Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Кафедра соціальної та практичної психології

Завідувачем кафедри соціальної та практичної психології є кандидат психологічних наук, доцент Наталія Федорівна Портницька.

СКЛАД КАФЕДРИ. Сьогодні на кафедрі працюють 3 доктори психологічних наук, 8 кандидатів наук, 1 старший викладач, 3 асистенти.

За останні 15 років викладачі мають більше 800 публікацій (в т.ч. у журналах, що індексуються у базах Scopus, Web of science, фахових виданнях; іноземних виданнях), систематично беруть участь у наукових конференціях та практично-орієнтованих форумах.

Одним із пріоритетних напрямків професійного розвитку викладачів є підвищення кваліфікації та участь у психотерапевтичних навчальних проектах. Викладачі спеціалізуються у різних напрямках психології та психотерапії (транзакційний аналіз, психодрама, символдрама, когнітивно-поведінкова терапія, позитивна психотерапія, арттерапія тощо) та мають психологічну практику у роботі з різними проблемами – подолання особистісних та професійних криз, робота з психічними розладами, налагодження стосунків, поліпшення дитячо-батьківської взаємодії.

Викладачі кафедри є навчаючими тренерами з проблем психодіагностики (Т.М. Майстренко), стресостійкості, з впровадження інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти (О.М.Савиченко), травматерапії та психологічної допомоги при стресових розладах, надання допомоги за гуманітарних надзвичайних станів (В.В. Горбунова), профорієнтації за програмою «Магелано Університет» (Дем’янчук Ю.Ю.).

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальністю «Психологія». Працюють курси підвищення кваліфікації для психологів, що працюють у різних психологічних службах. Зокрема, у лютому-березні 2019 року 20 психологів військових комісаріатів пройшли підвищення кваліфікації на базі кафедри. Розроблена програма підвищення кваліфікації для психологів «Психічне здоров’я дітей та підлітків: корекційно-розвиткова робота в школі», що є відповіддю на виклики інклюзивної освіти та зростання проблем психічного здоров’я дітей та підлітків.

Розроблено методичні матеріали більше ніж зі 100 психологічних курсів, до яких розроблено біля 80 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для самостійної роботи.

Викладачі кафедри долучаються до підтримки якості вищої освіти в українському освітньому просторі. Так, професор кафедри В.В.Горбунова та доцент Н.Ф.Портницька є членами Науково-методичної комісії МОН зі створення стандартів вищої освіти (2016-2018 р.р.)

НАУКОВА РОБОТА. Наукова робота здійснюється за темою «Психічне здоров’я особистості: сім’я, спільнота, нація».

70% викладачів кафедри мають наукові ступені та вчені звання і продовжують роботу в цьому напрямку. Так, доценти Мазяр О.В., Кириченко В.В. працюють над докторськими дослідженнями.

Викладачі кафедри є авторами наукових монографій та підручників:

Розвивається і студентсько-викладацька наукова співпраця. Починаючи із 2008 року на кафедрі видається збірник студентських праць «Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету» (Випуск 3 / Випуск 4 / Випуск 5 / Випуск 6 / Випуск 7 / Випуск 8 / Випуск 9 / Випуск 10 / Випуск 11). Викладачі кафедри К.П.Гавриловська, В.В.Горбунова є співредакторами збірника наукових публікацій «Суспільно-політичні та психологічні студії». Результатом співпраці викладачів та студентів є перемоги на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт, яких з 2002 року нараховується 52, 30 з яких підготували викладачі нині діючої кафедри.

Важливим аспектом наукової роботи кафедри є розширення міждисциплінарних досліджень. Професор кафедри Горбунова В.В. виконувала обов’язки Голови секції клінічної психології Асоціації психіатрів України (2017-2019). Доценти Гавриловська К.П., Кириченко В.В., Портницька Н.Ф., Савиченко О.М. в різні роки долучалися до роботи міжнародної дослідницької групи спільно з Інститутом соціології Варшавського університету (психологічні дослідження політичних процесів України-Польщі). Доценти Гавриловська К.П., Загурська І.С., Дем’янчук Ю.Ю. пройшли підготовку в навчальних семінарах «Основи нейропсихології та нейрокорекції» (2019 р.), а доценти Портницька Н.Ф., Савиченко О.М. – на семінарі «Нейробіологія психотерапії» (2019). Доцент Кириченко В.В. є виконавцем проекту «Оцінювання ринку управлінських державних послуг та функціональної й компетентнісної спроможності державної служби та держслужбовців в Україні» (Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, 2018 р.). У березні 2018 року викладачі кафедри Майстренко Т.М., Савиченко О.М., Горбунова В.В., Портницька Н.Ф., Тичина І.М., Кириченко В.В. взяли участь у Національному круглому столі "Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегія європейської та загальносвітової інтеграції" в Комітеті Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конференціях та проектах.

Професор кафедри В.В.Горбунова та доцент О.М.Савиченко пройшли наукове стажування в рамках проекту Інноваційний університет і лідерство» на базі факультету «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales») Варшавського університету та Ягеллонського університету в Кракові.

Доцент Кириченко В.В. взяв участь у Мінародному форумі «UkraineLab: Playing polyphony of the society. Exploring the European identity» (2016, MitOst, Берлін, Німеччина).

Доцент Савиченко О.М. взяла участь навчальному сертифікаційному проекті «The Research and Leadership Skills Course for Early Career Mental Health Specialists and Students». Професор Горбунова В.В. виступила з доповіддю на V German Conference on Crisis and Disaster Psychology “Crisis and Disaster Psychology across borders – experiences, collaboration and practical activity in the European context“ (2018, Hamburg.), а також виконала індивідуальний проект Ministry of Health of Ukraine, WHO Country: Ukraine Position: Expert in mental health issues Description: preparation of the glossary of terms of the National Mental Health Action Plan.

Кириченко В.В. Савиченко О.М., Гавриловська К.П., Портницька Н.Ф. разом зі студентами в рамках роботи Міжнародної дослідницької групи «Політична репрезентація національних меншин на локальному рівні: українці в Польщі і поляки в Україні» (керівники: С. Лодзінський, професор Інституту соціології Варшавського університету, С. Рудницький, доктор політичних наук, доцент кафедри філософії ЖДУ ім. І.Франка) брали участь у наукових конференціях в інституті соціології Варшавського університету (2016, 2019). Вивчення українсько-польських стосунків старший викладач Фальковська презентувала в ряді наукових конференцій: «В єдності сила. Україна - Польща: спільні шляхи до свободи» (2014 р.), «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи» (2015 р.), «Балто-Чорноморський регіон та Україна у сусідніх просторах та пограничних епохах» (2015 р.).

Викладачі Портницька Н.Ф. та Савиченко О.М. є учасниками проекту академічної мобільності викладачів Erasmus+ та виїжджають для обміну досвідом та читання лекцій в Краківський університет Ігнатіанум. В рамках цього проекту  відкриті лекції для студентів-психологів читала професор Краківського Університету Ігнатіанум пані Йоанна Штука.

ЧИМ МИ ЦІКАВІ. У 2018 році започаткований раніше В.О. Климчуком проект «Фестиваль практичної психології» набув широкого масштабу. За ініціативи Дем’янчук Ю.Ю. двічі на рік учасники «Z-Psy-Fest» мають можливість познайомитися з кращими практиками психологічної практики. Вже більше 500 зацікавлених змогли підвищити свою психологічну грамотність у співпраці з психологами-практиками з усієї України.

З листопада 2018 року стартувала серія семінарів "Психічне здоров'я дітей та підлітків в освітньому просторі" для психологів міста і області. В рамках семінарів вже опрацьовано проблеми діагностики психічного здоров’я, агресії в дитячому віці, депресивних проявів, тривоги та фобій.

З січня 2017 року за ініціативи доцента Н.Ф.Портницької реалізовується проект «Окрилені СПФ», в рамках якого кращі випускники-психологи мають можливість поділитися власними історіями успіху та баченням життя на факультеті. Цікаво, що якісні відеосюжети в рамках цього проекту готують випускники факультету різних років. 

З 2014 року на факультеті за ініціативи доцента О.М. Савиченко проводяться майстер-класи та воркшопи для старшокласників в рамках проекту  «Майстерні успіху на СПФ». Майбутні абітурієнти знайомляться з ефективними психологічними способами вибору професії, подолання стресу під час складання ЗНО, поліпшення стосунків в родині, організації цікавого дозвілля тощо

Починаючи із 2018 року на кафедрі реалізується проект «Psy Ted Camp» (автори Кириченко В.В., Савиченко О.М.), що покликаний популяризувати психологію серед старшокласників та налагодити продуктивну співпрацю з навчальними закладами області.

Технічну підтримку усіх проектів, що проводить кафедра, упродовж 10 років здійснює лаборант В.В.Фещук, а стиль кафедри та дизайн проектів створює доцент В.В.Кириченко

Кафедра бере активну участь у впровадженні реформ в Україні. Починаючи із 2012 року викладачі кафедри долучилися до міжнародного проекту по інклюзивній освіті (Україна (Житомир) - Італія (Реджіо-Емілія), координатором якого була асистент Весельська А.Л. Викладачі кафедри стали членами комісії з відбору патрульних поліцейських (2015-2016 рр.), експертами зі здійснення моніторингу дотримання прав та інтересів дітей, що виховуються в інтернатних закладах (2019), авторами та тренерами проекту «Психічне здоров’я дітей: від знань до дій» (2017 р.), тренерами семінару для вчителів з проблем впровадження інклюзивної освіти (Управління освіти і науки Житомирської ОДА). Професор кафедри Горбунова В.В. є членом  робочої групи з розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України та національний тренер програми BOOP mhGap.