Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Cклад кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи

Ольга Іванівна Вікарчук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський інженерно-технологічний інститут, «Менеджмент організацій», 1997.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2006 році закінчила аспірантуру Національного університету ім. Т.Г. Шевченка і захистила кандидатську дисертацію “ Концесія в трансформаційній економіці ”. Спеціальність 08.01.01. Економічна теорія.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2011 р. - стажування на кафедрі управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету; 2015 р. - Житомирський національний агроекологічний університет за темою «Методика викладання дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів напрямів «Маркетинг», «Менеджмент» та магістрів галузі знань «Менеджмент i адміністрування» (посвідчення №338 від 28.10.2015р.); 2016 р. - курс навчання: користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40», модуль «Менеджмент i маркетинг» з правом викладання (сертифікат корпорації ПАРУС від 11.03.2016).

Наукові інтереси: Міжнародний маркетинг, інноваційний маркетинг.

Міжнародна діяльність: Співпраця з ВНЗ Франції та Польщі.

Відзнаки: Нагороджена дипломом «Людина року 2008» та «Людина року 2009», грамотою відділу освіти Житомирської обласної державної адміністрації.

Науковий гурток, центр: Стратегії розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві.

Кількість публікацій: понад 80 наукових праць, з них 3 навчальних посібників із грифом МОН України, 4 монографії, 42 стаття у фахових виданнях. За версією google академія h-index: 2; h-10 index 1.

Електронна адреса: viktoriya98@ukr.net

Друковані праці:

Тетяна Вікторівна Боцян

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2010.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Облік і аудит».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: аспірантуру Одеського державного економічного університету закінчила в 2005 р., захист дисертації відбувся 25.10.2005 р. в Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України диплом кандидата економічних наук ДК № 033047 за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». «Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект», науковий керівник д.е.н., проф. Валуєв Б.І..

Стажування та участь у навчальних проектах: • Академія туризму в Анталії, Анталія, Туреччина (вересень 2015– липень 2016); • Вроцлавський університет, Відділ права, менеджменту та економіки, Вроцлав, Польща (вересень 2013 - липень 2014); • Тема: Соціальна відповідальність бізнесу в Україні; • Житомирський агроекологічний університет, Житомир, Україна (березень, 2013); • Тема: Особливості формування нефінансової звітності; • Університет в Калгарі, Калгарі, Канада (вересень 2008 – лютий, 2009); • The European University of the International relations, Прага, Чехія (Квітень, 2008); • Курс «Фінансова і бухгалтерська система в Евросоюзі»; • ТОВ Міжнародна крюїнгова агенція «Навігейшин Стар», Одеса, Україна (березень, 2008).

Наукові інтереси: нефінансова звітність, теорія ігор, корпоративна соціальна відповідальність.

Міжнародна діяльність: • Літня школа Демократії в Вроцлавському університеті, лекції на тему „The impact of the communication on the reducing threats in the turbulent time: evidence from the Ukrainian business practice”, Вроцлав, Польща, 22.06.2014-06.07.2014; • Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Lane Kirkland Follows meeting, XIII edytion), презентація на тему “The changes to the CSR approach in Ukraine: the impact of crisis”, Люблін-Наленчув, 28- 30.05.2014; • Пленарний доповідач на конференції “Accounting and audit in the context of European economic integration: advancements and expectations”, Кишинів, Молдова, Квітень 2013.

Інтеграційні здібності: Вивчення іноземних мов (знає англійську, турецьку, польську, італійську), сучасне мистецтво (улюблений балетмейстер - Раду Поклітару, улюблена художниця - Юлія Мельник, улюблений музей – музей Гуггенгайма).

Кількість публікацій: основних 45, в тому числі з грифом МОНУ 5.

Електронна адреса: botsian.tetiana@gmail.com

Друковані праці:

Людмила Денисівна Павловська

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук, професор.

