Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Cклад кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Світлана Михайлівна Дмитрієва

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувачка кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1988.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка, 1988, Педагогіка і методика початкового навчання.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія психології творчості (1992-1995 рр.). 14.01.1997 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Тема: «Психологічні особливості педагогічної співтворчості викладача і студентів».

Стажування та участь у навчальних проектах: Підвищення кваліфікації: з 01.10.12 по 31.10.12, Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра психології та культурології, наказ № 414 К від 28.09.12 р., посвідчення № 35 від 31.10.2012

Наукові інтереси: Психологія творчості та співтворчості. Психологія обдарованості. Під науковим керівництвом Дмитрієвої С.М. студенти вибороли 5 перших, 2 других місць у Всеукраїнських предметних олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з психології та у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт школярів з психології у системі МАНу.

Відзнаки: Знак «Відмінник освіти України», почесна грамота Міністерства освіти і науки України, почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації, грамота Житомирської обласної ради, грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, грамота Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, почесні грамоти університету.

Науковий гурток, центр: Керівництво проблемною студентською групою «Вікові особливості психічного та особистісного розвитку сучасного школяра», до складу якої входять студенти історичного та природничого факультетів.

Інтеграційні здібності: Різні види декоративно-прикладного мистецтва. Дипломант Першого Fashion - Показу українського мистецтва (організатори: ЖОГО «Жінки за реформи», ЖОГО «Український дім 21 століття»), 2008 р., фіналіст VІІІ Міжнародного конкурсу «Чарівний бісер-2013», публікація у журналі «Модный», 2013, №9. Нагороджена Головою Верховної Ради України Литвином В.М. іменним годинником за виставку бісероплетіння в ЖДУ імені Івана Франка у 2005 р.

Кількість публікацій: 60 наукових та науково-методичних публікацій.

Електронна адреса: dmitrievasveta49@gmail.com

Друковані праці:

Лариса Петрівна Бутузова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Рік початку роботи в університеті: 1997.

Інформація про вищу освіту: 1993-1997 рр. Житомирський державний педагогічний інститут імені І.Я. Франка. Початкове навчання, спеціальність: Вчитель початкових класів.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: 2000-2003 рр. Навчання у стаціонарній аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), кафедра теорії та методики практичної психології 24.04.2004р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.07 педагогічна та вікова психологія. Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ-статевим шляхом.

Стажування та участь у навчальних проектах: Підвищення кваліфікації: з 6.02.12 по 6.0312, Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра психології та культурології, наказ № 18 від 3.02.2012, посвідчення № 12 від 6.03.2012; Модерація секції «Багато аспектів сталого розвитку» на міжнародній науковій конференції молодих науковців «Науковий дебют 2013. Сталий розвиток.» за наслідками наукового конкурсу під патронатом Європарламентаря проф. Єжи Бузека, м. Варшава, Республіка Польща, 11 квітня 2014 року; Участь у міжнародному культурно-освітньому проекті «Культурно-освітній візит до Європи», м. Ополє, Республіка Польща (7.05.2014-14.05.2014); Участь у навчальній програмі посилення наукового потенціалу з питань проведення досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що проводився МБФ „Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, за підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань (США); Модуль 1. „Базовий курс для дослідників у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу”, 25-29 травня 2015 р. у м. Одеса; Модуль 2. „Інструменти збору та аналізу даних для реалізації дослідницьких ідей”, 17-21 серпня 2015 р., м. Ужгород, Закарпатська обл.; Модуль 3. „Кількісні дослідження: методи аналізу даних”, 14-18 вересня 2015 р., с. Татарів, Івано-Франківська обл.; Міжнародний практичний семінар (фахівці США) з презентації поточних наукових концептів досліджень у сфері ВІЛ-інфекції, 16-17 листопада 2015 року, м. Київ.; Модуль 4. „Якісні дослідження: підходи до аналізу та інтерпретації даних”, 14-18 грудня 2015 року, Пуща-Водиця, м. Київ.; Модуль 5. „Підготовка дослідницької пропозиції для отримання гранта”, 2-6 лютого 2016 року, м.Львів.; Участь в українсько-польській навчальній програмі з жіночої самооборони за методом WenDo. (травень-червень 2016 року): проект «Інноваційні методи боротьби з насиллям для Житомира – польсько-український обмін досвідом». Житомир, травень 2016; Люблін, Польща, червень 2016.; Участь у навчальній програмі «Консультування у методі психодрами. Транзакційний аналіз» (тренер: доктор психологічних наук, професор, тренер психодрами, дійсний член Української спілки психотерапевтів, Європейської асоціації психотерапії, дійсний член Європейського інституту психодрами, дійсний член Європейської асоціації транзакційного аналізу - Павло Горностай), м. Житомир, 2016-2017 рр.; Участь у тренінгах «Активні методи роботи з дітьми та молоддю» та «Робота в команді. Вирішення конфліктів.» в рамках проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці» Всеукраїнської ГО «Спілка української молоді в Україні», 24 вересня 2016 року, м.Житомир, 10-11 грудня 2016 року, м. Чернігів.; Пройшла міжнародний курс дистанційного електронного навчання «Сучасні підходи у попередженні насилля та популяризації культури миру в освітніх установах» обсягом 72 академічні години, з 31 жовтня по 4 грудня 2016 року. Курс включав 4 учбових модуля: феномен насилля в освітньому закладі; реагування на випадки насилля та його наслідки; партнерська мережа з подолання, виявлення та реагування на випадки насилля в освітньому закладі; популяризація культури миру в освітніх закладах.

Наукові інтереси: Психологія безпеки. Превентивна психологія. Психологія толерантності та асертивності.

Відзнаки: Грамота та подяка ЖДУ імені Івана Франка (2013, 2015); Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014).

Науковий гурток, центр: Керівництво проблемною студентською групою «Гармонія», до складу якої входять студенти фізико-математичного, соціально-психологічного факультету (напряму підготовки «Соціальна педагогіка») та факультету фізичного виховання і спорту.

Кількість публікацій: 1 монографія, 4 навчально-методичні посібники; 60 наукових статей та тез (в т.ч у співавторстві).

Електронна адреса: lorabutuzova@gmail.com, lbutuzova@mail.ru

Друковані праці:

Наталія Миколаївна Дубравська

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1999.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, спец-ть: Початкове навчання, практична психологія, вчитель початкових класів, кваліфікація: практичний психолог у закладах освіти, 1999р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України, спец-ть: 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія, 2001-2004 рр. Тема: «Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців».

Стажування та участь у навчальних проектах: Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VI категорій посад (галузева складова «Залучення до державотворчих процесів та сприяння інтеграції української молоді до європейської та світової спільноти), 2010 р.; Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра психології та культурології, 2013 р.

Наукові інтереси: Психологія бізнесу та підприємництва; Психологія успішної людини.

Відзнаки: Грамота Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки, 2013 р.; Подяка за активну участь у науково-дослідній роботі з нагоди Дня науки, 2014 р.; Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок, у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 97-річчя від Дня народження університету, 2016 р.; Грамота за активну участь у науково-дослідній роботі університету, 2008 р.

Науковий гурток, центр: проблемна група «Особистість в епоху змін: соціально-психологічний вимір»; психологічний гурток «Територія успіху».

Інтеграційні здібності: живопис; активний відпочинок, подорожі.

Кількість публікацій: 130.

Електронна адреса: Kulbida77@ukr.net

Друковані праці:

Світлана Миколаївна Максимець

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1992.

Інформація про вищу освіту: Саратовський державний університет ім. М.Г. Чернишевського (1992). Спеціальність: Психолог. Викладач.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Аспірантура: Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (1996-1999). Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. Тема: «Вплив емпатійності на соціально-психологічну адаптацію майбутніх учителів».

Стажування та участь у навчальних проектах: Навчальна програма «Основи тілесно-орієнтованої психотерапії» (2013). Стажування за міжнародною програмою (Вік-ан-бігор, Франція) (2013). Навчальна програма «Теорія та практика психологічного консультування» (2014-2016). Стажування на кафедрі загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету ім. Б.Гринченка (2016).

Наукові інтереси: Психологічна безпека особистості.

Відзнаки: Почесні грамоти Університету.

Науковий гурток, центр: Керівництво проблемною студентською групою «Особистісне становлення майбутнього педагога», до складу якої входять студенти ННІ іноземної філології.

Кількість публікацій: Понад 50 публікацій.

Електронна адреса: svetlaniks@ukr.net

Друковані праці:

Наталія Іванівна Сидоренко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Рік початку роботи в університеті: 1990.

Інформація про вищу освіту: 1984-1988 рр. Житомирський державний педагогічний інститут імені І.Я. Франка. Спеціальність – «Російська мова і література,»: вчитель російської мови і літератури середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: 2000-2003 рр. – навчання у стаціонарній аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса), кафедра теорії та методики практичної психології. 18.12.2005р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.07 педагогічна та вікова психологія «Розвиток усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх вчителів».

