Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Cклад кафедри соціальних технологій

Світлана Миколаївна Коляденко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1992.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (м. Житомир), 1992р. Спеціальність: «Філологія», 1995 р. Спеціальність «Українська філологія».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: кандидат педагогічних наук (диплом: ДК № 000602 від 21.05.1998 р.). Тема: «Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.)». 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

Стажування та участь у навчальних проектах: Ліцей загальної освіти та сільськогосподарської техніки м. Шартр (Франція), термін: з 30.09.2013 по 05.10.2013 р. Тема: «Інноваційні форми та методи навчання в контексті Болонського процесу».

Наукові інтереси: Соціальна підтримка студентської молоді.

Міжнародна діяльність: Проекти та стажування за кордоном.

Відзнаки: Відмінник освіти України.

Науковий гурток, центр: Директорка Студентської соціальної служби для молоді ЖДУ .

Інтеграційні здібності: Співає, танцює, комунікативна, захоплюється кулінарією.

Кількість публікацій: 67.

Електронна адреса: Svetlaya.Uk@gmail.com

Друковані праці:

Наталія Андріївна Сейко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Рік початку роботи в університеті: 1984.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1985р., фізико-математичний факультет, вчитель математики і фізики.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 1998 р. закінчила аспірантуру Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. У квітні 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні та етносоціологічні засади польського шкільництва на Волині-Житомирщині», отримала диплом (ДК №041356) кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Доктор педагогічних наук (диплом: ДД № 008216 від 14.04.2010 р.). Тема: «Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.)» за спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. З 2013 р. - професор кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності.

Стажування та участь у навчальних проектах: 1994р. – піврічне стажування у Вищій педагогічній школі, м. Жешів, Республіка Польща. 1995р. – двомісячне стажування у Вишій педагогічній школі, м. Жешів, Республіка Польща. 1999р. – одномісячне стажування в інституті славістики Польської академії Наук, м. Варшава. 2000р. – тримісячне стажування в інституті історії науки Польської академії Наук, м. Варшава. 2004р. – одномісячне стажування у Міжнародній літній школі для науковців при Варшавському університеті, Республіка Польща. 2007р. – двомісячне стажування при Ягелонській бібліотеці Краківського університету, Республіка Польща.

Наукові інтереси та досягнення: Історія соціальної педагогіки, історія освіти.

Інтеграційні здібності: Захоплюється читанням.

Кількість публікацій: 101.

Друковані праці:

Ольга Володимирівна Ілліна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1987.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка, фізико-математичний факультет, вчитель математики і фізики, 1987.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: у 2000 р. закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного педагогічного університету Імені Івана Франка. У жовтні 2004 р. захистила кандидатську дисертацію: „Формування професійних умінь майбутніх учителів в процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності”. Отримала диплом (ДК №028258) кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. В 2007 році отримала диплом доцента (12ДЦ№017901).

Стажування та участь у навчальних проектах: Пройшла стажування на кафедрі теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету у грудні 2013 р.

Наукові інтереси: Соціальна робота з особами з обмеженими функціональними можливостями, формування організаторських умінь майбутніх фахівців, соціальна політика, соціальне проектування.

Міжнародна діяльність: Міжнародний семінар:«Розвиток інклюзивної освіти: створення мережі, створення спільноти» ( 24-26 вересня 2014р.) Міжнародний семінар з інклюзивної освіти «Діти з інвалідністю. Школа, сім’я, стосунки» (28-30 червня 2015 р.) Навчальний семінар завідувача кафедри психології Вищої Школи менеджменту Христини Терези Панас (м. Варщава, Польща) – 31.10.16 – 1.11.16.

Відзнаки: грамота ЖДУ імені Івана Франка 2012 р., грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 2014 р., подяка ЖДУ імені Івана Франка 2016р.

Науковий гурток, центр: керівник проблемної групи «Організація соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами».

