Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини

Cоціально-психологічний факультет приймає на роботу найкращих випускників

Ольга Григорівна Дем'янчук з 1999 по 2003 рік була волонтером при Житомирському обласному центрі соціальних служб для молоді та при «Товаристві Червоного Хреста». У 2000 році закінчила Вечірню жіночу гімназію при Житомирському обласному центрі ССМ. З 2000 року проходила навчання з курсу «Телефон довіри» і працювала волонтером на спеціальній лінії «Підлітки консультують підлітків». З 2002 по 2006 роки навчалася на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка». На «відмінно» захистила бакалаврську роботу на тему: «Особливості креативності у дітей з нормальним рівнем розвитку, затримкою психічного розвитку та аутизмом» (науковий керівник – канд. псих. наук, доцент В.О. Климчук). У 2006 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація: бакалавр-лаборант наукового підрозділу у сфері психології. У 2007 році захистила магістерську роботу на тему: «Особливості картини світу дітей із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю різної етіології» (науковий керівник – канд. псих. наук, доцент В.О. Климчук). Протягом 2 років відвідувала спецпрактикум «Медіа-підтримка освітніх проектів». За цей час у житомирських міських виданнях було надруковано 7 статей Ольги Дем'янчук. У 2006 році була редактором факультетської газети «Шкілка».

Протягом навчання проходила 6 активних практик у Житомирській гуманітарній гімназії №1, ЗОШ №33, спеціалізованому НВК №59 та Інституті медсестринства. Під час роботи над дослідженням налагоджувала зв'язки та активно співпрацювала з Житомирським психоневрологічним диспансером, Житомирською обласною психіатричною лікарнею №1, Психіатричною лікарнею ім. Ющенка (м. Вінниця). Консультувалася із колегами з м. Києва, м. Вінниця та з практичними психологами, що працюють у психолого-медико-педагогічній комісії м. Житомира.

Ольга Дем'янчук активно займається науковою роботою. У межах теми дипломної роботи виступила на ІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих учених, магістрів, студентів “Психолого- педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я” (2005 рік).

У 2007-2008 році працювала викладачем психології у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (м. Житомир). Викладала дисципліни: «Загальна психологія», «Психодіагностика», «Основи психологічного тренінгу», «Основи патопсихології», «Онтопсихологія» та інші.

З 2010 року працює старшим лаборантом кафедри соціальної та практичної психології. З 2011 року – асистент кафедри (за сумісництвом) та куратор академічної групи. У 2010 році пройшла навчання на практичному семінарі «Сучасна пісочна терапія» (отримала сертифікат). Приймає активну участь у інформаційній кампанії факультету. Була активним учасником конференцій та семінарів, які ініціював соціально-психологічний факультет. У 2011 році зайняла ІІІ місце у змаганнях з шахів на Спартакіаді серед викладачів і співробітників. Працювала технічним секретарем приймальної комісії університету під час вступних кампаній 2011-2012 р.р. та 2012-2013 р.р. Як результат, лауреат щорічної мистецької акції «Людина року-2011» у номінації «Проект року» та «Людина року-2012» у номінації «Ініціатива року».

Друковані праці:

 1. Дем’янчук О.Г. Діяльність Міжнародного благодійного фонду “Місія в Україну” // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Відп. Ред . О.М.Дікова-Фаворська. – Житомир, 15-16 травня 2003 року. – С.211-214
 2. Дем’янчук Ольга. До проблеми соціалізації дітей з аутичними розладами. – Виступ на ІІ Міжрегіональній науково-практичній конференції молодих учених, магістрів, студентів “Психолого- педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я”, 14-15 грудня 2005 року

Віктор Васильович Кириченко  у період з 1999 по 2003 рік навчався у Коростишівському педагогічному училищі імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання» (навчання за державним замовленням). Отримав кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Педагог-організатор» (диплом з відзнакою). У 2001 році нагороджений грамотою Житомирського обласного відділу освіти за активну участь у громадському житті педагогічного училища. У період з 2003 по 2007 рік навчався на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка» (навчання за державним замовленням). Захистив на «відмінно» бакалаврську роботу на тему «Диференціація ціннісного простору у контексті суб’єктно-ціннісного аналізу» та отримав відзнаку державної екзаменаційної комісії. У 2007 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація: бакалавр-лаборант наукового підрозділу у сфері психології (диплом з відзнакою). У 2007 році вступив до магістратури кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія» (навчання за державним замовленням). Працює над магістерським дослідженням «Диференційованість ціннісного простору як показник розвитку особистості». Кириченко В.В. активно займається науковою роботою. У 2005 та 2006 році посів перше місце у І першому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології. У 2005 році у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з психології (м. Івано-Франківськ) нагороджений дипломом за перемогу у ІІІ турі. У 2005 році посів перше місце у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки. У 2005 році відзначений на щорічному рейтингу соціально-психологічного факультету «Людина року» дипломом «Найкращий студент-науковець 2005 року». У листопаді 2005 року пройшов тренінг-курс з підготовки обласних педагогів-тренерів програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та отримав сертифікат обласного педагога-теренера. У листопаді 2005 року пройшов тренінг-курс та отримав сертифікат учасника тренінгу «Ціннісної підтримки особистісного росту». У 2005 році брав участь в організації міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків»; у 2006 році – міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа: 20 років потому». У період навчання зарекомендував себе як активний та старанний студент. У 2004 та 2005 році нагороджений ректорською відзнакою «Кращий студент університету». У 2003 виконував обов’язки старости академгрупи. З 2004 року працює лаборантом кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). Кириченко В.В. активно займається громадською роботою. У вересні-жовтні 2005 року брав участь у організації та проведенні тренінгів соціально-психологічної адаптації для студентів-першокурсників у рамках роботи «Студентської соціальної служби соціально-психологічної адаптації». Займається комп’ютерною графікою та дизайном. Забезпечує технічну підтримку зйомок навчальних фільмів. Створено три навчальні фільми до курсів «Основи патопсихології», «Основи дефектології». Знято серію відео-матеріалів тренінгів ціннісної підтримки розвитку творчих здібностей у рамках виконання кафедрою соціальної та практичної психології держбюджетної теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації міжособистісних стосунків». Створено серію відеоматеріалів проектів факультету: «Вільний мікрофон 2003-2007», «Посвята у студенти соціально-психологічного факультету 2004-2007», «Людина року 2004-2005», «Випуск студентів соціально-психологічного факультету 2007» тощо. З 2003 по 2005 рік редактор факультетської газети «Шкілка». Учасник та організатор багатьох проектів факультету: «Фестиваль першокурсників – 2003» – ведучий; «Посвята у студенти соціально-психологічного факультету – 2008» – ведучий; «Новорічний феєрверк талантів – 2008» – ведучий.

Друковані праці:

 1. Кириченко В.В. Робота Служби соціально-психологічної адаптації  у формуванні професійної ідентичності студентів-першокурсників /Матеріали другої міжрегіональної науково-практичної конференції молодих вчених,магістрів, студентів „Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування ціннісно-мотиваційної спрямованості студентської молоді: студент як громадянин, професіонал, сім’янин”. – Житомир., 2005 – С. 78-81
 2. КириченкоВ.В. Кириченко В.В. Зв'язок ціннісної когнітивної складності особистості з розвитком суб’єктності// Матеріали XXXIII науково-практичної конференції присвяченої Дню університету. – Житомир, 2008. – С. 195.
 3. Кириченко В.В. Професійно-орієнтовані завдання з курсу "Психологія праці" // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2009. – С. 206-237.

Ірина Анатоліївна Гречуха  у період з 1999 по 2003 рік навчалася у Коростишівському педагогічному училищі імені Івана Франка за спеціальністю «Початкове навчання» (навчання за державним замовленням. Отримала кваліфікацію «Вчитель початкових класів. Вихователь ГПД». У період з 2003 по 2007 рік навчалася на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка». Захистила на «відмінно» бакалаврську роботу на тему «Мотивація тренерської діяльності студентів спеціальності «Психологія» та «Практична психологія». У 2007 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація: бакалавр-лаборант наукового підрозділу у сфері психології (диплом з відзнакою). У 2007 році вступила до магістратури кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Працює над магістерським дослідженням «Адаптаційні ресурси психологічного тренінгу в умовах кредитно-модульної системи навчання». Ірина Анатоліївна активно займається науковою роботою. Так вона неодноразово брала участь у наукових студентських конференціях. Виступала із доповідями з проблем мотивації  тренерської діяльності студентів-психологів (на щорічній звітній науковій конференції студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 2007); на ХХХІІ науково-практичній міжвузівській конференції, присвяченої Дню університету (м. Житомир, 2007); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (м. Херсон, 2007). Має три друковані праці (Додаток №1). У період навчання зарекомендувала себе як активна та старанна студентка, постійно підвищує свій професійній рівень. На основі пройденого тренінг-курсу отримала свідоцтво учасника тренінгу з підготовки інструкторів Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя в рамках проекту «Створення безпечного середовища для молоді України» (м. Ялта, 15-21 грудня 2005 року). З 2006 року вступила до СССАП (Студентської соціальної служби адаптації першокурсників) при ЖДУ імені Івана Франка. Отримала сертифікат і провела ряд тренінг-курсів для адаптації студентів-першокурсників соціально-психологічного, педагогічного та природничого факультетів; разом з керівником служби А.Ю. Вишиною та сертифікованим тренером Є. Ковзуном провела повний курс з підготовки тренерів Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя в рамках проекту «Створення безпечного середовища для молоді України» серед студентів ІІІ-V курсу соціально-психологічного факультету.  У 2003-2005 та 2007-2008 роках виконувала обов’язки старости академічної групи. З 2005 року працює лаборантом кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). Ірина Анатоліївна Мартинчук постійно підвищує свій рівень в галузі психології. Так, протягом 27-28 лютого 2007 року пройшла офіційний курс ТА-101 при ЕАТА (Європейській Асоціації Транзакційного Аналізу) в м. Житомирі; протягом 22-29 січня 2007 року успішно пройшла 64-годинний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України при ЖДУ імені Івана Франка. Ірина Анатоліївна користується повагою серед студентів та викладачів соціально-психологічного факультету, була відзначена як «Людина року – 2006» в номінації «Перший професійний крок». Мартинчук Ірина Анатоліївна бере активну участь у громадському житті університету. Протягом 2005-2007 року очолювала Студентське братство соціально-психологічного факультету; є автором проекту «Студентський куратор»; брала  активну участь у таких проектах, як: «Ярмарок вакансій», «Поновлення електронного каталогу книг бібліотеки Л.І. Кобзаря та В.О. Моляко», «Поселення студентів до гуртожитку №5 у вересні 2005 та 2006 року»; в квітні 2006 року закінчила школу педагогів-організаторів МДЦ Артек. В 2006 році виступала делегатом від студентів м. Житомира до VІІІ засідання Колегії Всеукраїнської студентської ради.

Друковані праці:

 1. Мартинчук І.А. Ідеографічне дослідження мотивації тренерської діяльності студентів-психологів / «Актуальні проблеми практичної психології». Збірник наукових праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С.,  2007 р. – С.142-144.
 2. Мартинчук І.А. Професійно-орієнтовані завдання з курсу "Основи психологічного тренінгу" // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир, 2009. – С. 303-323.
 3. Мартинчук І.А. Мотивація тренерської діяльності студентів спеціальності «Психологія» та «Практична психологія» (подано до друку).
 4. Мартинчук І.А.  Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс (подано до друку).

Андрій Петрович Левик, навчався на  соціально-психологічньу факультеті за спеціальністю „Соціальна педагогіка. ПМСО. Музика” освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” (за державним фінансуванням) та за спеціальністю „Соціальна педагогіка” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” (за контрактом). Протягом чотирьох курсів він вчився на „добре”, вдало поєднуючи навчальну, громадську та культурно-масову діяльність. Ним виконана та захищена на „відмінно” бакалаврська дипломна робота на тему „Робота соціального педагога щодо профілактики ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі” (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент І.В. Літяга), за результатами якої студента рекомендовано до навчання в магістратурі. Працює над магістерською роботою на тему „Соціально-педагогічний супровід ВІЛ-інфікованих в умовах центру ресоціалізації наркозалежної молоді” (наукові керівники: кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Ілліна, кандидат психологічних наук, старший викладач Н.Ф. Портницька). Результати досліджень обговорювалися на міжвузівських конференціях та представлені у 2-х наукових публікаціях. Протягом ІІ та ІІІ курсів Андрій Левик успішно виконував обов’язки старости групи, а в гуртожитку – старости секції. Одногрупники цінують його за принциповість та організаторські здібності. Протягом ІV–V курсів студент є головою культурно-масового сектору студентського братства факультету. Крім того, він активно залучався до інших видів громадської роботи, зокрема організації заходів до „Дня відчинених дверей”, Міжнародних науково-практичних конференцій «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків» (Київ-Житомир, 2005), „Чорнобиль: 20 років потому” (Київ-Житомир, 2006). Неодноразово брав участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітей-інвалідів (тиждень соціальної роботи та міжнародний Міжнародний день інвалідів у Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті). У складі студентського хору „Ортус” під керівництвом І.С. Красовського Андрій Левик є лауреатом міжнародних конкурсів хорового мистецтва. Протягом 2003 – 2007-8 років студент є незмінним учасником та організатором всіх факультетських заходів (Фестиваль першокурсників, Посвята у психологи, менеджери та соціальні педагоги, конкурс студентсько-викладацької творчості „Новорічний зорепад”, свято „Останнього дзвоника”, вручення дипломів випускникам факультету), а також університетських концертів (до Дня вчителя, Дня заснування університету, Дня студента, конкурсів „Містер ЖДУ”, „Королева ЖДУ”). Щорічно він є лауреатом Рейтингу популярності «Людина року» на соціально-психологічному факультеті. Студент є активним учасником факультетської команди КВН, у складі якої здобув перемогу в університетському Кубку КВН. Творчі досягнення студент відзначені у публікації „Мріє, не зрадь!” у всеукраїнській газеті „Сільські вісті” від 12 березня 2008 року. Андрій Левик активно бере участь у спортивному житті університету: на ІІ курсі у складі футбольної команди, на ІІІ курсі – у складі команди з волейболу.

Друковані праці:

 1. Левик А.П. Психолого-педагогічні особливості ставлення до проблеми ВІЛ/СНІДУ в юнацькому віці // „Молодь в історії Житомирщини”: Студентська наукова конференція: науковий збірник / За заг. ред. П.Ю. Саух, М.В. Кордон, І.І. Ярмо шик. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – С. 261-267.
 2. Левик А.П. Особливості усвідомлення власного майбутнього ВІЛ-інфікованими у процесі ресоціалізації (подано до друку).

Ірина Олександрівна Гольцман, навчалася на  соціально-психологічному факультеті за спеціальністю „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” (за державним фінансуванням). Протягом чотирьох курсів навчалася на „відмінно”, вдало поєднуючи навчальну, та громадську діяльність. Нею виконана та захищена на „відмінно” бакалаврська робота на тему „Удосконалення системи мотивації праці в системі управління персоналом” (науковий керівник: кандидат економічних  наук, доцент С.В.Обіход). Працює над дипломною роботою на тему „Удосконалення мотивації праці в банківській установі” (науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент О.І.Вікарчук). Результати досліджень обговорювалися на міжвузівських конференціях та представлені у 4-х наукових публікаціях. Нагороджена дипломом третього ступеня за активну участь у роботі ІІ Міжвузівської студентської  науково-практичної конференції „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці” (Житомир, 11 березня 2008 року). За період навчання студентка проходила виробничу практику на підприємствах: 2007 р. – ТОВ Молочний завод "Рейнфорд" (відділ по роботі з персоналом), 2008 р. – ЖРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" (відділ корпоративних клієнтів та відділ по роботі з персоналом). За період роботи на підприємстві, при виконанні своїх обов’язків та завдань Гольцман Ірина проявила високий рівень теоретичної та практичної підготовки, зарекомендувала себе як кваліфікований фахівець у сфері управління, організації діяльності підприємства. Високий рівень фахових знань підтверджений вмінням приймати виважені, своєчасні та відповідальні управлінські рішення, а також проявом організаторських здібностей в умовах швидкої зміни ринкової ситуації в країні та області зокрема. Протягом ІІ – V курсів Ірина Гольцман успішно виконувала обов’язки старости групи. Одногрупники цінують її за ініціативність, наполегливість та організаторські здібності. Протягом ІІ–ІV курсів студентка була секретарем Ради студентського братства соціально-психологічного факультету, з ІІІ-ІV курсів секретарем Ради студентського братства університету, з V курсу є головою економічного сектору студентського братства факультету. Крім того, вона активно залучалась до інших видів громадської роботи, зокрема організації заходів до „Дня відкритих дверей”, Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» (Житомир, 14 квітня 2005 року), «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» (Житомир, 16-17 листопада 2006 року). Протягом 2003 – 2008 років студентка брала участь в факультетських заходів (Фестиваль першокурсників, Посвята у психологи, менеджери та соціальні педагоги, свято „Останнього дзвоника”, вручення дипломів випускникам факультету).

Друковані праці:

 1. Гольцман І.О. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // "Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства": збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції  ЖДУ імені Івана Франка / За заг. ред.. Данилишина Б.М. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – С.158-160.
 2. Гольцман І.О. Роль мотивації праці в системі управління персоналом// "Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці" ІІ Міжвузівська студентська науково-практична конференція, Житомир, 11 березня 2008 року (подано до друку).
 3. Гольцман І.О. Роль системи мотивації праці в системі управління персоналом// ХХХІІІ науково-практична міжвузівська  конференція, присвячена дню ЖДТУ, 18-19 березня 2006 року (подано до друку).


 

Ірина Вікторівна Гаврилюк, навчалася на соціально-психологічному факультеті за спеціальністю „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” (за державним фінансуванням). Протягом чотирьох курсів навчалася на „відмінно”, вдало поєднуючи навчальну та громадську діяльність. Нею виконана та захищена на „відмінно” бакалаврська робота на тему „Удосконалення системи управління персоналом в умовах ЖРУ ЗАТ КБ „ПриватБанк” (науковий керівник: кандидат економічних  наук, доцент С.В.Обіход). Працює над дипломною роботою на тему „Організація та шляхи удосконалення системи управління персоналом в ЖРУ ЗАТ КБ „ПриватБанк” (наукові керівники: кандидат економічних наук, доцент О.С.Кільніцька). Результати досліджень обговорювалися на міжвузівських конференціях та представлені у 4-х наукових публікаціях. В 2006 році нагороджена Федерацією роботодавців України сертифікатом  стипендіата за високі досягнення в навчанні та суспільно-політичній роботі в Житомирському державному університеті ім. І. Франка. За період навчання студентка проходила виробничу практику на підприємствах: 2007 р. – ТОВ Молочний завод "Рейнфорд" (відділ по роботі з персоналом), 2008 р. – ЖРУ ЗАТ КБ "ПриватБанк" (відділ корпоративних клієнтів та відділ по роботі з персоналом). За період роботи на підприємстві, при виконанні своїх обов’язків та завдань Гаврилюк Ірина проявила високий рівень теоретичної та практичної підготовки, зарекомендувала себе як кваліфікований фахівець у сфері управління, організації діяльності підприємства. Високий рівень фахових знань підтверджений вмінням приймати виважені, своєчасні та відповідальні управлінські рішення, а також проявом організаторських здібностей в умовах швидкої зміни ринкової ситуації в країні та області зокрема. Протягом ІІ та V курсів Ірина Гаврилюк успішно виконувала обов’язки заступника старости групи. Одногрупники цінують її за ініціативність, наполегливість та організаторські здібності. Протягом І–V курсів студентка була членом економічного сектору студентського братства соціально-психологічного факультету. Крім того, вона активно залучалась до інших видів громадської роботи, зокрема організації заходів до „Дня відчинених дверей” (2005 р.), Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» (Житомир, 14 квітня 2005 року), «Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства» (Житомир, 16-17 листопада 2006 року).

Друковані праці:

 1. Гаврилюк І. В. До проблеми сутності та ролі екологічного менеджменту // Проблеми формування національної стратегії сталого розвитку України: Матеріали студентської науково-практичної конференції ЖІ МАУП / За ред.. доц. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 14-19.
 2. Гаврилюк І. В. Удосконалення змісту, форм і методів підготовки менеджерів в системі управління персоналом організації // "Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства": Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції  ЖДУ імені Івана Франка / За заг. ред. Данилишина Б.М. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2006. – С.138-141.

 

Ольга Святославівна Гончар – випускниця соціально-психологічного факультету за спеціальністю “Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” (за державним фінансуванням). Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття (має 12 пропущентх занять), продемонструвала високий рівень успішності за результатами підсумкових модульних робіт (ПМР): успішно склала 206 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційної сесії склала 101 залік та екзамен. Середній бал успішності становить 5,00 (92,98) балів за період здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (загальний рейтинг успішності – 22310 балів; 2 місце серед 26 студентів) та 5,00 (91,27) балів за період здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (загальний рейтинг успішності – 27268 балів; 1 місце серед 19 студентів). Динаміка успішності має лінійний характер. За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з психології на “відмінно з відзнакою” та на “відмінно з відзнакою” захистила бакалаврську роботу на тему “Психологічні засади планування кар`єри державних службовців” (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова). За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” студентка на “відмінно” захистила магістерську роботу на тему “Мотивація професійної діяльності державних службовців у ситуаціях кар’єрних колізій” (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова) та отримала рекомендацію в аспірантуру. Протягом навчання проходила 5 активних практик. З них три у ліцеї при інституті підприємництва та сучасних технологій та в Державній податковій інспекції міста Житомира, виконуючи обов`язки психолога; дві – в Житомирському інституті медсестринства та Житомирському державному університеті імені Івана Франка, виконуючи обов’язки викладача психології. Характеристики з місця проходження практики з пропозиціями відмінних оцінок. Протягом навчання активно займалася науковою діяльністю: результати досліджень обговорювались на восьми конференціях та конкурсах республіканського і регіонального рівнів. Наукова робота “Психологічні засади планування кар`єри державних службовців”, написана Ольгою Святославівною на базі бакалаврського дослідження була двічі відзначена на всеукраїнських конкурсах наукових робіт: найвищою нагородою (премією першого ступеня) на Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт з педагогіки та психології (Ялта, 2008) та премією третього ступеня на Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт з філософії управління (Донецьк, 2009). Результати наукової роботи Ольги Святославівни представлені у представлені у 4-х наукових публікаціях, одна з яких у виданні, затвердженому ВАК України. Студентка нагороджена грамотою Союзу обдарованої молоді “За розвиток особистості і власних здібностей, за високі досягнення та віру в себе, за примноження добра на землі”; є Лауреатом факультетського конкурсу “Людина року” у номінації “Наукова співпраця” (2008, 2009 рік) та “Студент року” (2009 рік). На другому році навчання пройшла тренінг-курс за Програмою “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя в рамках проекту “Створення безпечного середовища для молоді України” та отримала сертифікат тренера. За період навчання студентка була активною і в громадській діяльності: брала участь у підготовці та проведенні таких факультецьких заходів: “Свято першокурсників”, “Посвята в психологи, менеджери та соціальні педагоги”, “День бутерброду” “Вільний мікрофон”, “День відчинених дверей”. Допомагала викладачам факультету в організації Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків” (Київ-Житомир, 2005). В теперішній час Ольга Святославівна працює на соціально-психологічному факультеті на посаді методиста заочної форми навчання. За роки навчання Ольга Святославівна продемонструвала особистісний та професійний ріст, свідченням чого є непересічні досягнення.

Друковані праці:

 1. Гончар О.С. Ефективність професійної діяльності державних службовців в умовах  лімітування часу // Тези ХХХІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. – Житомир: ред.-вид. відділ ЖДТУ, 2007. – С. 220.
 2. Горбунова В.В., Гончар О.С. Часова регламентація професійної діяльності державних службовців: психологічний аналіз проблеми // Соціальна психологія. – № 5 (25). – 2007. – С.111-117.
 3. Гончар О.С. Психологічні засади планування кар’єри державних службовців // Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – С. 185-186.
 4. Гончар О.С. Мотивація професійної діяльності державних службовців в ситуаціях кар’єрних колізій // Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука. – Житомир, 2009. – С. 11-13.

 

Юлія Юріївна Дем’янчук у період з 2002 по 2006 рік навчалася на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка».
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття (має 21 пропущене заняття), продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР: успішно склала 140 ПМР, на 17 ПМР не з’явився. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 134 заліки та екзамени. Середній бал успішності становить 4,69 (82,91) балів за період здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (загальний рейтинг успішності – 16677; 7 місце серед 35 студентів). Динаміка успішності має хвилеподібний характер.
Протягом навчання студент проходив 6 активних практик у загальноосвітній школі №8 м. Житомира, в районному реабілітаційному центрі для молоді (м. Коростень), в Житомирському фармацевтичному коледжі, в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, виконуючи обов’язки викладачі психології. Характеристики з місця проходження практики з пропозиціями відмінних оцінок.
За результатами державної атестації на здобуття освітньо-професійного рівня „бакалавр” студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з психології на „відмінно” та на „відмінно” захистила бакалаврську роботу на тему „Проблеми професійно ідентифікації студентів-психологів” (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова), за результатами якої студентку рекомендовано до навчання в магістратурі. У 2006 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація: бакалавр-лаборант наукового підрозділу у сфері психології (диплом з відзнакою).
У 2006 році вступила до магістратури кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Працює над магістерським дослідженням «Кризи професійного вибору студентів-психологів» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.В. Горбунова).
Протягом навчання студентка активно займалася науковою діяльністю: результати досліджень обговорювались на конференціях (Додаток №1).
Юлія Юріївна Дем’янчук постійно підвищує свій рівень в галузі психології. Так, протягом 22-29 січня 2007 року успішно пройшла 64-годинний курс за програмою Intel «Навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України при ЖДУ імені Івана Франка.
Дем’янчук Юлія Юріївна активно бере участь у громадському житті університету. Протягом 2003-2005 років очолювала Студентське братство соціально-психологічного факультету; з 2004-2006 була студентським куратором студентів соціально-психологічного факультету.
Крім того, вона активно залучалася до інших видів громадської роботи, зокрема організації заходів до „Дня відчинених дверей”, Міжнародних науково-практичних конференцій «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків» (Київ-Житомир, 2005), „Чорнобиль: 20 років потому” (Київ-Житомир, 2006). Неодноразово брав участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітей-інвалідів.
Протягом 2003-2005 років студентка брала участь у факультетських заходах («Фестиваль першокурсників», «Посвята студентів у психологи, соціальні педагоги, менеджери», КВН, «День бутерброду», тощо).
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у навчальній діяльності, так і в науковій та громадській роботі. Успіхи і досягнення Юлії Дем’янчук у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності.
 

Оксана Геннадіївна Шмиглюк у період з 1998 по 2002 рік навчалася у Бердичівському педагогічному училищі за спеціальністю «Соціальний працівник» (державна форма замовлення). Отримала кваліфікацію «Соціальний працівник, організатор соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями населення»(диплом з відзнакою).
З 2001 по 2002 рік працювала лаборантом психологічної лабораторії у Житомирській обласній психіатричній лікарні №1 на базі консультативно-психологічного відділення.
У період з 2002 по 2006 рік навчалася на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка». Захистила на відмінно бакалаврську роботу на тему «Ціннісна регуляція навчальної діяльності студентів денної та заочної форми навчання» (науковий керівник: старший викладач кафедри соціальної та практичної психології Т.М. Майстренко) . У 2006 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра-лаборанта наукового підрозділу в сфері психології(диплом з відзнакою).
З 2006 по 2007 році навчалась в магістратурі кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача психології у вищих навчальних закладах (диплом з відзнакою). Захистила на відмінно магістерську роботу «Особливості регуляції навчальної діяльності студентів що отримують подвійну та одинарну спеціальність»(науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Н.В. Хазратова)
Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні заняття, продемонструвала високий рівень успішності за результатами ПМР: успішно склала 140 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційної сесії успішно склала 134 заліки та екзамени.
Протягом навчання студентка проходила 6 активних практик у загальноосвітній школі №8 м. Житомира, в Житомирському фармацевтичному коледжі, в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, виконуючи обов’язки викладача психології. Характеристики з місця проходження практики з пропозиціями відмінних оцінок.
Протягом навчання студентка активно займалася науковою діяльністю: результати досліджень обговорювались на конференціях (Додаток №1).
Оксана Геннадіївна Опанасюк постійно підвищує свій рівень в галузі психології. Так, у 2002 році 13. 11 пройшла 12 годин навчання з емоційної грамотності ТА, тренер Марейке Арендсен Хайн; з 6 по 21 грудня 2002 року приймала участь у програмі розвитку внутрішньої мотивації, керівник програми: аспірант кафедри соціальної та практичної психології В.О. Климчук; протягом 2005 року успішно пройшла методичну підготовку по проведенню соціально-психологічного тренінгу спілкування:
1. Соціально-психологічний тренінг партнерського спілкування – 40 годин;
2. Тренінг креативності – 40 годин;
3. Група особистісного зростання – 40 годин;
4. Методичний тренінг по проведенню соціально-психологічного тренінгу партнерського спілкування – 50 годин.
Керівник підготовки: декан факультету психології та соціальної роботи, завідувач кафедри практичної психології КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, кандидат психологічних наук, психотерапевт, сертифікований САП, навчаючий психотерапевт УСП Слободянюк І.А.
Оксана Геннадіївна Опанасюк активно бере участь у громадському житті університету. Протягом 2003-2005 років очолювала культ-масовий сектор Студентського братства соціально-психологічного факультету; з 2002-2006 була старостою академічної групи студентів соціально-психологічного факультету.
Крім того, вона активно залучалася до інших видів громадської роботи, зокрема організації заходів до „Дня відчинених дверей”, Міжнародних науково-практичних конференцій «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків» (Київ-Житомир, 2005), „Чорнобиль: 20 років потому” (Київ-Житомир, 2006). Неодноразово брала участь у волонтерських акціях СССМ для дітей-сиріт та дітей-інвалідів, за що у 2002 році отримала Подяку від Житомирського обласного ЦСС для молоді за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху в регіоні, сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, відданість справі та з нагоди відзначення Міжнародного Дня Волонтерського руху.
У 2003 році Оксана Геннадіївна була нагороджена Грамотою ЖДУ ім. Івана Франка за сумлінне ставлення до навчання, відмінні знання, успіхи в оволодінні професією та з нагоди свята Дня працівника освіти. У 2005 році Опанасюк Оксану Геннадіївну було нагороджено в номінації «Студент-2005» соціально-психологічного факультету.
Протягом 2002-2007 років студентка брала участь у факультетських заходах («Фестиваль першокурсників», «Посвята студентів у психологи, соціальні педагоги, менеджери», КВН, «День бутерброду», тощо).
За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у навчальній діяльності, так і в науковій та громадській роботі. Успіхи і досягнення Оксани Опанасюк у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності.


Юлія Станіславівна Тарнавська  у 2003-2004 році пройшла Курс польської мови для іноземців при Лодзькому університеті (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemcw w Uniwersytecie Łódzkim). Отриміла відмінні оцінки з профільних предметів. У період з 2004 по 2009 рік навчалася в Ягелонському університеті в Кракові (Польща) за спеціальністю «Психологія». Захистила дипломну роботу  під назвою: «Спроба використання програми TEACCH для допомоги психосуспільному розвитку дитини з раннім дитячим аутизмом в 5-річному віці» («Próba wykorzystania programu TEACCH we wspomaganiu psychospołecznym dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym w wieku 5lat»). Отримала диплом магістра з оцінкою “відмінно”. Під час навчання Тарнавська Ю.С. активно займалася волонтерською роботою. Із вересня 2005 по червень 2009 працювала як волонтер з дитиною хворою на аутизм. Допомагала в опіці та організації вільного часу, проводила заняття та розвиваючі ігри, реалізовувала з хлопчиком власну програму по допомозі його розвитку. З вересня 2008 по березень 2009 працювала волонтером в Спеціальній школі №13 для дітей та молоді з аутизмом (Zespół Szk Specjalnych nr13dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem ).

Реалізувала 90 годин роботи в 2 класі з дітьми із аутизмом. Допомагала у проведенні різного роду групових та індивідуальних занять. З вересня 2007 до лютого 2008 була волонтером у дитячому садку за системою Марії Монтесорі. Брала активну участь в проведенні занять із дітьми. У 2008 – 2009 році як волонтер відвідувала хлопчика із синдромом Аспергера. У червні 2008 року пройшла практику в загальнопсихіатричному відділенні Спеціалістичної лікарні імені Юзефа Бабінського (Oddzia Psychiatryczny Krakw Krowodrza (6A) Szpital Specjalistyczny im. drJ. Babińskiego SPZOZ). Брала участь в індивідуальних та групових терапевтичних заняттях з пацієнтами, проводила психологічне тестування. З березня по травень 2009 року пройшла студентську практику в Закладі дитячої реабілітації (Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, ul.Prochowa 12).

Реалізувала 23 години участі в терапевтично-розвиваючих та стимулюючих психомоторний розвиток дитини заняттях. У період навчання брала участь в тренінгах та семінарах: тренінг для волонтерів: «Як працювати з дітьми та молоддю з аутизмом», «Як контролювати агресивну поведінку дітей із аутизмом»; семінари: „Psychodynamiczne podejście do farmakoterapii”, „Rodzina w schizofrenii – między więzią a wiązaniem”, „Diagnostyka i leczenie pacjentów chorych na schizofrenięuzależnionych od narkotyków”, „Jak optymalnie wykorzystać możliwości terapii schizofrenii – analiza przypadków klinicznych”, „Badania genetyczne w praktyce klinicznej psychiatry”. З вересня 2009 року працює ассистентом на кафедрі соціальної та практичної психології соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Наталія Дмитрівна Горбова  навчалася на соціально-психологічному факультеті за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка» (2004 – 2008 н.р.) та «Психологія» (2008 – 2009 н.р.). Захистила на відмінно курсову роботу на тему «Життєвий шлях творчо обдарованих особистостей у юнацькому віці»(науковий керівник: Вишина А.Ю.). За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - склала на «відмінно» комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та на «відмінно» захистила бакалаврську роботу на тему «Дослідження особливостей фрустраційних реакцій осіб із релігійним світосприйманням» (науковий керівник: Мазяр О.В.) та курсову роботу з соціальної педагогіки на тему «Методи соціально-педагогічної діагностики сімейних конфліктів» (науковий керівник: Павлик Н.П.). Наталію Дмитрівну було рекомендовано до навчання в магістратурі. У 2008 році вступила до магістратури кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія». Захистила на «відмінно» магістерську роботу на тему «Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчо обдарованих особистостей» (науковий керівник: Музика О.О.). Рекомендована до навчання в аспірантурі. Має три друковані праці. Досвід професійної діяльності: 2004 р. – пасивна практика, ЗОШ № 35 (відмінно). 2006 р. – активна практика, школа-інтернат для дітей, позбавлених батьківського піклування (відмінно). 2007 р. – активна практика, літній табір при ЗОШ № 33 (відмінно). 2008 р. – виробнича (викладацька) практика, Житомирське училище культури, ЖДУ імені Івана Франка (відмінно). В 2009 р. Горбова Наталія була переведена на навчання за індивідуальним планом у зв’язку з працевлаштуванням до Житомирського обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» на посаду практичного психолога. Протягом I – III курсів – успішно виконувала обов’язки заступника старости групи. Користувалася повагою у одногрупників за наполегливість і креативність. Діяльності, пов’язаній із професійним і особистісним ростом Наталії, сприяли її волонтерська робота в тренінг-центрі Лариси Харчук (допомога в організації благодійних акцій, проведення та тренінгах із транзактного аналізу під керівництвом Мазяра О.В. Брала участь в якості волонтера у Третій Всеукраїнській  благодійній акції  зі збору коштів для закупівлі медичного обладнання для дітей із проблемами зору «Серце до серця» (2008 р.). Участь у навальному тренінгу «Основи Еріксоніанського трансу» (2009 р.). Протягом 2007-2008 н.р. виступала у складі шоу-балету «Флеш» (під керівництвом Найфонова Д.А.) на сцені університету. Нагороджена дипломом учасника шоу-балету «Флеш», який у 2008 р. на фестивалі факультету «Людина року» переміг у номінації «Кращі колективи року», за високий творчий злет у хореографічному мистецтві.

 1. Горбова Н.Д. Особливості фрустраційних реакцій у осіб з релігійним світосприйняттям // Тези XXXIII науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 186-187.
 2. Горбова Н.Д. Дослідження гендерних відмінностей реагування на ситуацію фрустрації у осіб з релігійним світосприйняттям // Гендерна проблематика соціокультурної сфери: Збірник студентських наукових робіт. / За заг. ред. О.Л. Остапчук. – Житомир, 2008. – С. 245-254.
 3. Горбова Н.Д. Особливості фрустраційних реакцій релігійно спрямованих та творчо обдарованих особистостей // Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л. Музики, В.О. Климчука. – Житомир, 2009. – С. 15-17. 

Ярослав Вікторович Мойсієнко протягом навчання активно займався науковою діяльністю: результати досліджень обговорювалися на 2 міжвузівських конференціях та представлені у 2 наукових публікаціях. Також брав участь в університетській Олімпіаді з психології (2008 р.) під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента В.О. Климчука.

У 2008 році посів ІІІ місце у регіональному турі ІІ всеукраїнського конкурсу «Новітній Інтелект України» у номінації «Наукова робота з гуманітарної тематики». У 2009 році став призером (ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (тема роботи: «Особливості ставлення до смерті людей літнього віку». За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на відмінно з відзнакою склав комплексний державний іспит з психології та на відмінно захистив дипломну роботу на тему: «Особливості ставлення до смерті людей літнього віку з позитивним та негативним типом его-інтеграції» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент В.О.Климчук).

Протягом навчання проходив 3 активні практики у професійно-технічному училищі № 4 м. Житомира, ДОЗ №  м. Житомира, та ОПМПК м. Житомира, виконуючи обов’язки психолога. Характеристики з місця проходження практики позитивні, з пропозиціями добрих оцінок.

Наталія Василівна Хоменко, навчається на 5-му курсі соціально-психологічного факультету за спеціальністю «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (за державним фінансуванням). Протягом всього періоду навчання студентка систематично відвідувала навчальні зазяття (має 1 пропущене заняття), продемонструвала середній рівень успішності за результатами ПМР: успішно склала 176 ПМР, не склала 3 ПМР. За результатами заліково-екзаменаційноє сесії успішно склала 82 заліки та екзамени. Середній бал успішності стоновить 4,44 (87,69) балів. Динаміка успішності має хвилеподібний характер. Загальний рейтинг успішності складає 21478 (4,45) (4 місце серед 19 студентів). Студенткою виконана та захищена на «відмінно» курсова робота з вікової психології на тему «Особливості переживання почуття самотності у підлітковому віці» (науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент О.О. Музика). Також виконана та здана на «відмінно» курсова робота з соціальної педагогіки на тему «Технології соціально-педагогічного прогнозування» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Н.А. Сейко). За результатами державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційнорго рівня «бакалавр» студентка склала комплексний кваліфікаційний екзамен з психології на «відмінно». Бакалаврську роботу на тему «Динаміка переживання в залежності від термінів вагітності» (наукові керівники: кандидат психологічних наук, доцент І.С. Загурська, асистент кафедри соціальної та практичної психології С.В. Крамарчук) захищено на «відмінно». Протягом навчання студентка проходила 2 активні практики у Житомирському обласному притулку для дітей Житомирської обласної ради та загальноосвітній школі №33, виконуючи обов’язки вихователя молодшої групи та психолога. Характеристики з місця проходження практики позитивні з пропозиціями відмінних оцінок.

Протягом навчання займалася науковою діяльністю: результати дослідження обговорювалися на міжвузівській конференції та представлені у науковій піблікації. Брала участь у факультетському конкурсі наукових робіт з психології (2009 рік), VІ науково-практичному семінарі «Методичні та теоретичні засади практичної психології: прикладні аспекти глибинної психокорекції», 2-4 жовтня 2009 року (м. Ялта).

Протягом навчання на III та IV курсів Наталія Василівна виконувала обов’язки замісника старости, була відповідальною за журнал академічної групи. Одногрупники цінують її за принциповість та організаторські здібності. Активно залучалася до громадської роботи, зокрема, допомогала в  організації заходів до «Дня відкритих дверей» (2006 рік), ІІ міжрегіонального семінару програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки» (2009 рік). Брала участь у семінарі-практикумі із садівництва що проводився до Дня народження Т.Г. Шевченка (2009 рік) та у культурно-мистецькій акції Fleshmob (2009 рік). Студентка завжди виявляє дисциплінованість, повагу та доброзичливість у спілкуванні з одногрупниками. За роки навчання студентка продемонструвала здатність до особистісного зростання, як у навчальній діяльності, так і в науковій та громадській роботі. Успіхи і досягнення Наталії Василівни у різних видах діяльності, особистісні якості, які орієнтовані на конструктивну співпрацю можуть розглядатися як позитивний прогноз професійної успішності.

Сергій Андрійович Товщик 1982 рік народився у м. Житомирі. Протягом 1989-998 років навчався в Житомирській загальноосвітній школі №33. Протягом 1999-002 років навчався в Житомирському фармацевтичному училищі імені Г.С.Протасевича, здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за напрямом «Медико-профілактична справа», спеціальність помічник санітарного лікаря, санітарний фельдшер. Протягом 2002-007 років навчався у Житомирському державному університеті імені Івана Франка на соціально-психологічному факультеті за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка», здобув кваліфікацію спеціаліста: практичний психолог, соціальний педагог в галузі освіти. 2008 рік – закінчив магістратуру за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобув науковий ступінь магістра соціальної педагогіки. З 2009 року працюю асистентом кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наукові інтереси: аналіз і розвиток категорійно-понятійного апарату соціальної педагогіки.