Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Наукова діяльність кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи

Наукова діяльність кафедри орієнтується на широкий спектр досліджень, що відображаються у виданнях різних форматів: від підручників та навчальних посібників до монографій та збірників наукових статей. Крім цього, викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, де презентують свої дослідження та спілкуються з колегами, що сприяє обміну знаннями й інноваційними ідеями відповідної наукової галузі. Такий різноманітний підхід до наукової роботи дозволяє кафедрі активно розвивати й удосконалювати свій внесок у відповідну сферу та сприяти прогресу й вдосконаленню освітнього процесу.

Наукова діяльність кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи сформована в таких напрямах:

 • аналіз споживчої поведінки, розвитку брендів, маркетингових комунікацій, дослідження ринкових тенденцій та стратегій;
 • вивчення фінансових аспектів економічних процесів;
 • дослідження нових напрямів розвитку маркетингу та впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність;
 • вивчення науково-методичних засад застосування в маркетингу digital-технологій;
 • вивчення стратегічного управління, організаційної поведінки, лідерства, інноваційного менеджменту;
 • формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень;
 • вивчення маркетингової політики країни та іміджу країни;
 • аналіз і планування діяльності готелів, ресторанів, туристичного бізнесу, обслуговування клієнтів;
 • розвиток сфер туристичної та готельно-ресторанної індустрії;
 • інновації  та цифрові трансформації в готельно-ресторанному бізнесі.

Теми наукових досліджень

 1. Соціальні та цифрові інновації в сфері готельного та ресторанного бізнесу (Боцян Тетяна)
 2. Аналітичний інструментарій в системі менеджменту і маркетингу закладів готельно-ресторанної справи (Іваненко Валентина)
 3. Інструменти сучасного маркетингу в народному господарстві вітчизняних підприємств (Калініченко Олена)
 4. Використання інструментів маркетингових комунікацій в політичному менеджменті (Кащук Катерина)
 5. Економіко-статистичне моделювання та прогнозування бізнес-процес (Клімова Інна)
 6. Розвиток штучного інтелекту в менеджменті: глобальні тенденції та перспективи (Мосійчук Ірина)
 7. Оцінка ефективності франчайзингу у готельному бізнесі  (Павлова Світлана)
 8. Управління маркетинговою діяльністю підприємства (Пойта Ірина)
 9. Проблеми розвитку креативного менеджменту та креативної освіти в сучасних умовах (Саух Ірина)
 10. Цифрові трансформації у підприємств сфери гостинності як основа побудови конкурентоспроможного бізнесу (Фостолович Валентина)

Студентські наукові гуртки

 1. Новітній маркетинг (керівник Калініченко Олена)

Мета роботи: Метою роботи наукового гуртка є виявлення та залучення найбільш здібних, обдарованих і талановитих здобувачів, які схильні до науково-дослідної та пошукової діяльності у процесі навчання в університеті.

Завдання:

 1. Вивчити окремі питання маркетингу, новітнього маркетингу, чинники, які впливають на розвиток підприємства.
 2. Ознайомити здобувачів з сутністю  економічного життя, професійною діяльністю відомих вчених у галузі маркетингу
 3. Навчити здобувачів організовувати та проводити дослідження з використанням сучасних наукових методів.
 4. Підготувати здобувачів до участі у наукових конференціях з  доповідями і друком наукових статей.
 5. Сприяти формуванню високих моральних принципів та розширення світогляду споживачів.

 

 1. Менеджмент і самоменеджмент (керівник Кащук Катерина)

Мета роботи: Метою роботи наукового гуртка є виявлення та залучення найбільш здібних, обдарованих і талановитих здобувачів, які схильні до науково-дослідної та пошукової діяльності у процесі навчання в університеті.Гурток покликаний допомогти майбутнім менеджерам краще оцінити основи теорії й практики досконалої праці керівників будь-якого рангу, які зайняті як на лінійних, так і функціональних посадах. Незалежно від галузі, форми власності, посади, яку обіймає керівник, принципи управління талантами співробітників, організації їх праці є універсальними і тому можуть бути корисними молодим фахівцям під час адаптації на роботі в будь-якій організації чи установі.

Завдання:

 1. Вивчити окремі питання менеджменту, чинники, які впливають на дослідження сучасних проблем управління талантами менеджерів.
 2. Ознайомити здобувачів з сутністю управлінської діяльності, професійною діяльністю відомих вчених у галузі менеджменту.
 3. Навчити здобувачів організовувати та проводити економічні дослідження з використанням сучасних наукових методів.
 4. Підготувати здобувачів до участі у наукових конференціях з  доповідями і друком наукових статей.

 

 1. Організація та економіка готельно-ресторанного бізнесу (керівник Павлова Світлана)

Мета роботи: розвиток і підвищення ефективності науково-дослідної роботи здобувачів вищої світи шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.

Завдання:

 1. Виявлення та розвиток здібностей та творчого потенціалу його членів, спрямування їх до майбутньої професійної діяльності;
 2. Поглиблення теоретичних знань та покращення практичних навичок, отриманих за час навчання;
 3. Формування вмінь використання наукового підходу при вирішенні завдань практичної діяльності;
 4. Забезпечення участі студентів у роботі наукових семінарів, конференцій тощо.

 

 1. Інновації в сфері гостинності (керівник Фостолович Валентина)

Мета роботи: Метою роботи наукового гуртка є виявлення та залучення найбільш здібних, обдарованих і талановитих здобувачів, які схильні до науково-дослідної та пошукової діяльності у процесі навчання в університеті.

Завдання:

 1. Ознайомити здобувачів з сутністю бізнесу у сфері гостинності, професійною діяльністю підприємств сфери гостинності.
 2. Навчити здобувачів організовувати та проводити дослідження основних аспектів бізнесу в сфері гостинності із вивченням інноваційних технологій та пошуку можливостей інтегрування в економічне  середовище з використанням сучасних наукових методів.
 3. Підготувати здобувачів до участі у наукових конференціях з  доповідями і друком наукових статей.