Інтеграційні здібності: Захоплюється в’язанням, шиттям, спілкуванням з природою, комунікативна, відповідає за організацію і проведення практики з соціальної роботи викладачами кафедри.

Кількість публікацій: 60.

Електронна адреса: illina.ov@yandex.ua

Друковані праці:

Зоя Володимирівна Залібовська-Ільніцька

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2001.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1996р., факультет підготовки вчителів початкових класів, вчитель початкових класів; 2006р., Інститут післядипломної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, 2017р., Хмельницький національний університет, галузь знань: 1301 Соціальне забезпечення, спеціальність 7.13010201 Соціальна робота.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2009 році закінчила заочну аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка і захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів», отримала диплом кандидата педагогічних наук ( ДК №058487 від 26 травня 2010 року) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2015р. отримала диплом доцента (12ДЦ №042748).

Стажування та участь у навчальних проектах: У 2009 році закінчила заочну аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка і захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів», отримала диплом кандидата педагогічних наук ( ДК №058487 від 26 травня 2010 року) зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2015р. отримала диплом доцента (12ДЦ №042748).

Наукові інтереси: Соціальна робота. Комунікативна компетентність різних вікових категорій.

Інтеграційні здібності: здатність до освоєння нового (читання книг, подорожі, кулінарія, флористика), комунікабельність, цілеспрямованість.

Кількість публікацій: 45 публікацій (38,5 д.а.).

Друковані праці:

Інна Володимирівна Літяга

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2000.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут, 1995 р., Спеціальність: Методика викладання в початкових класах.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: Захистила кандидатську дисертацію (Інститут педагогіки АПН України) на тему «Педагогічна корекція сфери спілкування підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого закладу», здобувач, і отримала диплом (ДК №016044) кандидата педагогічних наук від 9 квітня 2002р. зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2002 р. – захист кандидатської дисертації; 2007р. – Житомирська філія Європейського університету; 2012 р. – Житомирська філія МАУП; 2016 р. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Наукові інтереси: Теоретико-методичні засади організації волонтерської діяльності в умовах класичного університету. Менеджмент в соціальній роботи. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»

Інтеграційні здібності: Читає книги, захоплюється кулінарією, дизайном, насолодою спокоєм і тишею.

Кількість публікацій: 35.

Друковані праці:

Олена Леонідівна Остапчук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій.

Рік початку роботи в університеті: 2004.

Інформація про вищу освіту: 1999-2004 рр. філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність: Українська мова і література та соціальна педагогіка.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2009 р. закінчила аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерного виховання підлітків».

Стажування та участь у навчальних проектах: 2016 р. – стажування у Польщі та Німеччині з вивчення досвіду впровадження освіти дорослих (DVV International). 2015 р. – навчальна програма з питань упровадження гендерно-орієнтованого бюджетування (Проект «Ґендерно орієнтоване бюджетування в Україні» (Sida). 2015 р. – навчальна програма «Трансформація міжкультурних конфліктів: практики діалогу і примирення» (DVV International, «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток»). 2014-2015 рр. – навчальна програма підготовки тренерів у межах проекту «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей жінок» (Український жіночий фонд, USAID/FINREP). 2013 р. ¬– стажування в Бельгії з метою вивчення досвіду впровадження ґендерної освіти у ВНЗ (організатор: Фонд Ф. Еберта в Україні). 2013 р. – навчальна програма підготовки тренерів у межах проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів і батьків після відпустки по догляду за дитиною» (організатор: ВГО «Ліга соціальних працівників України» за підтримки ЄС). 2012-2013 рр. – навчальна програма з підготовки регіональних консультантів з ґендерного аналізу «Ґендерне бюджетування на місцевому рівні» (організатор: Фонд Ф. Еберта в Україні). 2012 р. – навчальна програма «Школа-студія професійних тренерів та консультантів з питань соціальної справедливості» (організатори: Канадський фонд місцевих ініціатив). 2011 р. – підвищення кваліфікації в Державному інституті сімейної та молодіжної політики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за програмою підготовки тренерів за напрямками «Протидія насильству сім’ї», «Ґендерна політика», «Ґендерна освіта». 2010 р.-навчальна програма для тренерів «Комунікаційні технології у сфері захисту прав жінок та дітей» (організатор: проект Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент»). 2010 р. – стажування в Литовській Республіці з метою вивчення досвіду з упровадження ґендерної рівності (організатор: Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні). 2009-2010 рр. – навчальна програма тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та чутливості вчителів (організатор: Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні). 2008 р. – стажування у Швеції з метою вивчення досвіду з інтеграції ґендерної політики (організатори: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту та Програма рівних можливостей ПРООН).

Наукові інтереси: Гендерна інтеграція, освіта дорослих, проектна діяльність.

Міжнародна діяльність: Стажування з метою вивчення питань гендерної інтеграції та освіти дорослих (Польща, Німеччина, 2017; Бельгія, 2013; Литовська Республіка, 2010; Швеція, 2008). Участь у реалізації міжнародних соціальних проектів.

Відзнаки: 2015 – Подяка за професійну працю у рамках проекту «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей жінок» (Український жіночий фонд, USAID/FINREP). 2013 – Подяка за розбудову Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти при ВНЗ. 2013 – Подяка за наукове керівництво студентською молоддю. 2012 – Подяка управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради за вагомий внесок у просування гендерної рівності. 2012 – Подяка міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Житомирської міської ради за впровадження інтерактивних форм роботи у сфері гендерної політики. 2011 – Грамота за проведення майстер-класів з напряму «Гендерні дослідження» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. 2011 – Подяка за партнерство у реалізації проекту «Права жінок та дітей в Україні – Комунікаційний компонент». 2011 – Подяка за сприяння в реалізації державної молодіжної політики. 2009 – Грамота за 1 місце у міському конкурсі «Волонтер року - 2009». 2009 – Диплом І ступеню за високі результати науково-дослідної діяльності (Всеукраїнська конференція «Гендерні студії»). 2007 – Грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт з гендерної тематики. 2008 – 2013 – Грамоти та подяки ЖДУ ім. І. Франка за науково-дослідну діяльність.

Науковий гурток, центр: Із 2007 року очолюю Центр ґендерної освіти університету. Фахівці та волонтери Центру мають досвід проведення ґендерних тренінгів та майстер-класів, видання ґендерно-тематичної газети („Акцент”), проведення ґендерних досліджень, організації акцій та заходів на ґендерну тематику, створення мережі ґендерних відеоклубів на базі навчальних закладів області тощо. Для оптимізації діяльності Центру видано методичні рекомендації „Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності” та „Методичні рекомендації з організації та проведення ґендерних відеоклубів”. Центр є ґендерним експертним осередком області, оскільки активісти мають відповідні наукові напрацювання, необхідний практичний досвід, проходять міжнародні стажування та є сертифікованими тренерами з ґендерної політики та освіти, ґендерного бюджетування, з питань репродуктивного здоров’я та лідерства. Протягом 2010-2014 рр. активісти Центру були залучені у якості експертів до проектів, що реалізовувалися управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, зокрема „Ґендерне обличчя Житомира: вчора, сьогодні, завтра”, „Імплементація ґендерного бюджетування у систему позашкільної освіти м. Житомир”, „Ґендерне бюджетування на місцевому рівні”. Брали участь у проведенні двох досліджень з таких тем: „Ґендерні аспекти функціонування та фінансування системи позашкільної освіти м. Житомира”, „Дослідження запитів школярів стосовно послуг позашкільної освіти м. Житомира”. Практична цінність полягає в тому, що рекомендації означених досліджень включені до Міської соціальної цільової програми утримання і розвитку позашкільної освіти на період до 2015 року.

Інтеграційні здібності: Тренінгова діяльність, науковий супровід соціальних проектів, розробка методичного інструментарію, проведення досліджень. Громадська активність: З 2012 р. – членкиня Житомирської обласної молодіжної громадської організації «Паритет». З 2008 р. до сьогодні – членкиня Житомирської обласної координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. З 2008 р. до сьогодні – членкиня Житомирської міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та ґендерної рівності.

Кількість публікацій: 35.

Електронна адреса: ostapchuk.olena.zt@gmail.com

Друковані праці:

Надія Павлівна Павлик

Посада, науковий ступінь, вчене звання: докторант кафедри соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2002 .

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика»(спеціаліст), 2001р. Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (магістр), 2002р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 2006 році закінчила заочну аспірантуру кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх», отримала диплом (ДК №041356) кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. З 2015 року навчається у докторантурі кафедри соціальних технологій. Тема докторської дисертації «Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів» за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Стажування та участь у навчальних проектах: 2015 р. - Міжнародний тренінг-курс «Bookmarks: протидія мові ворожнечі через освіту в сфері прав людини» Молодіжного Департаменту Ради Європи; 2009-2012 рр. - підготовка психотерапевтів і консультантів за напрямом «Кататимно-імагінативна терапія»; 2012 р. - Міжнародне стажування «Захист прав дітей» у Муніципалітеті м. Кишинів (Молдова); 2011-2012 рр. - підготовка тренерів «Асоціації фахівців соціальної сфери»; 2011 р. - підвищення кваліфікації у Департаменті молодіжної політики МОНМС України; 2009-2010 рр. - підготовка тренерів Програми розвитку ООН.

Наукові інтереси: Організація неформальної освіти у соціальній сфері – теорія, методологія, досвід, ефективність.

Міжнародна діяльність: Участь у міжнародних форумах і семінарах з проблем захисту прав людини та організації неформальної освіти різних категорій клієнтів соціального захисту (більше 15 закордонних відряджень, зокрема: «No Hate Speech Forum», Габала, 2014 р.; «Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciaglosci jego istnienia», Краків, 2015; «Історія Голокосту та права людини», Ієрусалим, 2013; «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та підходи до вивчення» Берлін, 2015 та інші).

Інтеграційні здібності: Національний координатор загальноєвропейської кампанії „No Hate Speech Movement” в Україні (2013-2015 рр.).

Кількість публікацій: 90.

Електронна адреса: pavnad@ukr.net

Друковані праці:

Світлана Михайлівна Ситняківська

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 2010.

Інформація про вищу освіту: у 1999 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Викладач англійської та німецької мов та зарубіжної літератури».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: кандидатська дисертація «Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», 19 січня 2010 року.

Стажування та участь у навчальних проектах: з 14 вересня 2015 року по 16 березня 2016 року проходила підвищення кваліфікації (стажування) на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та психологічної освіти. Довідка № 713/01 від 17.03.2016.

Наукові інтереси: білінгвальна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до здійснення професійних завдань.

Інтеграційні здібності: у вільний від білінгвальної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери час захоплюється кулінарією та читанням.

Кількість публікацій: 64.

Друковані праці:

Сергій Анатолійович Котловий

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальних технологій.

Рік початку роботи в університеті: 2014.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та українська мова і література».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: закінчив у 2013 році аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Кандидатська дисертація на тему: «Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею», 30 квітня 2013 р.

Наукові інтереси: конфлікти в учнівському середовищі, профілактика конфліктної поведінки учнів з неблагополучних сімей.

Кількість публікацій: 18.

Електронна адреса: kotlovoy@mail.ua

Друковані праці:

Сергій Андрійович Товщик

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності.

Рік початку роботи в університеті: 2007.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2008, спеціальність: Соціальна педагогіка.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: з листопада 2010р. – аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка (денна форма навчання). Тема дисертаційного дослідження «Формування методологічної культури майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки».

Наукові інтереси: Аналіз та розвиток категорійно-понятійного апарату соціальної педагогіки.

Інтеграційні здібності: захоплюється читанням, подорожами.

Кількість публікацій: 4.

Друковані праці: