Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Cклад кафедри економіки, менеджменту і маркетингу

Ольга Іванівна Вікарчук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри економіки, менеджменту і маркетингу, кандидат економічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський інженерно-технологічний інститут, «Менеджмент організацій», 1997.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2006 році закінчила аспірантуру Національного університету ім. Т.Г. Шевченка і захистила кандидатську дисертацію “ Концесія в трансформаційній економіці ”. Спеціальність 08.01.01. Економічна теорія.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2011 р. - стажування на кафедрі управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету; 2015 р. - Житомирський національний агроекологічний університет за темою «Методика викладання дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів напрямів «Маркетинг», «Менеджмент» та магістрів галузі знань «Менеджмент i адміністрування» (посвідчення №338 від 28.10.2015р.); 2016 р. - курс навчання: користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40», модуль «Менеджмент i маркетинг» з правом викладання (сертифікат корпорації ПАРУС від 11.03.2016).

Наукові інтереси: Міжнародний маркетинг, інноваційний маркетинг.

Міжнародна діяльність: Співпраця з ВНЗ Франції та Польщі.

Відзнаки: Нагороджена дипломом «Людина року 2008» та «Людина року 2009», грамотою відділу освіти Житомирської обласної державної адміністрації.

Науковий гурток, центр: Стратегії розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві.

Кількість публікацій: понад 80 наукових праць, з них 3 навчальних посібників із грифом МОН України, 4 монографії, 42 стаття у фахових виданнях. За версією google академія h-index: 2; h-10 index 1.

Електронна адреса: viktoriya98@ukr.net

Друковані праці:

Тетяна Вікторівна Боцян

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2010.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Облік і аудит».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: аспірантуру Одеського державного економічного університету закінчила в 2005 р., захист дисертації відбувся 25.10.2005 р. в Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України диплом кандидата економічних наук ДК № 033047 за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». «Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект», науковий керівник д.е.н., проф. Валуєв Б.І..

Стажування та участь у навчальних проектах: • Академія туризму в Анталії, Анталія, Туреччина (вересень 2015– липень 2016); • Вроцлавський університет, Відділ права, менеджменту та економіки, Вроцлав, Польща (вересень 2013 - липень 2014); • Тема: Соціальна відповідальність бізнесу в Україні; • Житомирський агроекологічний університет, Житомир, Україна (березень, 2013); • Тема: Особливості формування нефінансової звітності; • Університет в Калгарі, Калгарі, Канада (вересень 2008 – лютий, 2009); • The European University of the International relations, Прага, Чехія (Квітень, 2008); • Курс «Фінансова і бухгалтерська система в Евросоюзі»; • ТОВ Міжнародна крюїнгова агенція «Навігейшин Стар», Одеса, Україна (березень, 2008).

Наукові інтереси: нефінансова звітність, теорія ігор, корпоративна соціальна відповідальність.

Міжнародна діяльність: • Літня школа Демократії в Вроцлавському університеті, лекції на тему „The impact of the communication on the reducing threats in the turbulent time: evidence from the Ukrainian business practice”, Вроцлав, Польща, 22.06.2014-06.07.2014; • Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Lane Kirkland Follows meeting, XIII edytion), презентація на тему “The changes to the CSR approach in Ukraine: the impact of crisis”, Люблін-Наленчув, 28- 30.05.2014; • Пленарний доповідач на конференції “Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations”, Кишинів, Молдова, Квітень 2013.

Інтеграційні здібності: Вивчення іноземних мов (знає англійську, турецьку, польську, італійську), сучасне мистецтво (улюблений балетмейстер - Раду Поклітару, улюблена художниця - Юлія Мельник, улюблений музей – музей Гуггенгайма).

Кількість публікацій: основних 45, в тому числі з грифом МОНУ 5.

Електронна адреса: botsian.tetiana@gmail.com

Друковані праці:

Людмила Денисівна Павловська

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри економіки i маркетингу, кандидат економічних наук, професор.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: Житомирський сільськогосподарський інститут.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: аспірантура – 1980-1982, «Оптимізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2006 р. – стажування у Варшавському аграрному університеті за програмою ЮНЕСКО, 2007 р. – у Франції; 2011 р. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю «ціноутворення» (посвідчення №201 від 25.03.2011р.); 2015 р. – Житомирський національний агроекологічний університет за темою «Методика викладання дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів напрямів «Маркетинг», «Менеджмент» та магістрів галузі знань «Менеджмент i адміністрування» (посвідчення №337 від 28.10.2015р.); 2016 р. – курс навчання: користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент i маркетинг» з правом викладання (сертифікат корпорації ПАРУС від 11.03.2016).

Наукові інтереси: Маркетингові дослідження та зростання конкурентоспроможності підприємств.

Міжнародна діяльність: Член правління наукового міжнародного видання «Проблеми світового сільського господарства» (м. Варшава).

Відзнаки: Заслужений економіст України; занесена до книги «Видатні економісти-аграрники».

Науковий гурток, центр: Керівництво написанням 10 кандидатських дисертацій, з них 9 – захищено.

Кількість публікацій: 145, в т. ч.: один патент на винахід; 11 монографій; 3 навчальних посібника, в т. ч. 1 – з грифом МОНу; 75 наукових та 54 навчально-методичні публікації.

Електронна адреса: l.pavlovskaya@mail.ru

Друковані праці:

Ірина Василівна Саух

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2004.

Інформація про вищу освіту: Донецький державний університет спеціальність “Бухгалтерський облік”1976 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2012 році закінчила аспірантуру Житомирського державного технологічного університету.«Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження».

Стажування та участь у навчальних проектах: Стажування: - у 2009 р. – підвищення кваліфікації Київському інституті інтелектуальної власності; - у 2014 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Талліннському технологічному університеті (м. Таллінн, Естонія); - у 2015 р. стажувалася в CLM Conculting (м. Варшава, Польща); - у 2016 р. проходила стажування у Wyzsza szkola Gospodarki (м. Бидгощ, Республіка Польща).

Наукові інтереси: Інтереси: Менеджмент. Нагороди: – 2012 р. – нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну наукову та дослідницьку роботу; – 2016 р. - нагороджена грамотою управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації. – 2002 р. – нагороджена почесним званням від Президента України Заслужений працівник освіти України; – 2010 р. - нагороджена знаком «Петро Могила» від Міністерства освіти і науки України.

Інтеграційні здібності: вивчення мов: англійська.

Кількість публікацій: понад 100 публікацій.

Електронна адреса: irina_saukh@ukr.net

Друковані праці:

Олена Олександрівна Калініченко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Інститут підприємництва та сучасних технологій, м. Житомир, спеціальність «Фінанси», спеціалізація економіст , 2004 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Навчання в аспірантурі ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2009 р. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». «Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України» .

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. - стажування на кафедрі маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету.

Наукові інтереси: Інновації в соціальній сфері.

Відзнаки: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка 2013, грамота управління освіти і науки України Житомирської державної обласної адміністрації 2014.

Науковий гурток, центр: Проблемна група з питань розвитку соціальної сфери України.

Кількість публікацій: 30.

Електронна адреса: e_kalinichenko@ukr.net

Друковані праці:

Ірина Вікторівна Мосійчук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (з 27.10.2009 по 31.10.2013). Спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення».

Стажування та участь у навчальних проектах: Стажування: Підвищення кваліфікації з „28” квітня 2014 по „29” травня 2014 на базі Житомирського державного технологічного університету на кафедрі менеджменту організацій та адміністрування на тему: «Публічне адміністрування» та «Ділове адміністрування».
Навчальні проекти: 2016 – теперішній час – участь в Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Участь в тренінгах: 2016 рік (квітень) – курс навчання для викладачів «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент і Маркетинг»

Наукові інтереси: Інтереси: Кадровий потенціал соціальної сфери. Чинники успішного працевлаштування. Управління персоналом.

Міжнародна діяльність: Участь в Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Відзнаки: - Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Майбутнє України», 2010 р.); - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю (2014 р.); - Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Veni. Vidi. Vici.», 2015 р.).

Інтеграційні здібності: Вивчення польської мови.

Кількість публікацій: більше 40 публікацій, з яких близько 10, що представлені в міжнародних інформаційних і наукометричних базах.

Електронна адреса: mosiychuk_i@ukr.net

Друковані праці:

Сергій Миколайович Ніколаєнко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та маркетингу.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: вища економічна освіта.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: робота виконана в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Захист відбувся у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» Міністерства освіти і науки України «Організаційно-економічний механізм розвитку медичного страхування».

Стажування та участь у навчальних проектах: Житомирський національний агроекономічний університет; стажування на кафедрі маркетингу; тема: «Підвищення професійного рівня викладання курсу маркетингове ціноутворення»; посвідчення підвищення кваліфікації (стажування) №350 від 23.11.2015 р.

Наукові інтереси: Страхування, маркетингове ціноутворення, мікроекономіка.

