Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини


МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВПРАЦЯ

Міжнародні зв’язки кафедри менеджменту і адміністрування з навчальними закладами та організаціями інших країн характеризуються міжвузівським співробітництвом із зарубіжними вищими навчальними закладами. Завдяки цьому стала можливою реалізація українсько-французьких програм обміну. Восени 2012-2013 року кафедра приймала дві делегації з французьких міст Шартр та Вік-ан-Бігор. Метою прийому французьких гостей є обмін досвідом підготовки фахівців напряму «Менеджмент». Крім того, на соціально-психологічному факультеті налагоджено співпрацю з навчально-науковими закладами Нідерландів, Польщі, Франції, Італії, Казахстану, встановлено науково-освітні зв’язки з Програмою Розвитку ООН.

 

 

 

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ:

Провідні викладачі кафедри запрошувались до інших країн для спільних наукових досліджень та читання лекцій, зокрема, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Боцян Тетяна Вікторівна проходила педагогічне річне стажування (з 01.10.2013 по 30.06.2014) в Вроцлавському Університеті (м. Вроцлав, Польща), яке було розбите на 2 семестри.

І семестр:

1. Rachunkowosc (wyklady) 2. Rachunkowosc (cwiczenia) 3. Accounting of the Firm 4. Statistics for Business 5. Economic analysis of the firm 6. Ekonomia Menadzerska 7. Modern Microeconomics 8. Introduction to the Game Theory.

II семестр

1. Institutional Economics 2. Introductionary of econometric analysis 3. Zarzadzanie portfelem 4. Analiza Finansowa 5. Innovation management in the Knowledge Economy 6. Human Resources Management 7. Marketing Management 8. Rachunkowosc (wyklady) 9. Rachunkowosc (swiczenia)

В ході стажування доц. Боцян працювала над темою «Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу, як основа економічного розвитку». Результати дослідження були опубліковані та пройшли захист 10.06.2014 р. з позначенням «Дуже добре, з відзнакою» (протокол захисту додається).

 

Боцян Т.В. також закінчила курси «Інноваційні технології в Польщі» 25.11.2013 р. (м. Вроцлав,  Польща) (копія посвідчення додається).

Практичне впровадження результатів дослідження відбувалося в компанії  BOMBARDIER Transportation Polska Sp. Z.o.o. (м. Вроцлав,  Польща)  та в Академії розвиту філантропії (м. Варшава, Польща).

У 2015-2016 рр. доцент Боцян Т.В. пройшла необхідний кваліфікований відбір на стажування в Міжнародній академії туризма в м. Анталії (Турція), що передбачає вдосконалення її професійної підготовки в сфері управління трудовими ресурсами, через дослідження спеціальної літератури та викладання лекцій за тематикою дослідження англійською мовою.

Стажування проходить на базі Академії туризму в Анталії (Туреччина). Основна тема стажування "управління персоналом в готельному бізнесі". Стажування передбачає викладання лекцій англійською мовою для студентів, які навчаються за програмою Американської Асоціації готеліві індустрії гостинності (American Hotel & Lodging Association  (AH&LA)). Лекції читаються з таких курсів: "Управління персоналом в індустрії гостинності", "Навчання і розвиток персоналу в індустрії гостинності","Фінансовий бухгалтерський облік в індустрії гостинності","Планування і контроль в готельному бізнесі". Крім того, викадач читала лекції з курсу ""Менеджмент готельного бізнесу" для студентів, які отримують ступінь бакалавра в Metropolitan University of Applied Sciences (Будапешт, Угорщина), який є партнером Академії Туризму, і в рамках угоди з яким ведуться спільні програми бакалавріату. На фото кращий студент Академії. Він з України - Артем Мороз

 

В ході стажування в коледжі George Brown м.Торонто (Канада), протягом 2014-2015 рр., доцент кафедри менеджменту і адміністрування Луференко Ліна Юріївна, навчалася за програмою ESL George Brown Collage, в результаті зарахована на програму Marketing Communication та брала участь у Co-op programe George Brown Collage і забезпечувала Marketing Service для підприємства Tig Essembly. Проводила інформаційну підтримку сайту компанії, здійснювала моніторинг бізнес-діяльності конкурентів та формувала пропозиції для вдосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства. В результаті було проведено ре-брендінг компанії в ході чого оновлено логотип компанії та запропоновано нові його версії; підприємство диференціювало свій сервісний пакет та зміцнило партнерські відносини на ринку.

 

СПІВПРАЦЯ  З  МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

В квітні 2015 року відбулося підписання Меморандуму про порозуміння між програмою розвитку ООН та Житомирським державним університетом імені Івана Франка. Відповідальність за виконання даного меморандуму було покладено на завідувача кафедри менеджменту і адміністрування. Загальною ціллю Меморандуму є зміцнення національної/регіональної спроможності та бази знань для підтримки спільного врядування. Така ціль включає, але не обмежується, наступним:

-        включення курсу «Сталий місцевий розвиток» до навчального плану вищого навчального закладу та/або включення його основних розділів до навчальних програм уже наявних суспільних дисциплін.

-       підвищення потенціалу студентів, представників органів місцевого самоврядування та місцевих громад для реалізації спільного планування за принципом «знизу-вгору» та участі в заходах з місцевого сталого розвитку.

-       сприяння поширенню концепції та досвіду участі громад у місцевому сталому розвитку через різні наукові заходи та кампанії з поінформованості на регіональному рівні.