Стажування та участь у навчальних проектах: 28.04-28.05.2014р. стажування- м.-Рівне- Рівненський Державний Гуманітарний університет (інститут психології). Участь у тренінгу «Метод системних розстановок у психологічному консультуванні» 13 листопада, 14грудня 2011 р. 12,04 квітня, 22.квітня 2012 р. м. Київ. „Якісні дослідження: підходи до аналізу та інтерпретації даних”, 14-18 грудня 2015 року, м. Київ. Участь в українсько-польській навчальній програмі з жіночої самооборони за методом WenDo. (травень-червень 2016 року): проект «Інноваційні методи боротьби з насиллям для Житомира – польсько-український обмін досвідом», м. Житомир, травень 2016; Люблін, Польща, червень 2016.

Наукові інтереси: Психологічні особливості саморегуляції поведінки, превентивна психологія, психологія толерантності особливості взаємозв'язку локусу контролю та саморегуляції довільної активності.

Відзнаки: Грамота та подяка ЖДУ імені Івана Франка (2005 р.).

Науковий гурток, центр: Керівництво проблемною студентською групою «Гармонія», до складу якої входять студенти ННІ філології, ННІ педагогіки та факультету фізичного виховання і спорту.

Кількість публікацій: 1 монографія, 1 навчально-методичний посібники; 28 наукових статей та тез (в т.ч у співавторстві).

Електронна адреса: sidorenkonatasha2707@mail.ru

Друковані праці:

Ірина Володимирівна Фриз

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат психологічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2000.

Інформація про вищу освіту: Навчалася в Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання. Практична психологія».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Особливості розвитку вольових якостей студентів у навчально-професійній діяльності.

Стажування та участь у навчальних проектах: стажування в Рівненському державному гуманітарному університеті; підвищення кваліфікації «Теорія та практика психологічного консультування» за програмою доктора психологічних наук, професора П.П. Горностая; навчання гештальт-терапії в Київському гештальт університеті; навчання в інституті системних технологій та консультування за програмою підготовки гештальт-терапевтів; навчання «Тренінг для тренерів»; навчання «Тілесно-орієнтована терапія».

Наукові інтереси: Воля, розвиток вольових якостей, відповідальності, розвиток особистості.

Міжнародна діяльність: Міжнародний проект «Інтегрований розвиток міст в України».

Інтеграційні здібності: Навички вирішення проблем особистісного розвитку; Навички вирішення взаємостосунків в сім’ї; Навички проведення психологічних тренінгів.

Кількість публікацій: 17.

Електронна адреса: iberezovskaya@bk.ru

Друковані праці:

Ольга Олександрівна Стахова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидат психологічних наук.

Рік початку роботи в університеті: 1999.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 1999 р., “Початкове навчання. Практична психологія”.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 2004-2005 р.р., 2008-2012 р.р. Тема дисертаційного дослідження – “Психологічні механізми розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів”.

Стажування та участь у навчальних проектах: Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра вікової та педагогічної психології (квітень-травень 2015 р.).

Наукові інтереси: Особистісно-професійне зростання студентів-майбутніх фахівців.

Міжнародна діяльність: участь у Міжнародних науково-практичних конференціях.

Відзнаки: Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016 р.

Науковий гурток, центр: Керівництво студентською проблемною групою “Психея”.

Кількість публікацій: близько 20 наукових і науково-методичних публікацій.

Електронна адреса: stakhova.ol@gmail.com

Друковані праці:

Олена Леонідівна Мачушник

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

Рік початку роботи в університеті: 2000.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. Спеціальність: Початкове навчання. Практична психологія. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог у закладах освіти.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: 2001–2004: аспірантура при кафедрі психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. «Психологічні особливості розвитку пізнавальної активності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2012 - Базовий курс із позитивної психотерапії (Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи); 2012-13 – майстер-класи з монодрами, когнітивно-поведінкової терапії; 2013 – «Танцювально-рухова терапія. Базисний рівень: терапевтичний танець» (УАТРТ), «Основи інтермодальної арттерапії», «Основи тілесно-орієнтованої психотерапії» (Центр розвитку особистості «Радісний світ», м. Київ).

Наукові інтереси: Психотерапія, психологічне консультування, вікова та педагогічна психологія, психологія конфлікту.

Науковий гурток, центр: «Особистість».

Кількість публікацій: близько 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

Електронна адреса: mydis@mail.ru

Друковані праці: