Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету НовиниЦентр міжкультурної толерантності при Студентській соціальній службі для молоді Житомирського державного університету імені Івана Франка

Центр міжкультурної толерантності при Студентській соціальній службі для молоді Житомирського державного університету імені Івана Франка створено 27 січня 2012 року. Метою діяльності Центру є теоретичне обґрунтування, експериментальна перевірка, апробація та популяризація науково-методичних, просвітницьких програм з проблем міжкультурної толерантності. Основні завдання діяльності Центру: ініціювання, координація та проведення науково-дослідницьких програм соціально-педагогічного та міжгалузевого характеру в руслі теми толерантності; допомога в проведенні теоретичних та експериментальних досліджень у межах компетентності Центру; створення інформаційних ресурсів із вищезгаданої проблематики для учасників освітнього процесу; розробка та сприяння впровадженню навчальних курсів, спецкурсів з теми толерантності у сферу освіти та соціального захисту населення; організація та проведення науково-методичних семінарів, конференцій, «круглих столів», тренінгових програм і засідань дискусійного клубу для суб’єктів формування міжкультурної толерантності; залучення молоді до участі у культурних акціях, які відповідають меті діяльності Центру; реалізація інших завдань відповідно до мети діяльності Центру. При Центрі діє Школа міжкультурної толерантності, дискусійний відеоклуб, Соціально-інтерактивний «Театр життя».

Проведено Панельну дискусію «До толерантного суспільства через неформальну освіту» (25 травня 2012 р.), де були підведені підсумки реалізованих проектів, окреслені перспективи подальшої діяльності.

«Центр реорганізовано, вивчення питань міжкультурної толерантності перенесено до наукового напрямку роботи кафедри соціальних технологій (Державна тема «Історичні та теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності» Державний реєстраційний номер 0112U002257 з 01.12 по 01.22)»

Загальна мета Центру міжкультурної толерантності досягалася наступними видами діяльності:

 • систематичне проведення сертифікованої освітньої тренінгової програми для студентів (теми: «Толерантність. Когнітивно-орієнтований тренінг толерантності. Профілактика ксенофобії»; «Толерантність. Профілактика ксенофобії. Ксенофобія як правове явище»; «Міжкультурна взаємодія та етнічні стереотипи. Профілактика упереджень, стереотипів та дискримінації щодо представників інших культур»; «Міжкультурна комунікація та компетентність. Вербальна і невербальна комунікація»; «Конфліктологія. Навчання конструктивним способам виходу з конфліктних ситуацій, вираженню своїх почуттів і переживань без конфліктів та насильства»; «Толерантність як складова педагогічної культури та педагогічної компетентності вчителя. Відповідність принципів виховання толерантності принципам педагогіки не насилля-педагогіки співробітництва»; «Соціально-педагогічний тренінг як технологія формування міжкультурної толерантності»);

 • систематичне проведення тренінгової сертифікованої програми з шести тренінгів «Формування міжкультурної толерантності через неформальну освіту студентської молоді» (з 2013р.) (теми: «Толерантність: межі толерантності. Профілактика упереджень, стереотипів та дискримінації щодо представників інших культур», «Міжкультурна комунікація і компетенція. Вербальна і невербальна комунікація», «Голокост: робота з документацією», «Права людини як підґрунтя формування толерантності. Формування громадянського суспільства», «Поїздка закордон: ризики, виклики, права, обов?язки. Міжкультурна комунікація. Обмін досвідом з представниками Корпуса миру», «Методика проведення тренінгів формування міжкультурної толерантності»);

 • Також на базі Центру міжкультурної толерантності проходила шеститренінгова програма Школи міжкультурної толерантності під назвою «Формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів».

 • Для якісної підготовки освітньої тренінгової програми та орієнтації на потреби цільової аудиторії, було проведено опитування серед студентів / студенток з метою визначення рівня міжкультурної толерантності. Отримані висновки дозволили сформулювати головний методологічний підхід превентивних заходів: використання групових інтерактивних акцій, що сприяє постійному зворотному зв’язку з аудиторією.

Заходи, в яких брали участь тренери та студенти:

 1. Березень 2010 р. – участь в Українському конкурсі карикатур «Дискримінація», організованого Українською Гельсінською Спілкою з прав людини, асоціацією карикатуристів, Міжнародним фондом Відродження (м. Київ) (Палько І.).
 2. 2010 р. – участь у фестивалі конкурсних робіт «Зніми свій фільм про проблему, що тебе хвилює!», який організували Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Сучасний Формат» за підтримки Представництва фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, висвітливши проблему міжкультурної толерантності (Палько І.).
 3. 17-19 вересня 2010 р. – участь у семінарі «Суспільний театр для трансформації конфліктів та етнічної толерантності», організований НУО «Сприяння міжкультурному співробітництву» та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні у м. Одесі. Семінар проведений консультантом Хжльмаром Жоффре-Айшхорном (Болівія/ Німеччина) (Палько І.).
 4. Палько Інна (директорка Центру) – семінар-тренінг «Культура добросусідства» 26-31 січня 2011 р.; м. Євпаторія.
 5. Кривой Наталія (учасниця проекту) – участь у конференції «Толерантність української молоді – запорука демократії» (19 лютого 2011 р., м. Київ).
 6. Участь студентів (волонтерів Центру) у XIIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» 24-25 березня 2011 р. (м. Житомир).
 7. Участь директорки Центру (Палько Інни) у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми підготовки соціальних педагогів у третьому тисячолітті», тема доповіді: «Основні положення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у контексті формування міжкультурної толерантності».
 8. Участь тренерів у підсумковій конференції проекту Житомирського обласного відділення Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» «Кожен має право на працю: партнерство заради покращення можливостей працевлаштування соціальних сиріт в м. Бердичів», що реалізується Фондом Східна Європа за рахунок коштів, наданих Всесвітнім Дитячим Фондом (WCF) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Фонд Євразія (23.09.2011р.).
 9. Участь у тренінгу для представників недержавних організацій «Попередження та захист прав від ксенофобного поводження у діяльності недержавних організацій в Україні» за підтримки ABA / ROLI, м. Київ (18-19. 11. 2011р.).
 10. Участь активу ЦМКТ (Мишківська В.М., Палько І.М., Гарцула О.) у конференції «Содействие формирования толерантности в украинском и российском сообществе» (16-17.02. 2012 р.)
 11. Тренери Центру Вероніка Мишківська та Світлана Коляденко 13 квітня 2012 р. відвідали прем’єрний показ театральної вистави «Вдома в Україні», ініційований Міжнародною організацією з міграції (МОМ) Представництва в Україні за участю представників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в рамках програми з протидії ксенофобії та расизму в Україні та Росії.
 12. Директорка ЦМКТ стала учасницею семінару «Чесна гра / Fair Play» проти расизму у футболі (26-27.05. 2012 р. , м. Київ).
 13. Презентація роботи Центру міжкультурної толерантності ЖДУ ім.І. Франка викладачем кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, к.п.н., доцентом Павлик Надією на стипендіальній програмі для науковців світу з проблеми висвітлення Історії Голокосту та формування толерантності конференції (2-9 грудня 2012 р., Ізраїль, Програма академічної діяльності ООН, Інформаційно-пропагандистська програма ООН).
 14. Участь Палько І.М. в інтерактивному семінарі «Як ефективно протидіяти мові ворожнечі в Інтернет? Поради для громадських активістів» (5 червня 2013 р.).
 15. 17 червня - 17 липня 2013 р. – дистанційний сертифікований курс «Мова ворожнечі: між свободою і правом» (організатори: Центр Громадянських Свобод під егідою Коаліції з протидії дискримінації в Україні й мережі «Ініціатива Розмаїття» та проходить в рамках національної освітньої програми «Розуміємо права людини») (Палько І.);
 16. 17-19 жовтня 2013 р. – учасниця тренінгу для тренерів „Антидискримінація: навчатися вчити!” (організатори: Центр Громадянських Свобод, Коаліція з протидії дискримінації в Україні, міжнародний фонд „Відродження”) (сертифікат).
 17. 1 жовтня 2015 року – відвідуваня Фестивалю короткометражного кіно для дітей та підлітків "Єдність і толерантність", що проходив в кінотеатрі "Україна".
 18. 1-2 жовтня 2015 р.- директорка Центру міжкультурної толерантності Інна Палько долучилася до роботи IV Міжнародної науково-теоретичної конфереції "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності" (Житомир, Житомирський державний університет ім. І.Франка).
 19. 1-14 лютого 2016 р. в Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.Ольжича. фотопроект,що актуалізував проблеми Інтернет-насильства, кібер-булінгу та сприяти протидії поширенню дискримінаційного контенту у ЗМІ. Образи втілювали: актори Соціально-інтерактивного «Театр Життя», волонтери Центру міжкультурної толерантності Житомирського державного університету імені Івана Франка: Вероніка Свінціцька, Юлія Хмілевська, Інна Слободенюк, Олександр Рубан, Анастасія Рашко, Арсеній Шелестюк, Дар'я Рудніцька, Віталій Гребенюк, Юлія Рибачук, Іван Карплюк, Катерина Марчук з синочком Тимофієм, Сергій Товщик. Фотовиставка створена за ініціативи @ici_kreativ.

Центр міжкультурної толерантності став логічним продовженням пілотного проекту кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирської обласної Асоціації фахівців соціальної сфери за підтримки Американської асоціації юристів (Ініціатива з верховенства права (ABA/ ROLI), а саме: проекту «Формування толерантності до представників етнічних та меншинних груп населення через просвіту студентської молоді» (2010/2011 н.р.), що отримав продовження в наступному проекті «До толерантного суспільства через інформаційно-освітні кампанії для студентської молоді» (2011/2012 н.р.), кожен з яких тривав по 9 місяців.