Відзнаки: Нагороджена дипломом «Людина року 2008» та «Людина року 2009», грамотою відділу освіти Житомирської обласної державної адміністрації.

Науковий гурток, центр: Формування споживчого попиту на товари та послуги.

Кількість публікацій: 23.

Електронна адреса: nikolayenko_sm@mail.ru

Друковані праці:

Катерина Миколаївна Кащук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, асистент.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний агроекологічний університет.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Житомирський державний агроекологічний університет (з 27.12.2010 по 31.12.2013). Спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема: «Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах провайдингу».

Стажування та участь у навчальних проектах: Навчальні проекти: з 2016 – участь у Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Участь в тренінгах: 2016 рік (квітень) – курс навчання для викладачів «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент і Маркетинг»; 2016 рік (грудень) – Active Citizens «British Council».

Наукові інтереси: Управління інноваціями. Менеджмент організацій. Економіка праці.

Міжнародна діяльність: Участь в Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Відзнаки: - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю (2014 р.);- Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Veni. Vidi. Vici.», 2015 р.).

Інтеграційні здібності: Вивчення польської, англійської мов.

Кількість публікацій: більше 30 публікацій, з яких близько 10, що представлені в міжнародних інформаційних і наукометричних базах.

Електронна адреса: kaschuck.katerina@yandex.ru

Друковані праці:

Ірина Олександрівна Пойта

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій», спеціалізація менеджер-економіст, 2008 р..

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Навчання в аспірантурі ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2009 р. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». «Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. - стажування на кафедрі маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету.

Наукові інтереси: Український ринок послуг.

Відзнаки: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015 рік.

Науковий гурток, центр: Проблемна група з питань маркетингу на підприємствах переробної галузі.

Кількість публікацій: 34.

Електронна адреса: irynapoyta@gmail.com

Друковані праці:

Інна Олександрівна Клімова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського. Спеціальність: Математика і фізика. Кваліфікація: вчитель математики, фізики та астрономії.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2011 році закінчила аспірантуру Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України і захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.10 – «Статистика». «Статистичне вивчення ринку сільськогосподарської продукції».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. ¬ стажування на кафедрі економіки підприємства навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Наукові інтереси: Статистичне вивчення товарного ринку; математичне моделювання економічних процесів.

Науковий гурток, центр: Проблемна група з питань маркетингу на підприємствах переробної галузі.

Електронна адреса: inaleks@list.ru

Друковані праці:

Вікторія Василівна Шиманська

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (з 25.10.2010 по 31.10.2014). Спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» Тема: «Організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції».

Стажування та участь у навчальних проектах: Стажування: CLM consulting Consilium Sp. z o.o. на тему: «Individual investment in structured products of the stock market», м. Варшава, (Республіка Польща), сертифікат ES № 150023.

Наукові інтереси: Реструктуризація підприємств. Проектна діяльність. Розвиток стратегічного потенціалу.

Відзнаки: - Диплом управління культури і туризму Житомирської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток туризму (2014 р.); - Грамота Київського інституту бізнесу та технологій за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю (2016 р.).

Інтеграційні здібності: Вивчення французької мови; організація туристичної діяльності.

Кількість публікацій: більше 40 публікацій, з яких 14 представлені в міжнародних інформаційних і наукометричних базах.

Електронна адреса: v.v.shimanskaya@gmail.com

Друковані праці:

Марина Олександрівна Горик-Чубатюк

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри менеджменту і адміністрування .

Рік початку роботи в університеті: 2015.

Інформація про вищу освіту: Європейський університет, м. Житомир 2005 рік «Фінанси»; Європейський університет м. Київ 2017 рік «Економіка підприємства».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Аспірант ПВНЗ ЄУ м. Київ. Тема: «Управління відділом маркетингу на підприємствах».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2011 р. - ПВНЗ Європейський університет м. Київ (Вдосконалення механізму митного регулювання в Україні).

Наукові інтереси: Менеджмент організації, логістика, міжнародні відносини, корпоративна культура.

Міжнародна діяльність: 2012 р. участь у міжнародному проекті НАТО «Партнерство заради миру», сприяння вдосконаленню і реструктуризації системи військової освіти і професійної підготовки. 2016 р. участь у проекті ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

Науковий гурток, центр: Проведення майстер-класів, круглих столів, квестів.

Інтеграційні здібності: робота з програмними графічними редакторами, оформлення носіїв зовнішньої реклами, дизайн.

Кількість публікацій: 10.

Електронна адреса: mmm2305@ukr.net

Друковані праці: