Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Проекти факультету Новини


Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи

Кафедру економіки та менеджменту було створено 2003 року. Її очолила кандидат економічних наук, доцент Обіход Світлана Вікторівна. З лютого по жовтень 2007 року посаду завідувача кафедри обійняла доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна. З жовтня 2007 кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Вікарчук Ольга Іванівна. У результаті поділу кафедри у вересні 2012 року було створено кафедру економіки й маркетингу, завідувачем якої стала кандидат економічних наук, доцент Вікарчук Ольга Іванівна, та кафедра менеджменту й адміністрування, яку очолила доктор економічних наук, професор Харчишина Олена Володимирівна. З вересня 2014 по вересень 2017 року завідувачем була кандидат економічних наук, доцент Карпюк Ольга Анатоліївна. У вересні 2017 року в результаті об’єднання кафедр було створено кафедру економіки, менеджменту та маркетингу, яку очолила кандидат економічних наук, доцент Вікарчук Ольга Іванівна. Сьогодні кафедру економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи очолює к.е.н., доцент кафедри Клімова Інна Олександрівна.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальностей:

 • 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня освіти;
 • 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня освіти;
 • 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня освіти;
 • 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня освіти;
 • 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня освіти.

Кафедра здійснює підготовку маркетологів, менеджерів, фахівців з готельної та ресторанної справи. Підготовка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або коштів фізичних/юридичних осіб. Термін навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складає 3 роки 10 місяців – повний термін навчання, 2 роки 10 місяців – скорочений термін навчання; термін навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти – 1 рік 4 місяці.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у міжвузівських та міжнародних конференціях, конкурсах наукових робіт та займають призові місця. Щорічно проводяться міжвузівські студентські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.» та «Стратегічні імперативи економіки та управління в умовах сталого розвитку».

Наукова діяльність кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи сформована в таких напрямах:

 • аналіз споживчої поведінки, розвитку брендів, маркетингових комунікацій, дослідження ринкових тенденцій та стратегій;
 • вивчення фінансових аспектів економічних процесів;
 • дослідження нових напрямів розвитку маркетингу та впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність;
 • вивчення науково-методичних засад застосування в маркетингу digital-технологій;
 • вивчення стратегічного управління, організаційної поведінки, лідерства, інноваційного менеджменту;
 • формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень;
 • вивчення маркетингової політики країни та іміджу країни;
 • аналіз і планування діяльності готелів, ресторанів, туристичного бізнесу, обслуговування клієнтів;
 • розвиток сфер туристичної та готельно-ресторанної індустрії;
 • інновації та цифрові трансформації в готельно-ресторанному бізнесі.

За результатами досліджень видаються підручники, навчальні посібники, монографії, збірники наукових статей, статті в наукових журналах. Викладачі кафедри активно беруть участь в Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Кафедра економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи – це:

 • співпраця з міжнародними організаціями та закладами вищої освіти;
 • залучення провідних європейських експертів з метою обміну досвідом в галузі економіки та сфери обслуговування (SES);
 • залучення провідних практиків і професіоналів у рамках проектів «PRO Студії від професіоналів» та «Запрошені професори»;
 • участь студентів у міжвузівських та міжнародних конференціях;
 • можливість проходження практики у найбільших ресторанних та готельних мережах, фінансових. державних та рекламних установах з можливістю подальшого працевлаштування;
 • можливість проходження міжнародної виробничої ресторанної практики у рамках співпраці з Асоціацією U.C.M. — Italy «Середземноморський союз шеф-кухарів — Italy» (Фоджа, Італія) за підтримки школи італійської кухні Settima Luna.
 • сучасне обладнання та лабораторії;
 • різноманітне творче студентське життя.