» (Львів, навчальний тренінг для психологів,2017); - Участь у підготовці патрульної поліції міста Житомира (член комісії з відбору, тренер курсів «Стресостійкість» та «Ефективна комунікація», 2015-2016); - 4-а Українська науково-практична конференція з когнітивно-поведінкової терапії «Творімо спільноту КПТ!» (9-10 червня 2017 року, Український Католицький Університет, Львів); - Сертифікована участь у воркшопі «Виклики у застосуванні кпт-технік щодо інтеграції травматичної пам’яті при роботі з наслідками комплексного психотравмуючого досвіду» (за підтримки Європейської асоціації КПТ, тренери: Ханна Мурей та Шаріф Елеіфі (Великобританія), 7-8 червня, Український Католицький Університет, Львів); - Навчання в проекті «Використання технік арт-терапії для роботи з психосоматикою» (2016-2017); - Участь у МіжнароднійМіждисциплінарній Асамблеї "Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» (2017); - Сертифікована участь у The First Research Course For Early Career Mental Health Specialists and Students, The 2nd Research and Leadership Skills Course for Early Career Mental Health Specialists and Students (2017, 2018); - Участь у Національному круглому столі "Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегії європейської та загальносвітової інтеграції" (2018); - Тренер програми «Студії жіночої політичної взаємодії» (Маріуполь – Івано-Франківськ, ГО «Українська основа» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні (2018); - Сертифікована участь у тренінгу для тренерів «Інклюзивне навчанняв закладах загальної середньої освіти» (Міністерство освіти і науки України, Міжнародний фонд «Відродження», Благодійний фонд Порошенка, 2018); - Участь у Active Citizens Local Training 2018/2019 від British Counsil (2018); - Участь у навчальній програмі тренінгу для тренерів з ідентифікації та протидії дискримінації, підтримки дискримінованих груп в рамках проекту «Синергія для спільного розвитку» за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні (2018).

Наукові інтереси: Психологія мотивації, ціннісна регуляція розвитку особистості, спортивна психологія, психологія історії, психічне здоров’я.

Міжнародна діяльність: Участь у проектах міжнародних організацій в Україні; Співкерівництво Міжнародною дослідницькою групою «Політична репрезентація національних меншин на локальному рівні: українці в Польщі і поляки в Україні» (2015-2016, Інститут соціології Варшавського університету – соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка); Сертифікована участь у The First Research Course For Early Career Mental Health Specialists and Students, The 2nd Research and Leadership Skills Course for Early Career Mental Health Specialists and Students (2017, 2018).

Відзнаки: Подяки і грамоти університету, міського та обласного управління освіти.

Науковий гурток, центр: Науковий гурток «Цінності, мотивація, регуляція», результатом діяльності якого є захист курсових та дипломних робіт, студентські наукові публікації, перемога в номінації у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з напрямку «Теорія та методика професійної освіти» (Софія Дубова, 2016), перемога у конкурсі «Завтра.UA» (Юрій Манілов, 2015-2016), призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт з вікової та педагогічної психології (Анастасія Лисенко, 2013, 2014, Анастасія Рихлюк, 2018), з політичних наук (Юрій Манілов, 2015), з загальної та соціальної психології (Анастасія Добровольська, 2018).

Інтеграційні здібності, захоплення: Модератор студентського психологічного клубу «ПСИХОБІОЗ: від душі із захопленням про життя», практикуючий психолог-консультант, психотерапевт.

Кількість публікацій: Більше 50, з яких 3 статті у міжнародних журналах, 17 публікацій у фахових виданнях, 2 посібники з грифом МОН.

Електронна адреса: savichenko@i.ua

Друковані праці:

Інна Станіславівна ЗАГУРСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1999-2001 рр. – практичний психолог дитячого садка, м. Житомир; з 2001 р. – робота на посаді асистента, а згодом – доцента кафедри соціальної та практичної психології (практичної психології та психотерапії, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність «Початкове навчання. Практична психологія». Кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти, 2001 р..

Дисертаційне дослідження: 2004–2006 рр. – аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології; 2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Інформація про стажування: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України з 15 січня по 17 лютого 2014 р., наказ № 01-ОСН від 15 січня 2014 р., тема: «Вдосконалення науково-методичних навичок викладання психологічних дисциплін», посвідчення № 193-01-12 від 28 лютого 2014 р.; Рівненський державний гуманітарний університет з 20 березня по 18 квітня 2019 р., наказ № 22-01-02 від 21 березня 2019 р., тема: «Підвищення кваліфікаційного рівня викладання психологічних дисциплін», сертифікат № 25736989/000376-19 від 18 квітня 2019 р. 1999 – Навчально-практичний семінар «Використання технік психодрами в роботі практичного психолога» (психодрама-терапевт П.П. Горностай); 2003 – Тренінг з емоційної грамотності (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М.Арендсен Гайн); 2014 – Майстер-класи з монодрами, символдрами, когнітивно-поведінкової терапії; 2016-2018 рр. - Навчально-терапевтичний проект «Ізотерапія - розвиток, зцілення, допомога через малюнок» (Західноукраїнська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів, керівник В.Назаревич); 2019 р. - Навчальний семінар «Основи нейропсихології та нейрокорекції».

Наукові інтереси: Самооцінка і розвиток творчих здібностей, психосемантика.

Міжнародна діяльність: Участь у 12 міжнародних конференціях

Науковий гурток, центр: керівництво студентським науковим гуртком «Самооцінка, здібності, творчість».

Відзнаки: нагороджена грамотою ЖДУ імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2007 р.); нагороджена грамотою Управління освіти і науки Житомирської державної обласної адміністрації за плідну наукову діяльність (2014 р.); відзначена подякою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді (2017 р.), а також подякою соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка в конкурсі «Людина року» за підготовку студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2017 р.).

Інтеграційні здібності, захоплення: подорожі, велоспорт.

Кількість публікацій: 56 публікацій, з них 49 – наукових та 7 – навчально-методичних, зокрема 18 – у фахових виданнях та 1 – у періодичному виданні, яке включене до міжнародної наукометричної бази Web of scіenes.

Електронна адреса: izagurska55@gmail.com

Друковані праці:

Ганна Володимирівна ПИРОГ

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат філософських наук, доцент.

Досвід роботи: 1993–1994 рр. – інженер-психолог Центру профпридатності водіїв автотранспорту, м. Ташкент; 1995–1998 рр. – психолог середньої школи, м. Севастополь; 2000–2002 рр. – викладач Севастопольського індустріально-педагогічного коледжу; 2002–2014 рр. – старший викладач, доцент кафедри психології Севастопольського гуманітарного університету; з 2014 р. – доцент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Ташкентський державний університет, спеціальність «Психологія», 1993 р..

Дисертаційне дослідження: 1997–2000 рр. – аспірантура Севастопольського державного технічного університету; 2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства)» за спеціальністю 09.00.11– релігієзнавство.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2017 р. – міжнародний фестиваль арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії», Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Тренінговий Центр Олени Тараріної, Міжнародна академія арт-терапії); 2015 р. – стажування на кафедрі вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету; 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії).

Наукові інтереси: Психологія соціально-політичних процесів, психологія релігії, психологія професійної діяльності.

Міжнародна діяльність: Участь у 8 міжнародних конференціях; участь в україно-японській зустрічі «Відображення наслідків техногенних катастроф на житті дітей» (2017 р.).

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» за успішну організацію кураторської роботи з групою, за організацію олімпіади з психології для старшокласників (2016 р.), за організацію науково-методичної роботи на кафедрі (2017 р.).

Науковий гурток, центр: Психологічні дослідження суспільно-політичних процесів.

Інтеграційні здібності, захоплення: Подорожі, читання, східна кулінарія.

Кількість публікацій: 42 публікації, з них 36 наукових та 6 навчально-методичних, зокрема 15 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: sevtur73@gmail.com

Друковані праці:

Олег Васильович МАЗЯР

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 2002-2005 рр. – практичний психолог Озерненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області, з 2004 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри соціальної та практичної психології (теоретичної психології та психології розвитку, теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкове навчання. Психологія», 2002 р..

Дисертаційне дослідження: 2011-2013 рр. – аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І.О. Сікорського» за спеціальністю 19.00.01– загальна психологія, історія психології.

Інформація про стажування: 2002 р. - навчання в Українській Асоціації Транзакційного Аналізу: ТА-101 (тренер Фріда Маріке Арендсен Хайн, Нідерланди), 2007-2008 р. - ТА-101, ТА-202 (тренер В.Є. Гусаковський, Росія), 07.05.2018 - 15.06.2018 р. - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, тема: “Вдосконалення методичних навичок викладання навчальних дисциплін”.

Наукові інтереси: історія психології, психотерапія.

Міжнародна діяльність: участь у 7 міжнародних конференціях.

Відзнаки: відзначений подяками в конкурсі «Людина року» за науково-викладацьку співпрацю (2008, 2014, 2016, 2017), подякою Благодійної організації «Планета для дітей» (2016), грамотами Житомирського державного університету імені Івана Франка (2010, 2013); грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014), подякою Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди (2011).

Науковий гурток, центр: проективні методи психодіагностики.

Кількість публікацій: 50 публікацій, з них 41 наукових та 9 навчально-методичних, зокрема 17 у фахових виданнях, 1 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: mazuar.oleg2015@gmail.com, mazyar.oleg2010@yandex.ua

Друковані праці:

Ірина Миколаївна ТИЧИНА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Досвід роботи: 1998-2000 р.р. – практичний психолог НВК: ясла-дитячий садок-прогімназія № 11 м. Житомира; з 2003 р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2000-2003 р.р. – психолог Центру психіатричної експертизи та професійного медико-психологісного відбору при УМВС України в Житомирській області; з 2000 р. психолог-консультант (індивідуальна робота з дорослими та дітьми).

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність „Початкове навчання. Практична психологія”, кваліфікація – вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти, 1999.

Дисертаційне дослідження: 1997–2000 рр. – аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі соціальної та практичної психології за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Професійна переорієнтація як чинник особистісного самоздійснення випускників вищих навчальних закладів” (диплом ДК № 058170 від 10 березня 2010 року). Вчене звання «доцент» кафедри соціальної та практичної психології (атестат 12ДЦ №035580, протокол № 6/02-Д від 4 липня 2013 року).

Стажування та участь у навчальних проектах: 2002 – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн); 2002 – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай);2003 - Тренінг з емоційної грамотності транзакційного аналізу (Європейська асо ціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн); 2010 - Літня школа з психодрами «Я» у дзеркалі психодрами» (липень 2010 р., Пуща-Водиця, м. Київ); 2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи; 2012-14 – майстер-класи з монодрами, когнітивно-поведінкової терапії; 2014 – 15 - навчальний проект з монодрами «МОНОДРАМА як метод психологічного консультування та психотерапії» (тренер - Марина Левандовська психодраматерапевт, гештальт- терапевт, Московський Інституту Гештальта і Психодрами, Інститут групової психотерапії і соціального проектування, МЦФІ, Москва); Січень 2015 – семінар «Діти і війна: навчання технік зцілення» (Український Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії, Інститут Психічного здоров’я УКУ, тренер – Горбунова В.В., сертифікований викладач ТФ КП); березень-Липень 2015 - навчальна програма «Схема-терапія», два трьохденні семінари у Львові (викладачі: Ремко ван дер Війнгарт та Гуідо Сійберс (Голландія), акредитовані викладачі методу схема-терапії міжнародної асоціації схема терапії (ISST)); червень-липень 2015 - навчальний семінар «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Український Інститут когнітивно-поведінкової психотерапії, Інститут Психічного здоров’я УКУ, тренер – Горбунова В.В., Климчук В.О, сертифіковані викладачі ТФ КП); жовтень 2015 – трьохденний семінар «Схема-терапія подружніх пар», м.Львів, 15-17 жовтня 2015 (Викладач: Екхарт Родігер (Німеччина), акредитований викладач методу схема-терапії та спеціалізації у схема-терапії подружніх пар, діючий президент Міжнародної асоціації схема-терапії (ISST), співавтор книги «Схема-терапія подружніх пар», керівник навчального центру схема-терапії у Франкфурті); 2015 - навчальна програма "Психотерапевтична робота з дітьми у гуманістичному підході", базовий рівень «Психологічні навички роботи з дітьми та батьками».

Наукові інтереси: Психологія професійного становлення особистості, психологія професійної переорієнтації, психологія особистісного та професійного зростання.

Міжнародна діяльність: Участь у 8 міжнародних конференціях.

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» у номінації «Науковець року» (2009), нагороджена грамотою Житомирського державного університету за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2010); почесною грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 91-річчя від Дня заснування університету (2010); грамотою Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у справі навчання і підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів (2012).

Науковий гурток, центр: Психологія особистісного та професійного зростання.

Інтеграційні здібності, захоплення: Подорожі.

Кількість публікацій: 33 наукових публікації та 11 навчально-методичних праць; 1 навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві); 2 розділи у колективних працях (навчальні посібники) у співавторстві; 12 фахових статей; 1 стаття у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: iratychyna@gmail.com

Друковані праці:

Віктор Васильович КИРИЧЕНКО

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології.

Досвід роботи: лаборант кафедри соціальної та практичної психології (2004-2008), асистент кафедри соціальної та практичної психології (2008-2015), старший викладач кафедри соціальної та практичної психології (2015), доцент кафедри теоретичної та практичної психології (2015-).

Вища освіта: Магістратура Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 8.040101 «Психологія»; кваліфікація «Психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах» (2007-2008).

Дисертаційне дослідження: Аспірантура Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2011-2014). Тема дисертаційного дослідження – «Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації» (спеціальність 19.00.03 – психологія праці; інженерна психологія). Науковий керівник – академік В.О. Моляко. У 2014 році захистив дисертацію у вченій раді Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Наукові інтереси: психологія інформаційної діяльності, психологія праці та інженерна психологія, психологія реклами.

Міжнародна діяльність: Мінародний форум «UkraineLab: Playing polyphony of the society. Exploring the European identity» (19-22 вересня 2016, MitOst, Берлін, Німеччина). Участь у організації міднародного наукового семінару «Reprezentacja polityczna mniejszosci narodowych» спільно з Інститутом соціології Варшавського університету.

Відзнаки: Нагороджений почесним дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти на Третій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012»; подяка асоціації політичних психологів України за створення логотипу асоціації; подяка Житомирського обласного Управління освіти і науки України (2015); почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015); сертифікат фіналіста конкурсу «Science-Society-Personality» (2016, ДФФД, МОН України); почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2017).

Науковий гурток, центр: Лабораторія психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Інтеграційні здібності, захоплення: графічний дизайн, реклама.

Кількість публікацій: 80.

Електронна адреса: viklorenc@gmail.com

Друковані праці:

Людмила Миколаївна ФАЛЬКОВСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри соціальної та практичної психології.

Досвід роботи: 1988-1990 р.р. асистент, а з 1990-1991 р.р. старший викладач кафедри психології Житомирського педагогічного інституту імені І.Я. Франка, 1991-1994 р.р. аспірант кафедри загальної та інженерної психології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1999-2002 р.р. – психолог Програми оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії (ПОЧД) у складі мобільної бригади Україно-американського центру здоров’я, створеного ПОЧД у Житомирській області, 2002-2016 р.р. старший викладач кафедри соціальної та практичної психології, 2016-2017 р.р. старший викладач кафедри практичної психології та психотерапії та з вересня 2017 року старший викладач кафедри теоретичної та практичної психології ЖДУ імені Івана Франка.

Вища освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка; спеціальність: Психологія; кваліфікація: Психолог. Викладач; 1988 рік закінчення.

Дисертаційне дослідження: Конструкт справедливості як соціально-психологічний механізм регуляції правової поведінки молоді.

Інформація про стажування: місячне (02.11.15 – 02.12.15) стажування на базі Інституту психології імені Г.С. Костюка у обсязі 108 год, тренінги: «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Жидко М.Є., червень 2015 р.), «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової психотерапії» (Горбунова В.В., Климчук В.О., Романюк О., липень 2015 р.), комп’ютерна верстка журналу «Наука і освіта", № 5/, 2016 р. Взяла участь у триденному семінарі з проблем впровадження інклюзивної освіти, організованому управлінням освіти і науки ЖОДА та Фондом Марини Порошенко (21-23 серпня 2017 р.). У складі ГО «Центр практичної психології «Фо лайф»» брала участь у роботі проекту «Психічне здоров’я дітей: від знань до дій», за фінансування Житомирської обласної державної адміністрації (жовтень-грудень 2017 р.)

Наукові інтереси: соціальна психологія, психологія справедливості, психологія здоров’я, психологія права, соціальна поведінка молоді.

Міжнародна діяльність: участь у міжнародній науковій конференції «В єдності сила. Україна - Польща: спільні шляхи до свободи» (20 - 21 червня 2014 р.) (стаття «Переживанні несправедливості у зв’язку із ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської та української ментальності»), участь у міжнародній науковій конференції «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи». Тематика зустрічі 2015 р. – «Балто-Чорноморський регіон та Україна у сусідніх просторах та пограничних епохах» (24-25 квітня 2015 р.) ЖДУ імені Івана Франка (тема доповіді «Соціально-психологічні механізми регуляції правової поведінки молоді в умовах трансформації політичного курсу держави»).

Відзнаки: подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-річчя заснування соціально-психологічного факультету (2014 р.) та за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів (перемога Дяченко В.) та з нагоди Дня науки (2015 р.).

Науковий гурток, центр: науковий гурток «Соціогенез».

Інтеграційні здібності, захоплення: художня література, музика, в’язання, гумор.

Кількість публікацій: 58.

Електронна адреса: loboznjuk@gmail.com

Друковані праці:

Алла Леонідівна ВЕСЕЛЬСЬКА

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри соціальної та практичної психології.

Досвід роботи: 1991-2001 рр. – організаційно-педагогічна діяльність у ЗОШ №1 м.Житомира; з 1998 р. – співпраця з Україно-Італійською школою «Всесвіт» м.Житомира; з 2001р. – викладач кафедри соціальної та практичної психології (з 2017 р. - теоретичної та практичної психології) Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2009-2014 рр. – заступник декана соціально-психологічного факультету з організаційно-виховної роботи.

Вища освіта: Київський національний університет імені М.П.Драгоманова, 1999 р., спеціальність «Музичне виховання»; Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016 р., спеціальність «Психологія».

Дисертаційне дослідження: 2000-2004 рр. - аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка; тема дисертаційного дослідження "Формування психологічної готовності до розуміння музичних творів", спеціальність - 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Інформація про стажування: 2002 р. – Курс транзакційного аналізу ТА–101 (Європейська асоціація ТА, доктор Ф.М. Арендсен Гайн); 2002 р. – Тренінг-семінар “Гендерні ролі: конфлікти, ресурси, розвиток” (Київський науково-освітній гендерний центр, психодрама-терапевт П.П. Горностай); 2003р.- Тренінг з емоційної грамотності транзакційного аналізу (Європейська асоціація ТА доктор Ф.М.Арендсен Гайн); 2005 р. -  Біблійно-богословський інститут св. апостола Андрія (м.Москва, свідоцтво №004-05 «Герменевтика богослів‘я»); 2007 р. - Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (сертифікат державного зразка СП №1540632 «Аналітична інтерпретація символів»); 2007 – 2008 рр. – Навчально-практичні семінари «Психоаналітичні основи кататимно-імагінативної психотерапії: вступ до основ символдрами А1;символдрама: поглиблене пропрацювання основного ступеню В1»; 2008 р. – Інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України (свідоцтво СПК №396876 «Консультування та психотерапія»); 2008 – 2009 рр. – Авторські школи з глибинної психокорекції академіка АПН України Т.С.Яценко (м.Умань, м.Ялта);  2009 р. – Навчальна програма Українського центру практичної психології і соціальної роботи  «Основи психологічної корекції» (доктор пс. н. К.Л.Мілютіна); 2010-2012 рр. – Український  науково-методичний  центр практичної психології і соціальної роботи (сертифікат державного зразка СП № 1541006; кваліфікація -  психолог-консультант: психотерапевтичний профіль); 2011 р. - Семінар «Методика М.Монтесорі як збалансована система фізичного, емоційного, розумового, психологічного і духовного розвитку дітей», проведений Елізабет С.Дж. Вустра-Матійссен та Едвардом Вустра-Матійссен (Університет Хогескул м. Лейден (Голландія)); 2011 р. - Міжнародний навчальний проект  «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні, Італії та Молдові»; 2012 р. -  Державний навчальний заклад з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами Вік-ан-Бігор (Франція); 2012-2015 рр. - координація міжнародного проекту по інклюзивній освіті: Італія (Реджіо-Емілія) – Україна (Житомир); 2015 р. – стажування в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ); 2015 р. – науково-практичний семінар «Групові методи психотерапії і психологічного консультування в програмах реабілітації учасників АТО та їх сімей» (Житомирська обласна професійна асоціація практикуючих психологів і психотерапевтів); 2015 р. – навчальний семінар «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» (Український інститут когнітивно-поведінкової терапії); 2015-2016 рр. – навчання за програмою «Теорія та практика психологічного консультування»: Національна академія педагогічних наук України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (сертифікат СП 1541828 протокол №06 від 9.06.2016 р.); 2017–2020 рр. – Курс навчально-катехитичного центру «Дерево життя» при Інституті релігійних наук святого Томи Аквінського (м.Київ).

Наукові інтереси: психологія розуміння мистецтва, психологія інклюзивної освіти, психотерапія.

Міжнародна діяльність: участь у 5 міжнародних конференціях та семінарах; 2012-2015рр. – координація міжнародного проекту по інклюзивній освіті (Україна (Житомир)-Італія (Реджіо-Емілія)).

Відзнаки: подяка за кураторство студентським науковим товариством соціально-психологічного факультету та ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки (2014р.); подяки у конкурсі «Людина року - 2014» у номінаціях «Один за всіх» та «Подвійний удар» за організацію виховної роботи на факультеті; 2015р. - нагороджена Грамотою Управління сім ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю, особистий внесок у виховання молоді, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 96-ї річниці заснування Житомирського університету імені Івана Франка; подяка у конкурсі «Людина року – 2015» у номінації «Світ без меж» за координацію міжнародного проекту по інклюзивній освіті.

Науковий гурток, центр: психологічна герменевтика.

Інтеграційні здібності, захоплення: художнє та музичне мистецтво, моделювання одягу, дизайн, флористика та ін.

Кількість публікацій: 14 публікацій, з них 12 наукових та 2 навчально-методичних, зокрема 2 у фахових виданнях, 2 у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Електронна адреса: aveselska@ukr.net

Друковані праці:

Юлія Юріївна ДЕМ’ЯНЧУК

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри соціальної та практичної психології.

Досвід роботи: з 2007 р. – асистент кафедри соціальної та практичної психології, нині кафедри теоретичної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2007 р.

Інформація про стажування: Науково-методичне стажування: Луцький національний університет імені Лесі Українки (2012 р.); Рівненський державний гуманітарний університет (2016 р.). 

Участь та сертифікація у навчально-терапевтичних проектах та семінарах:   навчальна онлайн програма «Позитивна психотерапія у роботі з дітьми» – сертифікація (2020р.); навчальний семінар для ведучих груп «Восьмикрокової програми по роботі з втратою з групами дорослих, які втратили близьких людей» – сертифікація (2019 р.);  навчальна програма «Психотерапевтична робота з дітьми у гуманістичному підході» (2016-2019 рр., Київський гештальт університет); навчальний семінар «Основи нейропсихології та нейрокорекції» (2019 р.); навчально-терапевтичний проект «Ізотерапія - розвиток, зцілення, допомога через малюнок» – сертифікація (2016-2018 рр., Західноукраїнська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів, керівник В.Назаревич); навчальна програма «Корекція психосоматичних проявів» – сертифікація (2017 р.); навчальна програма-інтенсив «Використання арт-коучінгових технік в мотивації досягнень і цілепокладанні» – сертифікація (2017 р.); навчальна програма «Психологічні навички роботи з дітьми та батьками» - сертифікація ( 2016 р.); навчальний семінар "Діти і війна: навчання технік зцілення" допомога дітям у відновленні після травмуючих подій – сертифікація (2015 р.); навчальна програма-інтенсив «Основи травмо-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії ПТСР» – сертифікація (2015 р.); навчально-методичний семінар "Психологічна експрес допомога у кризових станах методами арт-терапії" – сертифікація (2015 р.); майстер-клас О.Романчука "Когнітивно-певедінкова терапія тривожних розладів" – сертифікація (2012 р.); Сертифікований консультант з профорієнтаційної програми "Магелано Університет" – 2014 р. Окрім того, є дійсним членом: громадської організації «Центр практичної психології «For life»; Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії; Всеукраїнської Психодіагностичної Асоціації; Асоціації політичних психологів України.

Наукові інтереси: Формування особистісної ідентичності, психологія здібностей.

Міжнародна діяльність: Участь та навчання у міжнародних конференціях, семінарах та проектах: Навчання у Міжнародному навчальному проекті:«Позитивна психотерапія: базовий курс», сертифікат 070-UKR-2012, протягом 2011-2012 р.р. (м.Вестбаден, Німеччина - Україна); Навчальний семінар завідувача кафедри психології Вищої Школи менеджменту Христини Терези Панас, сертифікат (м. Варщава, Польща) – 31.10.16 – 1.11.16.

Відзнаки: Відзначена подяками в конкурсі «Людина року» за успішну організацію Регіонального семінару «Три кроки» (2013 р.), за організацію Фестивалю практичної психології на СПФ (2016-2017 р.р.).

Науковий гурток, центр: Становлення особистісної ідентичності.

Інтеграційні здібності, захоплення: Дизайн, подорожування.

Кількість публікацій: 21 публікація, з них 14 наукових та 7 навчально-методичних.

Електронна адреса: juddelija@gmail.com

Друковані праці: