Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Cклад кафедри соціальних технологій

Світлана Миколаївна Коляденко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Початок роботи в університеті: 1992.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (м. Житомир), 1992р. Спеціальність: «Філологія», 1995 р. Спеціальність «Українська філологія»., 2017р. Спеціальність «Соціальна робота»

Навчання в аспірантурі: З 1996 року навчалася в аспірантурі Академії педагогічних наук України.

Тема дисертаційного дослідження: Тема: «Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.)». 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. Кандидат педагогічних наук (диплом: ДК № 000602 від 21.05.1998 р.).

Інформація про стажування: Ліцей загальної освіти та сільськогосподарської техніки м. Шартр (Франція), термін: з 30.09.2013 по 05.10.2013 р. Тема: «Інноваційні форми та методи навчання в контексті Болонського процесу». Міністерство молоді та спорту України Державний інститут сімейної та молодіжної політики Свідоцтво про підвищення кваліфікації Ліцензія № 582029 (8листопада 2017 року) Реєстраційний номер № 4430.

Наукові інтереси та досягнення : Соціальна підтримка студентської молоді. Директорка Студентської соціальної служби для молоді ЖД Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українсько-польські психолого-педагогічні дослідження в синхронії та діахронії» 10-11 вересня 2018 року Угода про наукову, навчальну і культурну співпрацю між Академією « Ігнатіанум» (м. Краків, Республіка Польща) та Житомирським державним університетом імені Івана Франка № 5 від 10.07.2012 р. (безстроковий)). Травень 2018- участь у програмі Еразмус+ ( Краківська Академія Ігнатіанум).

Навчальні предмети, які викладає: Основи реабілітології, Соціальна робота в громаді, Світові моделі та стандарти підготовки фахівців соціальної сфери, Історія та теорія соціальної роботи.

Нагороди: Відмінник освіти України.

Електронна адреса: svetlaya.uk@gmail.com

Друковані праці:

Наталія Андріївна Сейко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Рік початку роботи в університеті: 1984.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1985р., фізико-математичний факультет, вчитель математики і фізики.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 1998 р. закінчила аспірантуру Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. У квітні 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні та етносоціологічні засади польського шкільництва на Волині-Житомирщині», отримала диплом (ДК №041356) кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Доктор педагогічних наук (диплом: ДД № 008216 від 14.04.2010 р.). Тема: «Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.)» за спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. З 2013 р. - професор кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності.

Стажування та участь у навчальних проектах: 1994р. – піврічне стажування у Вищій педагогічній школі, м. Жешів, Республіка Польща. 1995р. – двомісячне стажування у Вишій педагогічній школі, м. Жешів, Республіка Польща. 1999р. – одномісячне стажування в інституті славістики Польської академії Наук, м. Варшава. 2000р. – тримісячне стажування в інституті історії науки Польської академії Наук, м. Варшава. 2004р. – одномісячне стажування у Міжнародній літній школі для науковців при Варшавському університеті, Республіка Польща. 2007р. – двомісячне стажування при Ягелонській бібліотеці Краківського університету, Республіка Польща. University of economy in Bydgoszcz «Methods and techniques of contemporary research in pedagogy towards counteracting copyright infringement and anti-plagiarism» On 10.01.30.01.2018. Керівник наукової школи. У межах діяльності наукової школи під керівництвом Н.А.Сейко підготовлено 5 докторів педагогічних наук та 7 кандидатів педагогічних наук. Член редакційних рад зарубіжних наукових періодичних видань: «Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki w Bydgoszczy» (Вища школа економіки у м.Бидгощі, Республіка Польща, ISSN 2450-9760) та «Pedagogika Ignatiana» Академії «Ігнатіанум» (м.Краків, Республіка Польща).

Наукові інтереси та досягнення: Історія соціальної педагогіки, історія освіти,теорія і практика соціального фандрайзингу.

Інтеграційні здібності: Захоплюється читанням.

Кількість публікацій: 124.

Електронна адреса: sejkona.zdu@gmail.com

Друковані праці:

Ольга Володимирівна Ілліна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1987.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, фізико-математичний факультет, вчитель математики і фізики, 1987. Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально-психологічний факультет, спеціальність 231 «Соціальна робота», кваліфікація соціального працівника, соціального педагога, 2017.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2000 р. закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного університету Імені Івана Франка. У жовтні 2004 р. захистила кандидатську дисертацію: „Формування професійних умінь майбутніх учителів в процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності”. Отримала диплом (ДК №028258) кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. В 2007 році отримала диплом доцента (12ДЦ№017901).

Стажування та участь у навчальних проектах: Пройшла стажування на кафедрі теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету у грудні 2013 р. Отримала другу вищу освіту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Диплом спеціаліста з відзнакою С17 № 057843 виданий 30 червня 2017.

Наукові інтереси: Соціальна робота з особами з обмеженими функціональними можливостями, формування організаторських умінь майбутніх фахівців, соціальна політика, соціальне проектування.

Міжнародна діяльність: Міжнародний семінар:«Розвиток інклюзивної освіти: створення мережі, створення спільноти» ( 24-26 вересня 2014р.) Міжнародний семінар з інклюзивної освіти «Діти з інвалідністю. Школа, сім’я, стосунки» (28-30 червня 2015 р.) Навчальний семінар завідувача кафедри психології Вищої Школи менеджменту Христини Терези Панас (м. Варщава, Польща) – 31.10.16 – 1.11.16. Міжнародний науковий семінар з Краківською Академією «Ігнатіанум» «Педагогіка вчора й сьогодні» 16-17 квітня 2018 року.

Відзнаки: грамота ЖДУ імені Івана Франка 2012 р., грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 2014 р., подяка ЖДУ імені Івана Франка 2016р.

Науковий гурток, центр: керівник проблемної групи «Діяльність соціального працівника з людьми з обмеженими функціональними можливостями».

Інтеграційні здібності: Захоплюється в’язанням, шиттям, спілкуванням з природою, комунікативна, відповідає за організацію і проведення практики з соціальної роботи викладачами кафедри.

Кількість публікацій: 75.

Електронна адреса: illina.olha@gmail.com

Друковані праці:

Зоя Володимирівна Залібовська-Ільніцька

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2001.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1996р., факультет підготовки вчителів початкових класів, вчитель початкових класів; 2006р., Інститут післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, 2017р., Хмельницький національний університет, галузь знань: 1301 Соціальне забезпечення, спеціальність 7.13010201 Соціальна робота.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2009 році закінчила заочну аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка і захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів», отримала диплом кандидата педагогічних наук ( ДК №058487 від 26 травня 2010 року) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2015р. отримала диплом доцента (12ДЦ №042748).

Стажування та участь у навчальних проектах: У 2009 році закінчила заочну аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка і захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів», отримала диплом кандидата педагогічних наук ( ДК №058487 від 26 травня 2010 року) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2015р. отримала диплом доцента (12ДЦ №042748). Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освітою, кафедра теорії та методики виховання (14.09.2015-16.03.2016), наказ № 71-в від 11 вересня 2015. Тема: «Дисципліни спеціалізації: досвід, перспективи», довідка №30 від 16.03.2016. Навчання в Хмельницькому національному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності «Соціальна робота», диплом С17 №044523 від 30.06.2017. 2015-2016рр.- піврічне стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті (наказ №71-в від 11 вересня 2015 року) на кафедрі загальної і соціальної педагогіки та управління освітою і на кафедрі теорії і методики виховання. Тема: «Дисципліни спеціалізації: досвід, перспективи». Міжнародний проект з Краківською Академією "Ігнатіанум" "Педагогіка вчора й сьогодні" (2012-2018 рр.) за фінансової підтримки Краківської Академії "Ігнатіанум". Угода про наукову, навчальну і культурну співпрацю між Академією Ігнатіанум м.Краків (Республіка Польща) і Житомирським державним університетом імені Івана Франка №5 від 10.07.2012. 2019 р.-Cертифікат В2. Міжнародний проект «Moja droga do sukcesu» за фінансової підтримки Kancelarii Senatu RP, SGH w Warszawa i Studenckim Klubem Polskim w Zytomierzu (10-12 грудня 2019 року).

Наукові інтереси: Соціальна робота. Комунікативна компетентність різних вікових категорій.

Інтеграційні здібності: здатність до освоєння нового (читання книг, подорожі, кулінарія, флористика), комунікабельність, цілеспрямованість.

Кількість публікацій: 60 публікацій (48,5 д.а.).

Електронна адреса: zoyazalibovskaya73@gmail.com

Друковані праці:

Інна Володимирівна Літяга

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2000.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут, 1995 р., Спеціальність: Методика викладання в початкових класах. Хмельницький національний університет, 2017 р., Спеціальність: спеціаліст із соціальної роботи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Захистила кандидатську дисертацію (Інститут педагогіки АПН України) на тему «Педагогічна корекція сфери спілкування підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого закладу», здобувач, і отримала диплом (ДК №016044) кандидата педагогічних наук від 9 квітня 2002р. зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2002 р. – захист кандидатської дисертації; 2007р. – Житомирська філія Європейського університету; 2012 р. – Житомирська філія МАУП; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (14.09.2015-16.03.2016), наказ № 715 о/д від 11.09.2015. Тема: «Формування нових професійних компетенцій і компетентностей в психолого-педагогічній реалізації змісту навчання за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка»», довідка № 714/01 від 17.03.2016. Навчання в Хмельницькому національному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності «Соціальна робота», диплом С17 №044542 від 30.06.2017

Наукові інтереси: Менеджмент в соціальній роботі. Вступ до спеціальності та система служб соціальної роботи.

Інтеграційні здібності: Читає книги, захоплюється кулінарією, дизайном, насолодою спокоєм і тишею.

Кількість публікацій: 49.

Електронна адреса: innalet@ukr.net

Друковані праці:

Надія Павлівна Павлик

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Рік початку роботи в університеті: 2002 .

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика»(спеціаліст), 2001р. Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (магістр), 2002р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: У 2006 році закінчила заочну аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх», отримала диплом (ДК №041356) кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. З 2015 року навчається у докторантурі кафедри соціальних технологій. Тема докторської дисертації «Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів» за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. У 2019 році захистила докторську дисертаціюна

Тема дисертаційного дослідження: докторська дисертація «Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів в Україні» за спеціальністю 13.00.05 –соціальна педагогіка, науковий консультант – проф. Н.А. Сейко (диплом ДД №009014)

Інформація про стажування: 2018 р. - Erasmus+, Learning mobility progect «Local history, memory and cultural heritage and youth education» (Варшава, 2018 р., ID RDJ4-EGTR-Y1AM-H37C); 2013-2015 рр. – національний координатор кампаніє Ради Європи в Україні «NoHateSpeechMovement»; Навчання в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наказ № 334 К (ос) від 30.10.2015. 2015 р. - Міжнародний тренінг-курс «Bookmarks: протидія мові ворожнечі через освіту в сфері прав людини» Молодіжного Департаменту Ради Європи; 2009-2012 рр. - підготовка психотерапевтів і консультантів за напрямом «Кататимно-імагінативна терапія»; 2012 р. - Міжнародне стажування «Захист прав дітей» у Муніципалітеті м. Кишинів (Молдова); 2011-2012 рр. - підготовка тренерів «Асоціації фахівців соціальної сфери»; 2011 р. - підвищення кваліфікації у Департаменті молодіжної політики МОНМС України; 2009-2010 рр. - підготовка тренерів Програми розвитку ООН.

Наукові інтереси та досягнення: Організація неформальної освіти у соціальній сфері – теорія, методологія, досвід, ефективність. Участь у міжнародних форумах і семінарах з проблем захисту прав людини та організації неформальної освіти різних категорій клієнтів соціального захисту (більше 15 закордонних відряджень, зокрема: «No Hate Speech Forum», Габала, 2014 р.; «Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciaglosci jego istnienia», Краків, 2015; «Історія Голокосту та права людини», Ієрусалим, 2013; «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення» Берлін, 2015 та інші). Національний координатор загальноєвропейської кампанії „No Hate Speech Movement” в Україні (2013-2015 рр.), Член Української асоціації дослідників освіти УАДО (сертифікат №235/2019 від 01.01.2019 р., сертифікат №235/2020 від 01.01.2020 р.); засновниця і заступниця Голови правління МГО «Клуб пригод «Френд»(довідка № 7 від 26 2018 року); членкиня Української спілки психотерапевтів (посвідчення №2/06 від 04.04.2020 р.)

Навчальні предмети, які викладає: Технологія соціальної роботи, Соціальна терапія, Соціально - просвітницький тренінг, Соціальне консультування, Основи наукових досліджень.

Кількість публікацій: 90.

Електронна адреса: pavnad@ukr.net

Друковані праці:

Світлана Михайлівна Ситняківська

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Рік початку роботи в університеті: 2010.

Інформація про вищу освіту: у 1999 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Викладач англійської та німецької мов та зарубіжної літератури», у 2017 році закінчила Хмельницький національний університет за спеціальністю «спеціаліст із соціальної роботи».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: кандидатська дисертація «Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», 19 січня 2010 року. Тема докторської дисертації: «Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах», 25 червня 2019 року.

Стажування та участь у навчальних проектах: з 14 вересня 2015 року по 16 березня 2016 року проходила підвищення кваліфікації (стажування) на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти. Довідка № 713/01 від 17.03.2016; Міжнародний проект "Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням" (Варшавський університет, Ягеллонський університет, Республіка Польща, 2017-2018); Наукове стажування в рамках програми Еразмус +: Польща, Краків, Краківська Академія «Ігнатіанум» з 6.04.2019-14.04.2019. Тема: Професійна підготовка фахівців соціальної сфери (білінгвальний аспект). 54 год. Навчання в Хмельницькому національному університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності «Соціальна робота», диплом С17 №044377 від 30.06.2017. Навчання в докторантурі Житомирського державного університету імені Івана Франка, наказ № 321- К (ос) від 29.09.2017р.

Наукові інтереси: білінгвальна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до здійснення професійних завдань.

Інтеграційні здібності: у вільний від білінгвальної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери час захоплюється кулінарією та читанням.

Кількість публікацій: 101.

Електронна адреса: hng@ukr.net

Друковані праці:

Сергій Анатолійович Котловий

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та українська мова і література».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчив у 2013 році аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Кандидатська дисертація на тему: «Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею», 30 квітня 2013 р.

Тема дисертаційного дослідження: Кандидатська дисертація на тему: «Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею», 30 квітня 2013 р.

Інформація про стажування: Стажування в Інституті міжнародної академічної та наукової співпраці м. Варшава, Польща (4.02.2017р. - 8.02.2017р.) Тема: "Інноваційні педагогічні технології в освіті". Сертифікат № 2017 – 21 – 6. Стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з 1 жовтня 2018 р.по 30 жовтня 2018 р. Наказ № 1298/01 від 1.11.2018 р. Тема: «Впровадження інноваційних методів навчання студентів за спеціальністю «Соціальна робота»» Посвідчення № 1298/01 від 01.11.2018 р.

Наукові інтереси та досягнення: конфлікти в учнівському середовищі, профілактика конфліктної поведінки учнів з неблагополучних сімей, медіація сфері соціальної роботи.

Навчальні предмети, які викладає: Соціалізація особистості, Соціальна медіація та посередництво, Картографія соціально-культурного середовища регіону, Основи гендерної теорії та практики.

Електронна адреса: kotlovuy@gmail.com

Друковані праці: