Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Cклад кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи

Інна Олександрівна Клімова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, доцент, кандидат економічних наук.

Біографія: народилась 11.12.1978 р. у м. Козятин Вінницької області, де з відзнакою закінчила ЗОШ № 1 ім. Т. Г. Шевченка. Вищу освіту здобула у Вінницькому державному університеті імені Михайла Коцюбинського на фізико-математичному факультеті за спеціальністю “Математика і фізика”, який з відзнакою закінчила в 2001 р.  З вересня 2001 року працювала лаборантом у Державній агроекологічній академії (м. Житомир). З вересня 2005 року асистент кафедри математики з методикою викладання в початкових класах Житомирського державного університету імені Івана Франка, з лютого 2013 року - старший викладач кафедри математики, з вересня 2013 року - старший викладач кафедри економіки та маркетингу (з 1.09.2017 р. - кафедра економіки, менеджменту та маркетингу), з вересня 2020 р. - доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи. В 2012 році успішно захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.10 “Статистика”.

Початок роботи в університеті: 2005.

Інформація про вищу освіту: у 2001 році закінчила Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського, спеціальність “Математика і фізика”, кваліфікація - спеціаліст, вчитель математики, фізики та астрономії.

Навчання в аспірантурі, докторантурі:  з 2002 року по 2005 рік - навчання в аспірантурі з відривом від виробництва в Державній агроекологічній академії (м. Житомир); з 2008 року по 2012 рік - навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Національній академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ).

Тема дисертаційного дослідження: Статистичне вивчення ринку сільськогосподарської продукції

Інформація про стажування: Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), кафедра економіки підприємства Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту; тема: “Особливості викладання економічних дисциплін (економіка підприємства; фінанси, гроші та кредит; маркетинг; національна економіка) у вищих навчальних закладах”, довідка № 55 від 15 травня 2015 р.; Державний університет “Житомирська політехніка”, тема: “Особливості викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти”, серія сертифікату ПК, № 05407870/0086-21, дата видачі 26.02.2021 р.; Державний університет ім. С. Баторія в Скерневіце (Польща), “Особливості викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах”, сертифікат №4/2021, дата видачі 03.06.2021 р.

Наукові інтереси: статистичне вивчення товарного ринку, маркетинг на підприємствах переробної галузі; математичне моделювання економічних процесів.

Нагороди та досягнення: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди 10-річчя соціально-психологічного факультету (2014 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

Електронна адреса: innaklimova2@gmail.com

Друковані праці:

Тетяна Вікторівна Боцян

Посада, науковий ступінь, вчене звання: проректор з наукової та міжнародної роботи, кандидат економічних наук,  доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу і готельно-ресторанної справи

Біографія. Народилась в м. Коростень Житомирської області в сім"ї інженерів. В 1990 р. родина переїхала до м. Бердичева. Після закінчення школи вступила до Бердичівського машинобудівного технікуму, який закінчила в 1999 р. за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аудит". В тому ж році вступила до Житомирського інженерно-технологічного інституту, який закінчила в 2002 р. Працювала в Житомирському державному технологічному університеті, з 2004 р. в Одеському державному економічному університеті, а з 2010 р. в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.  В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит".

Початок роботи в університеті: 2010

Інформація про вищу освіту: Житомирський інженерно-технологічний інститут, спеціальність «Облік і аудит»  (економіст з бухгалтерського обліку і аудиту)

Навчання в аспірантурі, докторантурі:  аспірантура Одеського державного економічного університету закінчила в 2005 р., захист дисертації відбувся 25.10.2005 р. в Державній академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України диплом кандидата економічних наук ДК № 033047 за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Тема дисертаційного дослідження: «Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект»

Інформація про стажування: з 20.02.2021 по 30.05.2021 в Державному університеті ім. С. Баторія в Скерневіцах (Польща), тема «Особливості викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах» (180 годин / 6 кредитів).

Наукові інтереси: Нефінансова звітність, ефективність КСВ, етичний бізнес, теорія ігор

Нагороди та досягнення:

2019 Подяка Міністерства освіти і науки України.

2018 Грамота Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки.

2018, 2017 Подяка обласної громадської організації «Студентський польський клуб» за плідну співпрацю в реалізації проектів та підтримку Студентського польського клубу.
2017 Подяка ЖДУ ім. Івана Франка за організацію програми студентської академічної мобільності.          

Електронна адреса: botsian.tetiana@gmail.com

Друковані праці:

Валентина Олександрівна Іваненко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук

Біографія Народилася 21 грудня 1983 року у м. Київ. У 2001 році закінчила ЗОШ № 1 м. Олевська Житомирської області. З 2001 р. по 2006 р. навчалася в Житомирському державному технологічному університеті та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит». У 2007 році вступила до аспірантури Житомирського державного технологічного університету. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», тема дисертації: «Облікове забезпечення формування та аналізу статистичної звітності з виробництва продукції промислових підприємств». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри аналізу і статистики. З 2011 р. по 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри аналізу і статистики Житомирського державного технологічного університету. З 2013 р. по 2016 р. працювала на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку та аналізу за видами економічної діяльності Житомирського державного технологічного університету. З 2016р. по 2020р. працювала на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка». З лютого 2021 до серпня 2021 р. працювала на посаді доцента кафедри фінансового обліку за МСФЗ та П(С)БО Міжнародної академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів. З вересня 2021 року і до сьогодні працюю в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи.

Початок роботи в університеті: 2021

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний технологічний університет (магістр з обліку і аудиту)

Навчання в аспірантурі, докторантурі: Житомирський державний технологічний університет, 2011 рік

Тема дисертаційного дослідження: «Облікове забезпечення формування та аналізу статистичної звітності з виробництва продукції промислових підприємств»

Інформація про стажування: з 18.01.2022 по 28.02.2022 Поліський національний університет, тема «Особливості викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти»

Наукові інтереси: проблемні аспекти аналізу господарської діяльності і статистики; обліково-аналітичне забезпечення операцій з давальницькою сировиною та туристичної діяльності; методологія аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності та фінансового стану підприємства

Електронна адреса: ivanenko2112@gmail.com

Друковані праці:

Олена Олександрівна Калініченко

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук

Біографія Народилася в м. Коростишів Житомирської області 21.09.1981року . У 1999 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1. В 2004 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій та здобула кваліфікацію економіст спеціальність Фінанси. В 2015 році захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством. В 2021 р. 27 вересня отримала вчене звання доцента кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи.

Початок роботи в університеті: 2008

Інформація про вищу освіту: Інститут підприємництва та сучасних технологій. Спеціаліст. Кваліфікація економіст спеціальність Фінанси.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Навчалася без відриву від виробництва. 2015 захистила дисертацію.

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-економічний механізм розвитку соціальної сфери України» .

Інформація про стажування: 20.02. 2021- 30.05. 2021  стажування без відриву від основного місця роботи Державний університет ім. С. Баторія в Скерневіце (Польща). Тема: Особливості викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Наукові інтереси: інновації в соціальній сфері; менеджмент, маркетинг; економіка

Нагороди та досягнення: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка 2013. Грамота управління освіти і науки України Житомирської державної обласної адміністрації 2014. Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка 2021.

Електронна адреса: e_kalinichenko@ukr.net

Друковані праці:

Катерина Миколаївна Кащук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук

Біографія: Народилася в м. Новограді- Волинському. В 2003 р. вступила до ДВНЗ "Агроекологічна академія". Здобула кваліфікацію "Менеджер зовнішньоекономічної діяльності". В 2011 р. вступила до аспірантури Національного агроекологічного університету. В 2014 р. захистила дисертацію за спец. 08.00.04 Економіка та управління підприємтвами (за видами економічної діяльності).

Початок роботи в університеті: 2014

Інформація про вищу освіту: В 2003 р. вступила до ДВНЗ "Агроекологічна академія". Здобула кваліфікацію "Менеджер зовнішньоекономічної діяльності"(спеціаліст).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: Аспірантура Національного агроекологічного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах провайдингу.

Інформація про стажування: 01.06.2021- 31.08.2021 Університет страхування і фінансів м. Софія, Болгарія, тема: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті»

Наукові інтереси: управління інноваціями,менеджмент організацій, економіка праці

Нагороди та досягнення: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю (2014 р.). Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Veni. Vidi. Vici.», 2015 р.).

Електронна адреса: kaschuck.katerina@gmail.com

Друковані праці:

Ірина Вікторівна Мосійчук

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук

Біографія: Народилась у с. Тетерівка Житомирського р-ну Житомирської обл. Закінчила Тетерівську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. з відзнакою. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, напрям підготовки «Менеджмент», кваліфікація — бакалавр з менеджменту (диплом ТМ № 32862345 від 30.06.2007 р. (з відзнакою). У 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація — менеджер-економіст (диплом ТМ № 35314012 від 30.06.2008 р. (з відзнакою ). Асистент кафедри економіки та менеджменту (з 15.08.2008 р., наказ №129-к від 15.08.2008 р.), асистент кафедри менеджменту та адміністрування (з 24.06.2014 р., наказ №295-к від 25.06.2014 р.), старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування (з 30.06.2016 р., наказ №323-к від 30.06.2016 р.), старший викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу (з 01.09.2017 р., наказ №445-к від 31.08.2017 р.), старший викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи (з 26.08. 20). З 27.10.2009 по 31.10.2013 - навчалася в аспірантурі ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». В 2015 році захистила дисертацію на тему: «Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Початок роботи в університеті: 2008

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2008 р.;спеціальність: менеджмент організацій; Кваліфікація: менеджер-економіст.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (з 27.10.2009 по 31.10.2013). Спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Тема дисертаційного дослідження: Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення

Інформація про стажування: 19.04.2021 -18.06.2021 Міжнародне стажування в Університеті страхування і фінансів (ВУЗФ, Болгарія (Софія)). Тема: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» (180 годин, 6 кредитів). З „28” квітня 2014 по „29” травня 2014 на базі Житомирського державного технологічного університету на кафедрі менеджменту організацій та адміністрування на тему: «Публічне адміністрування» та «Ділове адміністрування».

Наукові інтереси: кадровий потенціал соціальної сфери, корпоративна соціальна відповідальність, економіка, менеджмент.

Нагороди та досягнення: 2019 рік - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, науково-педагогічну діяльність та з нагоди 15-річчя соціально-психологічного факультету; 2018 рік - Подяка голови Житомирської обласної ради В.В. Ширми за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки; 2017 рік - Подяка соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Особистісне зростання» за ТІМЕ-менеджмент кафедри); 2015 рік - Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Veni. Vidi. Vici.»); 2014 рік - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу, організацію виховної роботи із студентами, багаторічну і сумлінну працю; 2010 рік - Диплом соціально-психологічного факультету в номінації «Людина року» («Майбутнє України»).

Електронна адреса: mosiychuk_i@ukr.net

Друковані праці:

Світлана Іванівна Павлова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук

Біографія. У 1991 р. закінчила середню загальноосвітню школу № 4 фізико-математичного профілю при ЖФ КПІ. У 1996 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут та здобула технічну освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах» та економічну освіту за спеціальністю «Облік та аудит» з кваліфікацією Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. З 1996 р. працювала в регіональному секторі відділу досліджень проблем аграрної та екологічної статистики НДІ статистики Міністерства статистики України на посаді економіста, потім переведена на посаду молодшого наукового співробітника. З листопада 2003 р. НДІ статистики реорганізовано у Науково-технічний комплекс статистичних досліджень підпорядкований Державному комітету статистики України. У 1996 р. вступила до аспірантури Інституту економічного прогнозування НАН України без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.10 – Статистика. Дисертаційну роботу захистила 13 травня 2004 р. у Спеціалізованій вченій раді Київського національного економічного університету МОН України. З квітня 2004 р. по серпень 2019 р. працювала у Житомирському державному технологічному університеті на кафедрі економіки. За цей період пройшла шлях від старшого викладача кафедри, доцента, заступника завідувача кафедри до заступника декана факультету економіки та менеджменту. Виконувала навчальну, методичну, виховну, наукову та організаційну роботи: формувала навчальні та робочі плани на кафедрі, була головою проектної групи підготовки бакалаврів ОПП за спеціальністю 051 "Економіка". Виконувала обов’язки секретаря Вченої ради факультету економіки та менеджменту.

Початок роботи в університеті: 2020

Інформація про вищу освіту: Житомирський інженерно-технологічний інститут, 1996 р.; спеціальність − «Автоматизоване управління в технологічних та організаційних системах», кваліфікація − «Інженер-електрик». Житомирський інженерно-технологічний інститут, 1996 р.; спеціальність − «Облік і аудит», кваліфікація − «Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльністю». Житомирський державний технологічний університет, 2018 р. спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма – «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: Інституту економічного прогнозування НАН України, 1996 – 2000 р.  аспірантура без відриву від виробництва за спеціальністю 08.00.10 – Статистика.

Інформація про стажування: Житомирський державний технологічний університет, 2018 р., здобуття освітнього ступеня магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, диплом магістра М18№012565, 31.01.2018 р. Державний університет «Житомирська політехніка», 2021 р., довгострокове підвищення кваліфікації за темою «Сучасні методи викладання дисциплін у закладах вищої освіти», кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування)  ПК № 05407870/0085 – 21.

Наукові інтереси: Статистико-економічний аналіз діяльності підприємств, інвестиційна діяльність підприємства, управління проектами.

Нагороди та досягнення: Подяка Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» за якісне керівництво студентською науковою роботою, 2015 р. Подяка Житомирський державний університет ім. І. Франка за високий рівень підготовки та керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, 2021 р.

Електронна адреса: pavlova_zt@ukr.net

Друковані праці:

Ірина Олександрівна Пойта

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук.

Біографія. Народилася 15 червня 1985 року в смт. Дзержинськ Житомирської області в робітничій родині. Батько Гольцман Олександр Володимирович 1959 року народження, мати Гольцман Людмила Радіонівна 1962 року народження. У 1992 році пішла в 1 клас середньої загальноосвітньої школи № 2 в смт. Дзержинск. У 2003 році закінчила Дзержинську загальноосвітню школу №2 І-ІІІ ступенів з золотою медаллю. У 2003 році закінчила Романівський навчально-виробничий комбінат і здобула професію продавець продовольчих та непродовольчих товарів. Після закінчення школи у 2003 року вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій» спеціалізація менеджер по персоналу та отримала диплом бакалавра з відзнакою. У 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій» спеціалізація менеджер-економіст та отримала диплом спеціаліста з відзнакою. Відразу після закінчення університету пішла працювати асистентом кафедри економіки та менеджменту Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2013 році закінчила навчання в аспірантурі ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2015 році захистила дисертацію на тему «Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції» на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. 2015-2019 роки працювала старшим викладачем кафедри економіки та маркетингу Житомирського державного університету імені Івана Франка. З вересня 2019 року і по сьогоднішній день доцент кафедри економки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка.  З січня 2018 року по грудень 2020 року виконувала обов'язки заступника декана з навчальної роботи соціально-психологічного факультету. Додаткова (неформальна) освіта: 2006 рік - навчання в «Школі молодого політика»; 2016 рік - курс навчання: Користувач програмного забезпечення «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» модуль «Менеджмент і Маркетинг» з правом викладання; 2017 рік - локальний тренінг програми «АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ» Британської Ради; 2017 рік - навчання в «Школі копірайтингу» компанії Дмитра Дімбровського; 2019 рік - курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2; 2019 рік –тренін «Фінансова грамотність» від Акадеії фандрайзингу; 2019 рік – онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм»; 2021 рік - онлайн-курси Prometheus «Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності»; 2021 рік - навчання за курсом «Основи соціального підприємництва; 2022 рік – практикум «Цифрова компетентність викладача університету» в освітньому хабі «SATTELITE». Опублікувала понад 50 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 3 колективні монографії, 1 підручник.

Початок роботи в університеті: 2008.

Інформація про вищу освіту: Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій», спеціалізація менеджер-економіст, 2008 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2009-1013 рр. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03.

Тема дисертаційного дослідження: Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції.

Інформація про стажування: 2015 р. - Житомирський національний агроекологічний університет (Тема: підвищення професійного рівня викладання курсу «Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Маркетинг промислового підприємства», «Рекламний менеджмент»). 2021 р. – Державний університет ім. С. Баторія в Скерневіце (Польща) (Тема: Особливості викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах (Маркетинг, Маркетингові комунікації, Політичний маркетинг, Маркетинг промислового підприємства, Управління проектами)).

Наукові інтереси: маркетинг, сфера послуг.

Нагороди та досягнення: 2015 р. - Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка; 2018 р. - Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації; 2021 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.

Електронна адреса: irynapoyta@gmail.com

Друковані праці:

Ірина Василівна Саух

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук.

Біографія Народилась 07 вересня 1955 року. Закінчила Донецький державний університет спеціальність “Бухгалтерський облік” у 1976 р. У 2012 році закінчила аспірантуру Житомирського державного технологічного університету.

Початок роботи в університеті: 2004

Інформація про вищу освіту: Донецький державний університет спеціальність “Бухгалтерський облік”1976 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2012 році закінчила аспірантуру Житомирського державного технологічного університету.

Тема дисертаційного дослідження: Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження.

Інформація про стажування: 2009 р. – підвищення кваліфікації Київському інституті інтелектуальної власності; - у 2014 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Талліннському технологічному університеті (м. Таллінн, Естонія); - у 2015 р. стажувалася в CLM Conculting (м. Варшава, Польща); - у 2016 р. проходила стажування у Wyzsza szkola Gospodarki (м. Бидгощ, Республіка Польща), 2019 - University of Silesia in Katowice Poland, тема «Academic level education for bachelor and master degree of management of tourism in the European Union».

Наукові інтереси: менеджмент.

Нагороди та досягнення: 2012 р. – нагороджена почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну наукову та дослідницьку роботу. 2016 р. - нагороджена грамотою управління освіти та науки Житомирської облдержадміністрації. 2002 р. – нагороджена почесним званням від Президента України Заслужений працівник освіти України. 2010 р. - нагороджена знаком «Петро Могила» від Міністерства освіти і науки України.

Електронна адреса: irina_saukh@ukr.net

Друковані праці:

Валентина Віталіївна Тарасова

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, професор, доктор економічних наук.

Біографія народилась 31.03.1936 р. у м. Козятин Вінницької області, закінчила школу № 10 м. Каунас Литва. Вищу освіту здобула у Всесоюзному сільськогосподарському інституті заочної освіти (ВСХІЗО) за спеціальністю вчений агроном-економіст.
Працювала: викладачем кафедри економіки і організації ЖСХІ (1967-1972 рр.), доцентом кафедри аналізу і статистики ЖСХІ (1968-1996 рр.), професором кафедри бухгалтерського обліку і статистики ПГУ (Придністровський державний університет 1997-1999 р.),професором кафедри екології та геотехнологій ЖІТІ (Житомирський технологічний інститут 2000-2003 рр.), професором кафедри моніторингу НПС ЖНАЕУ (2004-2017 рр.), професором кафедри туризму ЖНАЕУ (2018-2021 рр.), з 2021 року – професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2021.

Інформація про вищу освіту: у 1965 році закінчила Всесоюзний сільськогосподарський інститут заочної освіти (ВСХІЗО), спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», кваліфікація – спеціаліст, вчений агроном-економіст.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1970 року по 1972 рік – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ); з 2007 року по 2011 рік – навчання в докторантурі без відриву від виробництва в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) за спеціальністю 8.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Тема дисертаційного дослідження: «Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві».

Інформація про стажування: Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво 12СПВ 187396, від 08.04.2016, тема: «Методологічне обґрунтування організації дистанційного навчання студентів з дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація»»; Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму, свідоцтво СС 00493706/012415-20 від 09.10.2020 р., тема: «Тестова методика контролю якості освіти на прикладі дисципліни «Релігійний туризм та паломництво».

Наукові інтереси: метрологія, стандартизація і сертифікація, туризмознавство (курортологія, екологічний туризм, релігійний туризм, економічний аналіз туристичних підприємств, стандаризація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності), науковий пошук про можливості людини (її інформаційно-енергетичний потенціал, зв'язок і взаємодію з природним середовищем та соціумом).

Нагороди та досягнення: медаль «Ветеран труда» (1986 р.), диплом першого ступеня ЦК ЛКСМУ і Міністерства вищої та середньої освіти України (1985 р.) за наукову підготовку 6 студентів-переможців НДР Всесоюзного і Всеукраїнського конкурсів на кращу наукову студентську роботу; медаль «Гордість ЖНАЕУ» (2017 р.); подяка Міністерства освіти і науки України за підготовку призера Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (2020 р.).

Електронна адреса: vvtarasova@ukr.net

Друковані праці: понад 280 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 16 монографій, 47 підручників і навчальних посібників, зокрема підручники: «Математична статистика» (1996), «Метрологія, стандартизація і сертифікація» (2002, 2006), «Екологічна статистика» (2008); навчальні посібники «Методи екологічних досліджень» (2002) «Екологічна стандартизація і нормування» (2007), «Геоекологічний ризик» (2010); за останні рокі видано 6 підручників з туризмознавства: «Географія туризму: Екологічний туризм» (2021), «Курортологія» (2020), «Економічний аналіз туристичних підприємств» (2019), «Стандаризація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності» (2018), «Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві» (2017), «Екологічне нормування» (2016).

Друковані праці:

Валентина Анатоліївна Фостолович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, доктор економічних наук.

Біографія. Народилась 16 червня 1977 р. у с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області. 1994-2000 р.Вінницький державний сільськогосподарський інститут Агрономічний факультет, спеціальність – вчений агроном. 2000-2002 р. Вінницький державний аграрний університет. Факультет обліку і аудиту, спеціальність – економіст з бухгалтерського обліку. 2000 - Молодший науковий співробітник Вінницької обласної державної сільськогосподарської дослідної станції відділу рослинництва. 2000-2003 - Аспірант денної форми навчання Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю «Рослинництво». 2003-2004 - Молодший науковий співробітник лабораторії рослинництва Вінницької обласної державної сільськгоспдарської дослідної станції с. Агрономічне. 2004-2005 - Старший викладач кафедри професійно-гуманітарної підготовки з обліку і аудиту Вінницького державного аграрного університету. 2005 - 2010 р.Вінницький національний аграрний університет. Факультет обліку і аудиту Магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). 2005 - Отримала диплом кандидата сільськогоспдарських наук (Диплом ДК №028631  Від 13.04.2005 р ). 2209 р. – Рішення Вищої Атестаційної Комісії України, Доктор філософії, Ph.D. (додаток до диплома  ДК № 028631 від 06.10.2009 р.). 2005-2011- доцент кафедри аудиту і державного контролю Вінницького національного аграрного університету. З 2011 р. – доцент кафедри аудиту та державного контролю (Атестат доцента  12ДЦ № 027401 від 20.01.2011 р.). 2005-2013 проводила практичне навчання в сфері підготовки бухгалтерів фірм з «Фінансового обліку – 1 відповідно до міжнародних стандартів обліку". Фірма «Веда» - навчальний осередок з обліку і аудиту. 2005 – Головний бухгалтер в сільськогосподарському підприємстві "SmedTversted". 2011 – 2015 - доцент кафедри міжнародної економіки  фінансово-економічного факультету  навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету. 2013-2014 –  Стипендистка міжнародної програми Польсько-Американської фундації Свободи im. LaneKirklanda; навчання в Університеті Вроцлавському на факультеті Права, Адміністрації і Економії. 2015-2016 - доцента  кафедри економіки та аналізу  економічного факультету Вінницького національного аграрного університету. 2016- 2021 - доцента кафедри обліку та оподаткування  в галузях економіки на факультеті  обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету. 2016 - до сьогодні – бухгалтер ДП «ВІП БІЗНЕС ПЛЮС» ПП «ВІП БІЗНЕС» за сумісництвом. 2018 р. – до сьогодні - головний радник з фінансових питань ПРАТ «Ерсте Інвест Группе» за сумісництвом. 2021 р. – до сьогодні – доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанного бізнесу Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Практичну підготовку в період навчання відбула в сферах: обліку, аудиту, сільсько-господарська діяльність, менеджменту якості і адміністрування.

Початок роботи в університеті: 2021

Інформація про вищу освіту: 1994-2000 р.Вінницький державний сільськогосподарський інститут. Агрономічний факультет, спеціальність – вчений агроном. 2000-2002 р. Вінницький державний аграрний університет . Факультет обліку і аудиту, спеціальність – економіст з бухгалтерського обліку. 2005 - 2010 р.Вінницький національний аграрний університет. Факультет обліку і аудиту. Магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). 2013-2014 – UniwersytetEkonomicznyweWroclawiu Widzial inzynieryjno-ekonomiczny Zarzadzaniejakoscia w przedsiebiorstwie (edycja XVI).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 2000-2003 - аспірант денної форми навчання Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю «Рослинництво». 2005 - отримала диплом кандидата сільськогоспдарських наук (Диплом ДК №028631  від 13.04.2005 р ). 2021 р. Захист докторської дисертації за спеціальністю Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Диплом ДД№011030 на підставі рішення атестаційної колегії від 15 квітня 2021 р.)

Тема дисертаційного дослідження: Постіндустріальна система управління розвитком сільськогосподарських підприємств на засадах інноваційного підходу.

Інформація про стажування: 2018 р. Атестаційна комісія при Вінницькому національному аграрному університеті. Атестація щодо володіння державною мовою. Посвідчення № ВН 171224 від 23.11.2018 р. Номер реєстрації посвідчення № 17/1224. 2018 р. - HBPI company ltd, Україна, Львів. Сертифікація на відповідність компетенцій для отримання сертифіката «Внутрішній аудитор системи менеджменту якості  ISO 9001:2015». Сертифікат Внутрішнього аудитора системи менеджменту якості  ISO 9001:2015. Серія, № UA/01/271/18,  від 01.06.2018 р. 2018 р. - HBPI company ltd, Україна, Львів. Сертифікація на відповідність компетенцій для отримання сертифіката «Професійний внутрішній аудитор системи управління бехпекою і гігієною праці відповідно  ISO 45001: 2018 ». Сертифікат Професійного Внутрішнього аудитора системи управління бехпеки і гігієни праці відповідно  ISO 45001: 2018. Серія, № UA/06/273/18,  від 12.06.2018 р. 2018 р. - HBPI company ltd, Україна, Львів. Сертифікація на Відповідність компетенцій для отримання сертифіката «Внутрішній аудитор системи екологічного менеджменту  ISO 14001: 2015». Сертифікат Внутрішнього аудитора системи екологічного менеджменту  ISO 14001: 2015»відповідно  ISO 14001: 2015. Серія, № UA/04/272/18,  від 06.06.2018 р. 2018 р. Школа англійської мови «Flash», English school Flash. Вивчення англійської мови на бізнес рівні (сьомий рівень) відповідно до єврорейського стандарту В2. Сертифікат  серія АЕ №460841 від 15.07.2019 р. 2021 р. Захист докторської дисертації за спеціальністю Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Диплом ДД№011030 на підставі рішення атестаційної колегії від 15 квітня 2021 р.)

Наукові інтереси: цифровізація економічної діяльності, постіндустріальний розвиток суспільства, сучасні системи управління підприємством.

Електронна адреса: vfostolovich@gmail.com

Друковані праці: