Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини


Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи

Кафедру економіки та менеджменту було створено 2003 року. Її очолила кандидат економічних наук, доцент Обіход Світлана Вікторівна. З лютого по жовтень 2007 року посаду завідувача кафедри обійняла доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна. З жовтня 2007 кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Вікарчук Ольга Іванівна. У результаті поділу кафедри у вересні 2012 року було створено кафедру економіки й маркетингу, завідувачем якої стала кандидат економічних наук, доцент Вікарчук Ольга Іванівна, та кафедра менеджменту й адміністрування, яку очолила доктор економічних наук, професор Харчишина Олена Володимирівна. З вересня 2014 по вересень 2017 року завідувачем була кандидат економічних наук, доцент Карпюк Ольга Анатоліївна. У вересні 2017 року в результаті об’єднання кафедр було створено кафедру економіки, менеджменту та маркетингу, яку очолила кандидат економічних наук, доцент Вікарчук Ольга Іванівна. Сьогодні кафедру економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи очолює к.е.н., доцент кафедри Клімова Інна Олександрівна.

В складі кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи працює 3 доктори наук та 9 кандидатів наук, серед яких: 2 професори та 10 доцентів.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальностей:

 • 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 075 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї наукової та практичної підготовки, кваліфікацію та проходять стажування у провідних навчальних та науково-дослідних установах України та Європи, серед них:

 • Поліський національний університет
 • Державний університет “Житомирська політехніка”
 • Львівський університет бізнесу та права
 • Міжрегіональна Академія управління персоналом
 • Університет страхування і фінанасів (ВУЗВ, Болгарія (Софія))
 • Варшавський університет, Ягелонський університет у Кракові
 • Державний університет ім. С. Баторія в Скерневицях (Польща)
 • Люблінський Католицький університет Яна Павла ІІ
 • University of Silesia in Katowice Poland

Наукова діяльність кафедри сформована в таких напрямах:

 • Оптимальне планування виробництва промислових підприємств в умовах ринку.
 • Удосконалення методів оцінки соціально-економічної ефективності інвестиційних та інноваційних проектів.
 • Дослідження товарів споживчого ринку.
 • Оцінка ефективності структури маркетингових служб підприємства.
 • Ресурсний потенціал соціальної сфери України та економічний механізм його відтворення.
 • Управління відділом маркетингу на підприємствах.
 • Розвиток інноваційної діяльності

За результатами досліджень видаються підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових статей, статті в наукових журналах. Викладачі кафедри активно беруть участь в Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

На базі кафедри працює 6 наукових гуртків та 2 проблемні групи:

 1. «Розвиток корпоративної і соціальної відповідальності» – науковий керівник старший викладач І.В. Мосійчук;
 2. «Розвиток інноваційного менеджменту і логістики» – науковий керівник старший викладач К.М. Кащук;
 3. «Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві» – науковий керівник доцент І.О. Клімова;
 4. «Новітній маркетинг» – науковий керівник доцент Ірина Пойта
 5. «Сучасні проблеми розвитку управління в Україні» – науковий керівник старший викладач О.О. Калініченко;
 6. «Економіка та організація готельно-ресторанного бізнесу» – науковий керівник доцент С.І. Павлова.
 1. Проблемна група «Креативний менеджер» – науковий керівник професор І.В. Саух;

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у міжвузівських та міжнародних конференціях, конкурсах наукових робіт та займають призові місця. Щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» та «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку».

Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи – це:

 • співпраця з міжнародними організаціями та закладами вищої освіти;
 • залучення провідних європейських експертів з метою обміну досвідом в галузі економіки та сфери обслуговування (SES);
 • залучення провідних практиків і професіоналів у рамках проектів «PRO Студії від професіоналів» та «Запрошені професори»;
 • участь студентів у міжвузівських та міжнародних конференціях;
 • можливість проходження практики у найбільших ресторанних та готельних мережах, фінансових. державних та рекламних установах з можливістю подальшого працевлаштування;
 • можливість проходження міжнародної виробничої ресторанної практики у рамках співпраці з Асоціацією U.C.M. — Italy «Середземноморський союз шеф-кухарів — Italy» (Фоджа, Італія) за підтримки школи італійської кухні Settima Luna.
 • сучасне обладнання та лабораторії;
 • різноманітне творче студентське життя.

Кафедра здійснює підготовку маркетологів, менеджерів, економістів, фахівців з готельної та ресторанної справи. Підготовка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних/юридичних осіб. Термін навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складає 3 роки 10 місяців – повний термін навчання, 2 роки 10 місяців – скорочений термін навчання; термін навчання для здобуття другого(магістерського) рівня вищої освіти – 1 рік 4 місяці.

Сьогодні ви маєте зробити складний і відповідальний крок, від якого залежить ваше майбутнє. Ви обираєте професію, яка матиме попит на ринку праці впродовж багатьох років та сприятиме розкриттю ваших здібностей. Пам’ятайте, що фундаментом майбутнього успіху є знання та навички, одержані в університеті.