Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Кафедра психології розвитку та консультування

Викладання психологічних дисциплін у студентів спеціальності «Психологія», «Практична психологія» освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на соціально-психологічному факультеті забезпечують викладачі кафедри соціальної та практичної психології (завідувачка кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька) і кафедри психології розвитку та консультування (завідувачка кафедри – доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова). Обидві кафедри мають тривалу спільну історію та є наступницями кафедри, започаткованої  наказом ректора І.М. Кучерука 2 червня 2001 року. Першим завідувачем її став кандидат психологічних наук, нині професор Олександр Леонідович Музика (2001-2013). Кафедру в різні роки очолювали доктор психологічних наук, професор Лариса Петрівна Журавльова, доктор психологічних наук Іван Георгійович Батраченко, кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька.

З історії. В історії кафедри є кілька знакових постатей. Так, кандидат психологічних наук, почесний професор університету Петро Сидорович Горностай заклав основи психологічної науки у Житомирі та створив першу кафедру психології. Значна частина наукових досліджень викладачів кафедри і студентів виконана у руслі школи дійсного члена АПН України, доктора психологічних наук, професора Валентина Олексійовича Моляко. Завдяки кандидату психологічних наук, доценту Леоніду Івановичу Кобзарю та старшому викладачу Галині Петрівні Гнідій кафедра вирізнялася фундаментальністю наукових досліджень. Професор Михайло Михайлович Заброцький є автором популярних підручників із базових психологічних дисциплін. Професор Олександр Леонідович Музика започаткував нові освітні технології у підготовці майбутніх психологів. Творчу віху в розвиток кафедри вніс заслужений діяч мистецтв України, професор Володимир Федорович Шинкарук.

На кафедрі в різні часи працювали член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор Т. М. Титаренко (2002-2004, 2013-2014), доктор психологічних наук Н. В. Хазратова (2003-2015), доктор психологічних доктора наук В. О. Климчук (2001-2017), доктор психологічних наук П.П. Горностай (2013-2016), доктор психологічних наук, професор О.І.Кульчицька (2004), доктор медичних наук В.З. Свиридюк (2009-2014), доктор психологічних наук, професор Н.Ф. Каліна (2013-2014), доктор психологічних наук, професор В.О. Васютинський (2013-2014), доктор психологічних наук В.А. Чернобровкіна (2014-2015), доктор психологічних наук І. Г. Батраченко (2014-2017), доктор психологічних наук М.І. Найдьонов (2016-2017).

Традиції наукової роботи, започатковані почесним професором П.С. Горностаєм, реалізувалися в роботі аспірантури (2001-2010), якою керував кандидат психологічних наук, професор О.Л. Музика. Тут навчалися А.Ю. Вишина, В.В. Горбунова, В.О. Климчук, І.С. Загурська, Н.Ф. Портницька, Н.О. Никончук, І.М. Тичина, О.М. Савиченко та успішно захистили кандидатські дисертації. Ці викладачі в свій час стали переможцями Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт, а їхні наукові здобутки є своєрідним продовженням студентських перемог. Наукові ступені докторів психологічних наук отримали В.В. Горбунова та В.О. Климчук. Традиції продовжили та успішно захистили кандидатські дисертації О.В. Мазяр, В.В. Кириченко, К.А. Марчук, О.С. Голентовська. Існуючі наукові традиції на кафедрі продовжила доктор психологічних наук, професор Л.П. Журавльова. Під її керівництвом кандидатську дисертацію захистили Т. В. Коломієць, Т.В. Можаровська, готова підтримати традицію А.І. Литвинчук. Працюють над кандидатськими науковими роботами викладачі кафедри І.А. Гречуха, Т.В. Шапран, О.Г. Шмиглюк. Над докторськими дисертаціями працюють доценти кафедр Л.О. Котлова, О. В. Мазяр, В. В. Кириченко.

Традиційною для кафедри соціальної та практичної психології є міжнародна співпраця. Для викладачів та студентів в різні роки проводили заняття доктор психології Фріда-Маріка й Арендсен Гейн (Нідерланди), професор Антон Шмідт (Нідерланди) та інші.

У 2008-2013р.р. в рамках роботи центру соціально-психологічних досліджень реалізовувався Міжнародний проект «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні і Молдові». У рамках проекту соціально-психологічний факультет приймав італійську делегацію на чолі з Дімітрісом Ардгіропоулосом (професор, координатор служби «Басса Солья» в Італії) та партнерами із Молдови (2010-2013 р.р.) Свого часу проект сприяв впровадженню інклюзивної освіти в місті та області, а напрацювання використовуються в закладах і досі.

У 2011-2014 рр. на кафедрі працювали волонтери Корпусу Миру Нікі Оманідзе та Нейтон Овсяний, які забезпечували викладання психологічних дисциплін студентам-психологам англійською мовою. Викладач кафедри Інна Степанюк проходила стажування у міжнародному центрі для емігрантів та біженців "Transit Center for Refugees" (Волькствіл, Цюрих, Швейцарія, 2012), Центрі розвитку та реабілітації для людей з особливими потребами "Calver Trust Kielder" (Нортумберленд, Англія, 2013), ініціювала співпрацю з Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Great Britain» (Великобританія, 2012), ГО АРКА-Спільнота «Ковчег» (Україна, м. Львів, 2012), Волонтерською міжнародною організацією «SCI International Voluntary Projects Switzerland» (Швейцарія, 2013). З 2016 р. асистент кафедри І.А. Степанюк навчається за докторською програмою «Спеціальна освіта» в університеті Канзас (США), у 2014-2015 рр. вона після перемоги у Faculty Development Program проходила наукове стажування в університеті Вісконсін (Медісон, США).

Завдяки зусиллям професора Л.П. Журавльової кафедрі вдалося розширити співпрацю із сусідньою Польщею та підписати угоду про співпрацю з Kazimierz Wielki University Institute of Psychology (Бидгощ, Польща 2015 р.).

З 2016 р. викладачі та студенти-психолога беруть участь у Міжнародній дослідницькій групі «Політична репрезентація національних меншин на локальному рівні: українці в Польщі і поляки в Україні», керівником якої з польського боку є Славомир Лодзінський, професор Інституту соціології Варшавського університету, з українського - Сергій Рудницький, доктор політичних наук, доцент кафедри філософії ЖДУ ім. І.Франка, співкерівниками та керівниками студентських досліджень в різні роки були Ольга Савиченко, Віктор Кириченко, Оксана Гавриловська, Наталія Портницька. За результатами співпраці відбуваються дослідницькі поїздки, спільні дослідження, наукові публікації.

Навчально-методична діяльність. За час існування кафедр було розроблено навчально-методичне забезпечення більше, ніж 100 дисциплін для спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія». Тривалий час на кафедрі та факультеті впроваджувалася комп'ютерна програма «Система управління навчальним процесом «УНІВЕРСУМ» (автори – О.Л.Музика, Ю.О.Оснадчук).

Гарною традицією кафедри стала розробка новітніх освітніх технологій у підготовці майбутніх психологів. Так, було створено авторську систему роботи над професійно-орієнтованими завданнями з психології, які є основою складання державних іспитів зі спеціальності (видано навчальний посібник під грифом МОН України «Професійно-орієнтовані завдання з психології» за ред. О.Л. Музики). Є можливість перевірки теоретичних знань студентів у тестовій формі. Відкритий персональний доступ до тестування, створення і модифікації тестових завдань з допомогою web-технологій і мережі Інтернет.

Наукова робота студентів. Наукові традиції кафедри дозволили колишнім переможцям Всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт з психології стати провідними викладачами кафедри і науковими керівниками сьогоднішніх студентів. У різні роки студенти-психологи більше 20 разів ставали переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з психології, стипендіатами фонду «Завтра UA». За ініціативи О.Л. Музики у 2008 році започатковано збірник наукових праць студентів, видання якого стало ще однією традицією кафедри.

Наукова діяльність. Працюючи над проблемою ціннісної регуляції розвитку творчо обдарованої особистості протягом 2001-2013 р.р. викладачі кафедри виконували 2 держбюджетні теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків» (2001-2005 р.р.) та «Ціннісна підтримка особистісного росту при переході до кредитно- модульної системи навчання» (2009-2011 р.р.), за результатами яких було проведено 2 Міжнародні конференції („Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків” (Житомир, 2005), „Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти)” (Житомир, 2006)), круглий стіл, видано колективну монографію (Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.).

Упродовж 2008-13 р.р. у навчальних закладах Житомирщини здійснювалося впровадження авторської програми О.Л. Музики «Три кроки», спрямованої на ціннісну підтримку розвитку здібностей та обдарованості.

В.О. Климчук протягом 2009-2012 р.р. виконував дослідження «Внутрішня мотивація як чинник особистісного розвитку молоді» в межах гранту Президента України. З 2014 року наукова робота ведеться в межах держбюджетної теми «Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства». Завідувачкою кафедри професором Л.П. Журавльовою ініційовано традицію проведення Всеукраїнської (з міжнародною участю) інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», результати якої публікуються у фахових журналах України, включених до міжнародних наукометричних баз. За авторством викладачів кафедри видано монографії.

З 2015 року за підтримки Житомирської ОДА кафедра організовує та проводить обласну олімпіаду з психології для старшокласників. Вже кілька років переможці олімпіади стають студентами факультету.

Ще однією традицією є дарування книг з особистої бібліотеки. На кафедрі зберігаються книги академіка В.О. Моляко, професора П.С. Горностая, професора М.М. Заброцького, доцента Л.І. Кобзаря.

Традиції, започатковані у викладанні психології в університеті, розвиваються та примножуються викладачами кафедри соціальної та практичної психології і кафедри психології розвитку та консультування.