Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Cклад кафедри соціальних технологій

Світлана Миколаївна Коляденко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри соціальних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Рік початку роботи в університеті: 1992.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (м. Житомир), 1992р. Спеціальність: «Філологія», 1995 р. Спеціальність «Українська філологія».

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: кандидат педагогічних наук (диплом: ДК № 000602 від 21.05.1998 р.). Тема: «Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.)». 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.

Стажування та участь у навчальних проектах: Ліцей загальної освіти та сільськогосподарської техніки м. Шартр (Франція), термін: з 30.09.2013 по 05.10.2013 р. Тема: «Інноваційні форми та методи навчання в контексті Болонського процесу».

Наукові інтереси: Соціальна підтримка студентської молоді.

Міжнародна діяльність: Проекти та стажування за кордоном.

Відзнаки: Відмінник освіти України.

Науковий гурток, центр: Директорка Студентської соціальної служби для молоді ЖДУ .

Інтеграційні здібності: Співає, танцює, комунікативна, захоплюється кулінарією.

Кількість публікацій: 67.

Електронна адреса: Svetlaya.Uk@gmail.com

Друковані праці:

Наталія Андріївна Сейко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.

Рік початку роботи в університеті: 1984.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, 1985р., фізико-математичний факультет, вчитель математики і фізики.

Навчання в аспірантурі, докторантурі. Тема дисертаційного дослідження: У 1998 р. закінчила аспірантуру Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. У квітні 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні та етносоціологічні засади польського шкільництва на Волині-Житомирщині», отримала диплом (ДК №041356) кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Доктор педагогічних наук (диплом: ДД № 008216 від 14.04.2010 р.). Тема: «Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.)» за спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка. З 2013 р. - професор кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності.

Стажування та участь у навчальних проектах: 1994р. – піврічне стажування у Вищій педагогічній школі, м. Жешів, Республіка Польща. 1995р. – двомісячне стажування у Вишій педагогічній школі, м. Жешів, Республіка Польща. 1999р. – одномісячне стажування в інституті славістики Польської академії Наук, м. Варшава. 2000р. – тримісячне стажування в інституті історії науки Польської академії Наук, м. Варшава. 2004р. – одномісячне стажування у Міжнародній літній школі для науковців при Варшавському університеті, Республіка Польща. 2007р. – двомісячне стажування при Ягелонській бібліотеці Краківського університету, Республіка Польща.

Наукові інтереси та досягнення: Історія соціальної педагогіки, історія освіти.

Інтеграційні здібності: Захоплюється читанням.

Кількість публікацій: 101.

Друковані праці: