Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Кафедра соціальних технологій

З історії кафедри. Підготовка соціальних педагогів була розпочата в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з 1996 р. на базі філологічного факультету (спеціальність «Українська мова і література та соціальна педагогіка»). У серпні 2001 р. було створено кафедру педагогічної майстерності та соціальної педагогіки, яку очолила доктор педагогічних наук, професор Наталія Андріївна Сейко. З 1 листопада 2003 р. кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Миколаївна Коляденко. У цьому ж році кафедра увійшла до складу новоствореного соціально-психологічного факультету. У 2004 р. було відкрито магістратуру за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Сьогодення. З 2016 р. здійснюється підготовка за спеціальністю «Соціальна робота». З 1 грудня 2016 р. змінено назву на кафедру соціальних технологій. Нині на кафедрі працюють 8 викладачів, серед них 3 доктори педагогічних наук, 5 кандидатів педагогічних наук, які забезпечують викладання більш ніж 50 дисциплін.

Навчально-методична діяльність. З метою оптимізації процесу професійної підготовки соціальних педагогів розроблено наступне науково-методичне забезпечення: Н.А. Сейко та С.М. Коляденко робочий зошит з курсу соціальної педагогіки, словник із соціальної педагогіки, методичні рекомендації до курсу «Методика роботи соціального педагога», Павлик Н.П. методичні рекомендації з написання комплексних кваліфікаційних робіт, Сейко Н.А. та Ситняківською С.М. навчально-методичний посібник «Актуальні проблеми соціальної педагогіки (Topical Issues of Social Pedagogics)», Літягою І.В., Ситняківською С.М. понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка (Terminology Bilingual Dictionary) та методичні рекомендації з написання курсових робіт [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»], Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко ; відп. ред. Н.П. Павлик. — Житомир : Волинь, 2014. Теорія i практика організації неформальної освіти молоді [навч. посіб.] / Н. П. Павлик.– Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2017. У 2018 році кафедра соціальних технологій отримала свідоцтво на журнал «Неформальна освіта: кращі практики і проекти». Особливе місце серед науково-методичної літератури для студентів займає навчальний посібник Н.А. Сейко «Соціальна педагогіка». Курс лекцій» (2002 р.).
Викладачі кафедри плідно працюють у галузі науково-дослідницької роботи, показником чого є підготовлені праці, зокрема, монографії Н.А. Сейко «Доброчинність у сфері освіти України у ХІХ – поч. ХХ століття: Київський учбовий округ» (2006 р.), «Доброчинність поляків у сфері освіти України: Київський учбовий округ» (2007 р.), навчальний посібник Н.П. Павлик «Підготовка волонтерів до роботи з соціальними сиротами» (2005 р.). Збірник наукових робіт «Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності» за редакцією С.М. Коляденко, Н.П. Павлик (2012 р.). Колективна монографія «Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект» за загальною редакцією Н.А. Сейко (2014 р.). Методична скарбниця кафедри була поповнена посібником «Соціально-психологічна реабілітація бездоглядних дітей» І.Г. Бабенко, В.М. Мишківської, Н.П. Павлик (2006 р.), методичними рекомендаціями «Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності» О.Л. Остапчук, Н.П. Павлик, С.В. Котова-Олійник (2009р.), «Впровадження ґендерних підходів у роботу кримінально-виконавчої інспекції Житомирської області» О.Л. Остапчук, В.М. Мишківська (2009р.), «Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної толерантності» В.М. Мишківська, І.М. Палько (2011 р.), «Методичні рекомендації з організації та проведення ґендерних відео клубів» О.Л. Остапчук, С.В. Котова-Олійник (2012р.). Починаючи з 2012 р. кафедрою щорічно випускається збірник наукових робіт викладачів і студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» та з 2013 р. «Актуальні проблеми соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки» за загальною редакцією Н.П. Павлик.
Також викладачі нашої кафедри є авторами таких монографій: «Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею» С.А. Котловий, Л.О. Котлова (2018р.), «Теорія і практика організації неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів» Надія Павлик (2018р.), «Сучасні соціальні технології в освіті» колективна монографія (за заг.ред. Наталії Сейко, 2018р.), «Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в умовах університету» Світлана Ситняківська (2018р.), «Edukacja pozaformalna w Polsce i na Ukrainie» (Неформальна освіта в Польщі та в Україні) Надія Павлик (2020р.).

Викладачі кафедри плідно працюють у галузі науково-дослідницької роботи, показником чого є підготовлені праці, зокрема, монографії Н.А. Сейко «Доброчинність у сфері освіти України у ХІХ – поч. ХХ століття: Київський учбовий округ» (2006 р.), «Доброчинність поляків у сфері освіти України: Київський учбовий округ» (2007 р.), навчальний посібник Н.П. Павлик «Підготовка волонтерів до роботи з соціальними сиротами» (2005 р.). Збірник наукових робіт «Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності» за редакцією С.М. Коляденко, Н.П. Павлик (2012 р.). Колективна монографія «Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект» за загальною редакцією Н.А. Сейко (2014 р.). Методична скарбниця кафедри була поповнена посібником «Соціально-психологічна реабілітація бездоглядних дітей» І.Г. Бабенко, В.М. Мишківської, Н.П. Павлик (2006 р.), методичними рекомендаціями «Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності» О.Л. Остапчук, Н.П. Павлик, С.В. Котова-Олійник (2009р.), «Впровадження ґендерних підходів у роботу кримінально-виконавчої інспекції Житомирської області» О.Л. Остапчук, В.М. Мишківська (2009р.), «Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної толерантності» В.М. Мишківська, І.М. Палько (2011 р.), «Методичні рекомендації з організації та проведення ґендерних відео клубів» О.Л. Остапчук, С.В. Котова-Олійник (2012р.). Починаючи з 2012 р. кафедрою щорічно випускається збірник наукових робіт викладачів і студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» та з 2013 р. «Актуальні проблеми соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки» за загальною редакцією Н.П. Павлик.

Наукова діяльність. Щорічно з метою демонстрації кращих практик роботи у соціально-педагогічній сфері майбутнім фахівцям кафедрою проводиться Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки (починаючи з 2013 р.). Викладачами кафедри підготовлено переможців, лауреатів обласних та всеукраїнських наукових конкурсів, олімпіад, зокрема протягом останніх років, Вікторія Безсмертна стала переможницею І ступеня у номінації «Наукові роботи», а Сергій Михнюк був відзначений гран-прі ІІ ступеня ІІ Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських робіт із соціальної педагогіки (2014 р).за соціальний проект «Центр термінової допомоги дітям з особливими потребами» та соціальну рекламу «Перезавантаження». Також Сергій Михнюк зайняв ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з соціальної педагогіки (2014 р.), переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» Вікторія Пабченко (Диплом I ступеня, 2014/2015 р.), Андрій Юрченко (Диплом IІІ ступеня, 2015/2016 р.). Папченко Вікторія Юріївна (диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» 2015) У 2018 році Вансович Юлія стала стипендіаткою програми «Завтра.UA». В цілому, за результатами олімпіад студенти спеціальності «Соціальна педагогіка», підготовлені викладачами нашої кафедри, входять у десятку кращих.

Міжнародна співпраця. Головними міжнародними партнерами кафедри є Інститут Історії освіти Польської Академії наук, Інститут славістики Польської Академії наук, Інститут соціології Жешівського університету, Інститут історії Жешівського університету, Вища школа інформатики і управління м. Жешува, Академія «Ігнатіанум» м. Краків. Комуна Реджо Калабрії відділ Соціальної Політики Італія. У 2002 р. викладачі кафедри Н.А. Сейко, С.М. Коляденко у межах реалізації гранту Фонду Сороса працювали у складі міжнародної дослідницької групи та успішно завершили наукове дослідження «Соціалізм і демократія у локальному середовищі» (керівник групи доктор соціології Жешівського університету Єжи Єсталь). У січні-жовтні 2011 р. було реалізовано Італійський проект «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні та Молдові» за участі професорів Болонського університету. Палько І.М. протягом 2011р. – 2012р. була координаторкою проекту «До толерантного суспільства через інформаційно-освітні кампанії для студентської молоді», який реалізовувався з метою підвищення рівня обізнаності студентської молоді щодо питань міжкультурної різноманітності та толерантності до представників етнічних та меншинних груп населення шляхом проведення інформаційно-освітніх кампаній для студентів вищих навчальних закладів міста Житомира за фінансової підтримки Американської асоціації юристів (Ініціатива з верховенства права (ABA/ ROLI), через ЖОАФСС, Центр міжкультурної толерантності. І.М. Палько, Н.П. Павлик були учасницями Євротуру у рамках кампанії «No Hate Speech Movement» (Київ – Ужгород (Україна) – Будапешт (Угорщина) – Братислава (Словаччина) – Відень (Австрія) – Штутгарт (Німеччина) – Страсбург (Франція) – Кройцлінген (Швейцарія) – Прага (Чехія) – Краків (Польща) – Київ) (17-27 серпня 2014 р.) (організатори – АКУ за підтримки Міністерства молоді та спорту України, співорганізатори – німецька молодіжна громадська організація «DJR», національні комітети кампанії «No Hate Speech Movement» Словаччини та Чехії). Кафедрою укладено угоди про співпрацю з низкою організацій соціального спрямування (понад 30 установ та організацій), що, по-перше, уможливлює проходження практики майбутніми соціальними педагогами в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення. По-друге, об’єднання зусиль теоретиків та практиків має позитивний соціальний ефект. Так, у рамках співробітництва викладачів кафедри із працівниками Житомирського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» створено та видано «Програму ресоціалізації та соціально-психологічної адаптації наркозалежної молоді «ВЕКТОР ЖИТТЯ», яка рекомендована Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту до впровадження у роботі із даною категорією клієнтів. Крім того, викладачі кафедри Н.П. Павлик та О.Л. Остапчук підготували Методичні розробки з організації масових спортивних заходів «Спортивне дозвілля клієнтів соціальної роботи: профілактика, реабілітація, реінтеграція». У 2004 році за ініціативи кафедри була створена Студентська соціальна служба для молоді, метою діяльності якої є реалізація державної молодіжної політики, надання соціальних послуг студентам, студентським сім’ям, розв’язання соціальних проблем та поліпшення становища студентства. Кафедра ініціює проведення наукових, методичних та профорієнтаційних заходів, серед них колейдойдоскоп майстер-класів «Випускники – студентам» (2012 р.), Жива Бібліотека «Історії успіху випускників» (2016 р.), участь в профорієнтаційному проекті «City Work Fest» (2016 р.), профорієнтаційні заходи за методикою «Світового кафе» (2017 р.), науково-методичний семінар «Інклюзивна освіта незрячих школярів: моделі, рішення, виклики» (2017 р.)