Біографія: Закінчила з відзнакою Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва» у 1976 р.; економіст планово-економічного відділу Мелітопольського заводу «Автоцветлит» (1976–1977 р.р.), інженер планового відділу ВО «Укрсельстроймонтаж», м. Київ (1977–1979 р.р.); в.о. молодшого наукового співробітника сектору планування, фінансування науково-дослідних робіт НДІ цукрових буряків, м. Київ (1979–1980 р.р.); аспірантура – 1980-1982 р.р., м. Київ; у 1984 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – «Економіка, організація управління і планування народного господарства (сільського господарства)». Працювала у Житомирському національному агроекологічному університеті з 1982 по 2014 рік від асистента до завідувача кафедри, професора. Атестат професора кафедри економіки АПК отримала у 2011 році; з 1997 року – заслужений економіст України. Протягом 13 років (2000-2013 р.р.) завідувала кафедрою економіки підприємства ЖНАЕУ. З вересня 2014 року по теперішній час – професор кафедри економіки, менеджменту і маркетингу ЖДУ ім. І. Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2014.

Інформація про вищу освіту: У 1976 р. з відзнакою закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Аспірантура – 1980-1982 роки. Тема дисертації: «Оптимізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств».

Інформація про стажування: 2006 р. – стажування у Варшавському аграрному університеті за програмою ЮНЕСКО; 2007 р. – у Франції; 2011 р. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю «ціноутворення» (посвідчення №201 від 25.03.2011р.); 2015 р. – Житомирський національний агроекологічний університет за темою «Методика викладання дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів напрямів «Маркетинг», «Менеджмент» та магістрів галузі знань «Менеджмент i адміністрування» (посвідчення №337 від 28.10.2015р.); 2016 р. – курс навчання: користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент i маркетинг» з правом викладання (сертифікат корпорації ПАРУС від 11.03.2016); 2017-2018 р. – Люблінський католицький університет ім. Яна Павла II, Польща, за темою «Організація навчального процесу, методичне забезпечення, наукова та громадська діяльність польських університетів» (nakaz od dn. 23. 03. 2018 roku)

Наукові інтереси та досягнення: Маркетингові дослідження та зростання конкурентоспроможності підприємств. Керівництво написанням 10 кандидатських дисертацій, з них 9 – захищено. Відкриття спеціальності «Економіка підприємства» в ЖНАЕУ ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр. Член Вченої ради по захисту дисертацій – до 2013 року. Науковий керівник НДР факультету Економіки та менеджменту ЖНАЕУ за ініціативною тематикою «Розробити та обґрунтувати пріоритети й стратегічні напрями зростання конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки та їх продукції з врахуванням регіональних особливостей» у 2010 – 2014 рр. Неодноразово приймала участь у міжнародних наукових конференціях у Польщі. Замісник гол. редактора фахового наукового видання «Економіка. Управління. Інновації» ЖДУ ім. І. Франка. Член правління наукового міжнародного видання «Проблеми світового сільського господарства» (м. Варшава). Заслужений економіст України; занесена до книги «Видатні економісти-аграрники».

Навчальні предмети, які викладає: Маркетингові дослідження, економіка і фінанси підприємства, економіка підприємств готельно-ресторанного бізнесу, управління конкурентоспроможністю підприємства, маркетинг інноваційних товарів, методологія і організація наукових досліджень, практикум з менеджменту.

Друковані праці:

Ірина Василівна Саух

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2004.

Інформація про вищу освіту: Донецький державний університет спеціальність “Бухгалтерський облік”1976 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2012 році закінчила аспірантуру Житомирського державного технологічного університету.«Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження».

Стажування та участь у навчальних проектах: Стажування: - у 2009 р. – підвищення кваліфікації Київському інституті інтелектуальної власності; - у 2014 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Талліннському технологічному університеті (м. Таллінн, Естонія); - у 2015 р. стажувалася в CLM Conculting (м. Варшава, Польща); - у 2016 р. проходила стажування у Wyzsza szkola Gospodarki (м. Бидгощ, Республіка Польща).

Наукові інтереси: Інтереси: Менеджмент. Нагороди: – 2012 р. – нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну наукову та дослідницьку роботу; – 2016 р. - нагороджена грамотою управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації. – 2002 р. – нагороджена почесним званням від Президента України Заслужений працівник освіти України; – 2010 р. - нагороджена знаком «Петро Могила» від Міністерства освіти і науки України.

Інтеграційні здібності: вивчення мов: англійська.

Кількість публікацій: понад 100 публікацій.

Електронна адреса: irina_saukh@ukr.net

Друковані праці:

Олена Володимирівна Харчишина

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук, професор.

Біографія: Народилася 27 травня 1974 року в м. Житомир. У 1991 році закінчила спеціалізовану школу №23. 1996 року закінчила Поліський Національний університет та здобула ступінь спеціаліста за спеціальністю "Аграрний менеджмент". У 2004 році захистила кандидатську роботу. В 2012 захистила докторську роботу за спеціальністю 08.00.04 "Економіка і управління підприємствами" на тему: " Управління організаційною культурою підприємств харчової промисловості".

Початок роботи в університеті: 2005 р.

Друковані праці:

Олена Олександрівна Калініченко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Інститут підприємництва та сучасних технологій, м. Житомир, спеціальність «Фінанси», спеціалізація економіст , 2004 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Навчання в аспірантурі ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2009 р. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». «Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України» .

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. - стажування на кафедрі маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету.

Наукові інтереси: Інновації в соціальній сфері.

Відзнаки: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка 2013, грамота управління освіти і науки України Житомирської державної обласної адміністрації 2014.

Науковий гурток, центр: Проблемна група з питань розвитку соціальної сфери України.

Кількість публікацій: 30.

Електронна адреса: e_kalinichenko@ukr.net

Друковані праці:

Світлана Іванівна Павлова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 2020 р.

Інформація про вищу освіту: Житомирський інженерно-технологічний інститут «Автоматизація та управління в технологічних системах», «Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємства», 1996 р. Житомирський державний технологічний університет, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2018 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2004 році закінчила аспірантуру без відриву від виробництва Інституту економічного прогнозування НАН України та захистила кандидатську дисертацію “ Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом ”. Спеціальність 08.00.10. Статистика, Київський національний економічний університет МОН України

Інформація про стажування: участь у семінарах: 2009 р. «Управління інтелектуальною власністю у ВНЗ та її комерціалізація»; 2010 р. «Трансфер технологій в контексті комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності ВНЗ», сертифікати, Державний інститут інтелектуальної власності, 2012 р. Стажування у Державному навчальному закладі з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами Вік-ан-Бігор, сертифікат, Франція, 2013 р. підвищення кваліфікації, тема: «Економіка підприємства, проектний аналіз, управління проектами», свідотство про підвищення кваліфікації №135, Житомирський національний агроекологічний університет, 2020 р. підвищення кваліфікації за програмою «Основи комп’ютерної грамотності і автоматизація бухгалтерського обліку», ЖАДК НАУ, свідотство про підвищення кваліфікації № 0002271

Наукові інтереси та досягнення: економіка та організація підприємств готельно-ресторанного бізнесу, статистико аналіз економічних процесів, управління проектами

Навчальні предмети, які викладає: Фінансовий менеджмент, Основи економіки та бізнесу, Менеджмент продажів, Івент-менеджмент, Фронт-офіс та управління номерним фондом.

Друковані праці:

Ірина Вікторівна Мосійчук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (з 27.10.2009 по 31.10.2013). Спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення».

Стажування та участь у навчальних проектах: Стажування: Підвищення кваліфікації з „28” квітня 2014 по „29” травня 2014 на базі Житомирського державного технологічного університету на кафедрі менеджменту організацій та адміністрування на тему: «Публічне адміністрування» та «Ділове адміністрування».
Навчальні проекти: 2016 – теперішній час – участь в Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Участь в тренінгах: 2016 рік (квітень) – курс навчання для викладачів «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент і Маркетинг»

Наукові інтереси: Інтереси: Кадровий потенціал соціальної сфери. Чинники успішного працевлаштування. Управління персоналом.

Міжнародна діяльність: Участь в Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Відзнаки: - Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Майбутнє України», 2010 р.); - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю (2014 р.); - Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Veni. Vidi. Vici.», 2015 р.).

Інтеграційні здібності: Вивчення польської мови.

Кількість публікацій: більше 40 публікацій, з яких близько 10, що представлені в міжнародних інформаційних і наукометричних базах.

Електронна адреса: mosiychuk_i@ukr.net

Друковані праці:

Сергій Миколайович Ніколаєнко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: вища економічна освіта.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: робота виконана в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Захист відбувся у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» Міністерства освіти і науки України «Організаційно-економічний механізм розвитку медичного страхування».

Стажування та участь у навчальних проектах: Житомирський національний агроекономічний університет; стажування на кафедрі маркетингу; тема: «Підвищення професійного рівня викладання курсу маркетингове ціноутворення»; посвідчення підвищення кваліфікації (стажування) №350 від 23.11.2015 р.

Наукові інтереси: Страхування, маркетингове ціноутворення, мікроекономіка.

Відзнаки: Нагороджена дипломом «Людина року 2008» та «Людина року 2009», грамотою відділу освіти Житомирської обласної державної адміністрації.

Науковий гурток, центр: Формування споживчого попиту на товари та послуги.

Кількість публікацій: 23.

Електронна адреса: nikolayenko_sm@mail.ru

Друковані праці:

Катерина Миколаївна Кащук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний агроекологічний університет.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Житомирський державний агроекологічний університет (з 27.12.2010 по 31.12.2013). Спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема: «Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах провайдингу».

Стажування та участь у навчальних проектах: Навчальні проекти: з 2016 – участь у Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Участь в тренінгах: 2016 рік (квітень) – курс навчання для викладачів «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент і Маркетинг»; 2016 рік (грудень) – Active Citizens «British Council».

Наукові інтереси: Управління інноваціями. Менеджмент організацій. Економіка праці.

Міжнародна діяльність: Участь в Ресурсному центрі зі сталого місцевого розвитку ЖДУ ім. Івана Франка за підтримки ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Відзнаки: - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю (2014 р.);- Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Veni. Vidi. Vici.», 2015 р.).

Інтеграційні здібності: Вивчення польської, англійської мов.

Кількість публікацій: більше 30 публікацій, з яких близько 10, що представлені в міжнародних інформаційних і наукометричних базах.

Електронна адреса: kaschuck.katerina@yandex.ru

Друковані праці:

Ірина Олександрівна Пойта

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій», спеціалізація менеджер-економіст, 2008 р..

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Навчання в аспірантурі ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2009 р. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». «Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. - стажування на кафедрі маркетингу Житомирського національного агроекологічного університету.

Наукові інтереси: Український ринок послуг.

Відзнаки: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015 рік.

Науковий гурток, центр: Проблемна група з питань маркетингу на підприємствах переробної галузі.

Кількість публікацій: 34.

Електронна адреса: irynapoyta@gmail.com

Друковані праці:

Інна Олександрівна Клімова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського. Спеціальність: Математика і фізика. Кваліфікація: вчитель математики, фізики та астрономії.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2011 році закінчила аспірантуру Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України і захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.10 – «Статистика». «Статистичне вивчення ринку сільськогосподарської продукції».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. ¬ стажування на кафедрі економіки підприємства навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне).

Наукові інтереси: Статистичне вивчення товарного ринку; математичне моделювання економічних процесів.

Науковий гурток, центр: Проблемна група з питань маркетингу на підприємствах переробної галузі.

Електронна адреса: inaleks@list.ru

Друковані праці: