Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Список студентських публікацій

П49 Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 3. / За ред. О.Л. Музики, Ю.Ю. Дем’янчук. –  Житомир, 2011. – 94 с.

 

 

 

ЗМІСТ

Адамович Н. Динаміка рефлексії особистісних якостей користувачів інтернету…

6

Баранчук В. Особливості стресостійкості та соціальної адаптації людей у постпенсійний період…………………………………………………………………………

 

7

Бахур Ю. Особливості сприймання повної і неповної сім'ї дітьми з відмінним досвідом сімейного життя……………………………………………………………………

 

8

Бобровник Л. Вплив ситуації дослідження на прояви вербальної креативності в юнацькому віці…………………………………………………………………………………

 

9

Бондарчук К. Вплив прослуховування рок-музики на емоційний стан дітей молодшого шкільного віку…………………………………………………………………...

 

11

Вагіна І. Особливості конфліктної взаємодії подружжя залежно від різниці у віці…

12

Василюк Л. Особливості конфліктної поведінки підлітків, що навчаються в школі-інтернаті……………………………………………..............................................................

 

13

Вдовиченко І. Розвиток самооцінки першокласників у ситуації успіху……………...

14

Вознюк Л. Особливості розвитку рефлексії особистісних якостей молодших школярів в умовах розвивальної системи навчання…………………………………….

 

16

Галета О. Особливості розвитку критичності наслідування у дошкільників з нормальним рівнем розвитку та із ЗПР…………………………………………………....

 

17

Герасимчук Г. Структурні особливості самооцінки першокласників із різним рівнем шкільної успішності………………………………………….................................................

 

19

Гонохіна М. Порівняльний аналіз рефлексії навчальних здібностей першокласників, які відвідували і які не відвідували дошкільні навчальні заклади…

 

20

Грозь Н. Порівняльний аналіз образу сімейних стосунків у свідомості підлітків та їх батьків……………………………………………………………………………………………

 

22

Долідзе Л. Імпліцитні теорії професійної успішності працівників у свідомості директорів приватних підприємств України та Грузії: кроскультурний аналіз………..

 

25

Дорош І. Взаємозв’язок мотивації досягнення вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл………………………………………………………………………………………………..

 

26

Єрмілова Д. Дослідження образу світу представників сучасних молодіжних субкультур……………………………………………………….............................................

 

28

Ковальчук Я. Порівняльний аналіз розвитку рефлексії здібностей до читання у молодших школярів, які навчаються за традиційною та  розвивальною системою навчання……………………………………………………………………………….…………

 

 

29

Козлова М.Особливості професійного самовизначення підлітків з проявами девіантної поведінки……………………………………………………………………………

 

30

Козловець Ю. Вплив диференційованого оцінювання на розвиток самооцінки при переході з молодших до середніх класів…………………………………………………..

 

32

Козюк К. Особливості дистанціювання у групі підлітків залежно від характеру їх комунікативної активності………………………...............................................................

 

34

Кононенко В. Розвиток спортивних здібностей при переході від дошкільного до молодшого шкільного віку………………………………....................................................

 

35

Корзун К. Розробка та апробація програми соціально –психологічного тренінгу з питання сприяння розвиткові згуртованості учнівського колективу…….………………

 

37

Криворучко О. Динаміка самооцінки учбових здібностей при переході з молодших до середніх класів……………………………………………………………………………….

 

38

Куванцова М. Особливості ціннісного розвитку студентів випускного курсу, які не планують та планують працювати за спеціальністю……............................................

 

40

Лаврова К. Розробка та апробація соціально-психологічного тренінгу з проблем адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ………………………………….

 

43

Лаговська А. Феномен «віртуальної особистості» у користувачів мережі інтернет юнацького віку…………………………………………………………………………………....

 

44

Лайчук О. Динаміка рефлексії професійних здібностей в процесі професійного становлення студентів-психологів……………………………………………………..…….

 

45

Левківська О. Дослідження регуляції правової поведінки особистісними конструктами……………………………………………………………………………………..

 

46

Мамай Н. Транзакційний аналіз психологічних ігор студентів та викладачів в умовах кридитно-модульної системи………………………………………………..……..

 

48

Мельник Я. Особливості ціннісної сфери підлітків з інтернет-залежною поведінкою

49

Місюра К. Контент аналіз мотиваційних тенденцій у рекламній продукції………...

50

Моргулець Г. Дослідження рівня психоемоційної напруги операторів комп’ютерного набору………………………………………………………………………..

 

51

Муравейник В. Гендерні особливості конфліктних форм поведінки в підлітковому та юнацькому віці…………………………………………….............................................

 

52

Мурин О. Рівні тривожності і форми шкільної дезадаптації підлітків…………………..

55

Наконечна Я. Психоаналітичні аспекти жіночих образів у прозі М. Хвильового……..

56

Наслєдова Н.Типи копінг-стратегій і рівні професійної адаптації практичних психологів з незначним досвідом роботи……………………………………………………

 

58

Нестерчук Н. Розвиток стратегіальних тенденцій студентів у суспільно корисній діяльності………………………………………………………..........................................

 

59

Олійник Ю. Дослідження динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів V курсу

 

61

Онищенко Т. Розробка та апробація програми соціально-психологічного тренінгу з проблеми профілактики насилля у молодіжному середовищі………………………….

 

62

Остапенко О. Динаміка особистісних утворень педагога на етапі професійної адаптації…………………………………………………………………………………………..

 

63

Остапчук О. Психологічна реконструкція соціальної ситуації розвитку професійних здібностей практикуючих психологів…………………………………….............................

 

65

Пащенко Ю. Ціннісні суперечності як чинник виникнення сімейних конфліктів………

66

Петрук І. Стратегіальні відмінності вирішення конфлікту студентами різного рівня навчальної успішності під час здачі навчальної сесії……………………………………..

 

68

Пилипенко М. Порівняльний аналіз розвитку рефлексії ігрових здібностей молодших школярів, які навчаються за традиційною та розвивальною системою навчання………………………………………………………………………………………..

 

 

71

Плисак Д. Порівняльний аналіз копінг-стратегій студентів у різних за змістом стресових ситуаціях…………………………………………………………………………….

 

72

Пожарна Д. Гендерні відмінності сприймання молодших братів та сестер у підлітковому віці…………………………………………………….......................................

 

74

Прокопенко М. Психологічні особливості формувакння життєвої перспективи в юнацькому віці……………………………………………….................................................

 

77

Русецька Д. Імпліцитні теорії професійної успішності підлеглих у свідомості керівників МВС: аналіз відповідності усталеним критеріям профвідбору………….

 

78

Русс В. Дослідження динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»…………………………………………………………

 

80

Сержантська І. Структура мотиваційної регуляції вчителів-предмктників…………

82

Сидоренко М. Особливості прояву явища «мотиваційного зараження» в учбовій діяльності студентів………………………………………………........................................

 

83

Соболевська А. Рефлексія розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці…..

83

Сторожук М. Емоційна стійкість як чинник соціально-психологічної адаптації студентів до умов навчання…………………………………………………………………

 

84

Суй Т. Структурні особливості самооцінки учнів першого та четвертого класів…….

86

Суплік Ю. Взаємодія диспозиційних та ситуаційних чинників поведінки особистості

87

Тимошенко М. Вплив перегляду мультиплікаційних фільмів на стосунки дітей з ровесниками………………………………………………………………………………….....

 

88

Тюрікова В. Соціально-психологічні передумови виникнення субдепресивних станів у школярів…………………………………...............................................................

 

89

Федюк А. Вплив ситуації співробітництва на розвиток самооцінки у молодшому шкільному віці……………………………………………………………………………………

 

90

Шевченко Н. Особливості конструкту справедливості як чинника вибору активної/пасивної стратегії поведінки у конфлікті……………………………………….

 

92

Шовтюк І. Особливості розвитку рефлексії особистісних якостей молодших школярів в умовах традиційної системи навчання……………………………………..

 

93

 

П49 Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 4. / за ред. О.Л. Музики, Ю.Ю.Дем’янчук. – Житомир, 2012. – 126 с.

 

 

ЗМІСТ

 

 1. Адамович Н. Динаміка самооцінки здібностей у підлітковому віці

8

 1. Антоневська К. Мотивація досягнення спортсменів у різних видах соціальної активності

9

 1. Бахур В. Особливості психічного розвитку дітей, народжених шляхом кесаревого розтину

10

 1. Бахур Ю. Специфіка конфліктів молодого подружжя в залежності від соціально-психологічних чинників

11

 1. Безуглий Р. Порівняльний аналіз уявлень про виховну роль батька у свідомості чоловіків з різним сімейним статусом

13

 1. Бондарчук К. Дослідження образу сім’ї у свідомості дітей, що перебувають у притулку

16

 1. Вагіна І. Специфіка рольових очікувань шлюбних партнерів в залежності від попереднього досвіду шлюбно-сімейних стосунків

18

 1. Вдовиченко І. Вплив ситуації успіху на розвиток самооцінки в молодшому шкільному віці

22

 1. Вознюк Л. Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 1 класу

24

 1. Гавриловський Т. Динаміка самооцінки здібностей у дошкільному віці

26

 1. Гарцула О. Стратегії подолання хвороби у пацієнтів з хронічними захворюваннями

28

 1. Герасимчук Г. Взаємозв’язок оцінювання вчителя та розвитку самооцінки в молодшому шкільному віці

29

 1. Гонохіна М. Порівняльний аналіз мотивації досягнення підлітків у навчальній та позанавчальній діяльності

31

 1. Грабчук О. Взаємозв’язок міжпівкульної асиметрії і когнітивного стилю у учнів старших класів

34

 1. Грозь Н. Експериментальне дослідження впливу оцінки дорослих на розвиток творчих здібностей у молодшому шкільному віці

35

 1. Дацюк С. Розвиток особистісної ідентичності психолога в процесі професійного становлення

37

 1. Дацюк Ю. Роль та функції грошей в картині світу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

39

 1. Дяченко В. Особливості психологічного ресурсу «важкого» підлітка

41

 1. Іваніцька Н. Ціннісно-рольова феноменологія віртуального тролінгу: аналіз окремого випадку

44

 1. Загоровський В. Діагностичні та розвивальні ресурси мвдз у дослідженні музичних здібностей

45

 1. Кащук Я. Вивчення особливостей спілкування підлітків та спроба його оптимізації у класі

47

 1. Климчук П. Особливості сприймання чоловіками жінок з високим рівнем розвитку маскулінних рис особистості

50

 1. Когут Л. Особистісно-ціннісні детермінанти розвитку здібностей у дітей старшого шкільного віку

51

 1. Козленко І. Прагнення до афіліації як чинник формування соціометричного статусу

54

 1. Козлова М. Порівняльний аналіз особливостей професійного самовизначення підлітків з різним досвідом девіантної поведінки

56

 1. Козюк К. Психосемантичне дослідження образу сімейних стосунків у свідомості юнаків, які пережили розлучення батьків

58

 1. Корзун К. Порівняльний аналіз уявлень про майбутню професію студентів-психологів І та ІІІ курсу навчання

61

 1. Костриця І. Динаміка стратегіальної регуляції школярів у різних видах активності

63

 1. Кот Ю. Проблеми соціально-психологічної адаптації учнів міських та сільських шкіл

64

 1. Кравченко О. Вплив мультфільмів про спорт на розвиток мотивації досягнення дошкільників та молодших школярів

66

 1. Криворучко О. Динаміка самооцінки творчих здібностей у підлітковому віці.

67

 1. Лаврова К. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів різних курсів навчання

69

 1. Лисенко А. Рефлексія розвитку хореографічних здібностей у юнацькому віці

72

 1. Мамай Н. Вигода як чинник ігрової взаємодії студентів та викладачів ВНЗ

74

 1. Маркова Т. Особливості правової свідомості людей,що вчинили правопорушення

75

 1. Міліневський А. Біографічний аналіз мотивації досягнення як чинник розвитку професійних здібностей

77

 1. Моргулець Г. Психологічні особливості осіб з порушеннями харчової поведінки

78

 1. Мурин О. Дослідження особливостей прояву шкільної тривожності підлітків з різним рівнем успішності

80

 1. Нестерчук Н. Ціннісна підтримка розвитку стратегіальної регуляції студентів у суспільно-корисній діяльності

82

 1. Оверчук Ю. Особистісна рефлексія як чинник професійного становлення майбутніх соціальних педагогів

83

 

 1. Омелянчук Л. Статеві відмінності взаємозв’язку домінуючого типу поведінки у конфліктній ситуації і типу реагування у ситуації фрустрації

85

 1. Онищенко Т. Ефективність соціально-психологічного тренінгу з профілактики агресивних форм поведінки в молодіжному середовищі

86

 1. Онищук І. Гендерні відмінності у ставленні юнаків до громадянського шлюбу

88

 1. Петрук І. Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 2 класу

90

 1. Радул О. Кризи професійного вибору в контексті сучасного інформаційного простору: ціннісно-рольовий аспект

92

 1. Рожнова О. Ціннісні кризи у свідомості педагогів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового розвитку

94

 1. Романюк В. Особливості ціннісної сфери підлітків із затримкою психічного розвитку

95

 1. Русецька Д. Особливості імпліцитних теорій професійної успішності працівників у свідомості керівників МВС

97

 1. Севрук Л. Кризи професійної ідентичності студентів-психологів

100

 1. Слободенюк Л. Біографічний аналіз становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості

103

 1. Степаненко М. Дослідження копінг-стратегій підлітків з різним досвідом батьківського ставлення

106

 1. Сторожук М. Розвиток структури емоційної стійкості студентів у процесі навчання

107

 1. Суй Т. Динаміка самооцінки учбових здібностей при переході з молодших до середніх класів

109

 1. Суплік Ю. Надійність особистісних факторів за 16-факторним особистісним опитувальником Р. Кеттелла

111

 1. Татаріна А. Експериментальне дослідження рівня домагань підлітків із розумовою відсталістю

112

 1. Цимбалюк А. Аналіз психометричних характеристик «Тесту ціннісно-мотиваційної готовності до професії» О.Л. Музики

115

 1. Чаюн В. Динаміка самооцінки учбових здібностей студентів спеціальності «Психологія»

116

 1. Шовтюк І. Особливості рефлексії особистісних якостей учнів 4 класу

118

 1. Шафранович О. Соціометричний статус творчо обдарованої особистості у професійному середовищі

120

 1. Юзепчук К. Особливості ставлення до самогубства особами з відмінним релігійним досвідом

122

 1. Яценко О. Ціннісно-рольова реконструкція образу професійного майбутнього студентів-психологів

124

 

 

 

 

П49 Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 5. / за ред. О.Л. Музики, Ю.Ю.Дем’янчук. – Житомир, 2013. – 126 с.

 

 

ЗМІСТ

 

1.Алєксєєва А. Можливості та обмеження проективної методики «невідомої тварини» при дослідженні дитячих страхів у дітей молодшого шкільного віку…………………….

 

 

7

2.Бабійчук К. Вплив розвивальної роботи практичного психолога на підвищення рівня диференційованості самооцінки здібностей у підлітковому віці……………………

 

 

9

3.Бондарчук К.  Образ сім’ї у свідомості дітей, що перебувають в інтернат них закладах……………………….

 

11

4.Броновицька М. Динамічні особливості розвитку особистісної ідентичності студентів-психологів……………

 

16

5. Білоусова І. Особливості регуляції навчальної діяльності студентів-психологів 4-го курсу………………………………..

 

18

6.Білоусова І. Образ права у свідомості учнів старших класів………………………………………………………………..

 

20

7. Білошицька Ю. Особливості мотивації учбово-пізнавальної діяльності студентів……………………………

 

21

8.Вдовиченко І. Вплив ситуації співробітництва на розвиток самооцінки першокласників…………………………………….

 

23

9.Гавриловський Т. Динаміка самооцінки здібностей у дошкільному віці: лонгітюдне дослідження………………….

 

25

10.Гарцула О. Особливості ціннісної сфери студентів залежно від рівня їх само актуалізації………………………

 

28

11.Герасимчук Г. Взаємозв’язок оцінювання вчителя та розвитку самооцінки здібностей при переході з молодших до середніх класів………………………………………………

 

 

29

12.Голуб Я. Контент аналіз структури мотивації досягнення в літературі для дошкільників…………………………………….

 

32

13.Гонохіна М.Структура життєвих перспектив працівників умвс в залежності від напрямку діяльності………………….

 

34

14.Грабчук О. Розвиток творчих здібностей в учнів старших класів із різними типами міжпівкульної асиметрії…………..

 

36

15.Грозь Н. Прівняльний аналіз способів вирішення сімейних конфліктів хлопцями-підлітками та двічатами………………

 

38

16.Дзендзельовська Н. Порівняльне дослідження структури мотиваційної сфери дітей-інвалідів в умовах домашнього та інклюзивного навчання……………………………………….

 

 

40

17. Дударчик Я. Особливості рефлексії уявлень про професію психолога першокурсниками……………………..

 

41

18. Дяченко В., Онищук І. Ставлення старшокласників та юнаків  до осіб з інвалідністю: порівняльний аналіз……….

 

44

19. Іваніцька Н.,Сурскова Т. Рефлексія досвіду діагностичної роботи студентів соціально-психологічного у школі-інтернаті для дітей, що потребують корекції розумового розвитк…………………………………………..….

 

 

 

47

20.Ілінська О. Динаміка образу батьківської та власної сім’ї у свідомості подружніх пар на різних етапах сімейного життя………………………………………………………………..

 

 

50

21. Кащук Я. Взаємозвязок між соціометричним статусом учня в класі та рівнем його комунікабельності…………….

 

52

22. Климчук П. Гендерні відмінності у прагненні до самоактуалізації…………………………………………………..

 

54

23. Козюк К. Порівняльний аналіз уявлень про творчі здібності менеджерів дизайнерського та PR-відділів рекламної агенції…………………………………………………

 

 

58

24.Козюн Ю. Динаміка самооцінки учбових здібностей підлітків із девіантною поведінкою…………………………….

 

61

25.Корзун К. Психологічні особливості стереотипного сприймання професії психолога……………………………

 

63

26. Костенко Д. Дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців контрактної служби……….

 

65

27. Кот Ю. Конфліктність в молодій сім’ї в перід первинної адаптації …………………………………………………………..

 

66

28. Котвицька С. Особливості профорієнтаційної роботи шкільного психолога із старшокласниками ……………….…

 

69

29.Кузьмінська К. Вплив усної народної творчості на зниження рівня тривожності молодших школярів в учбовій діяльності…………………………………………………………..

 

 

71

 

30. Лаврова К. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів різних курсів навчання...

 

73

31. Макарець Л. Вплив розвивальної роботи практичного психолога на підвищення рівня психологічної готовності першокласників до навчання в школі…………………………

 

 

76

32.Маркова Т. Дослідження емоційного стану дітей із СДУГ...

78

33.Моргулець Г. Емоційні розлади у осіб з порушеннями харчової поведінки……………………………………………….

 

80

34.Міліневський А. Структура мотивації досягнення студентів у різних видах учбової діяльності………………..

 

83

35. Нечай Л. Дослідження ціннісної сфери школярів, в яких переважає девіантна поведінка…………………………….….

 

84

36.               Оверчук Ю. Стиль поведінки підлітків в конфліктній ситуації в залежності від рівня їх тривожності………………

 

86

37. Огненко О. Очікування щодо навчання у внз як компонент регуляції навчальної діяльності першокурсників……………

 

89

38. Онищенко Т. Дослідження проявів агресивності у дітей дошкільного віку ………………………………………………….

 

92

39. Подік С. Роль психолога з проблеми підтримки учнів із соціальним статусом «знехтувані» та «ізольовані»………..

 

93

40. Польова Т. Дослідження особливостей розвитку рефлексії професійних здібностей студентів-психологів…

 

95

41.Полякова Т.Динаміка формування ціннісної сфери особистості в період життєвої кризи

98

42.Пухальський Р. Розвиток самооцінки здібностей у юнацькому віці…………………………………………………….

 

100

43.Романюк В. Порівняльний аналіз образу майбутнього у свідомості підлітків із ЗПР і розумовою відсталістю………..

 

101

44.Севрук Л. Розвиток рефлексії професійних здібностей студентів-психологів у процесі навчання……………………..

 

104

45. Слободенюк Л. Біографічний аналіз професійного розвитку творчо обдарованої особистості………………….

 

107

 

 

46. Соболевська А. Вікова динаміка рефлексії розвитку спортивних здібностей…………………………………………..

 

110

47.Суй Т. Динаміка самооцінки учбових здібностей у підлітковому віці………………………………………………….

 

113

48. Сурскова Т. Дослідження особливостей ціннісної свідомості читаючих та не читаючих студентів……………..

 

115

49. Татаріна А. Вікова динаміка рівня домагань школярів, що потребують корекції розумового розвитку при переході від молодшого шкільного до підліткового та від підліткового до юнацького віку……………………………………………….

 

 

 

119

50. Храпко А. Розвиток асертивності студентів у ситуації публічних виступів шляхом тренінгової роботи……………..

 

121

51.Шафранович О. Взаємозв’язок соціометричного статусу та розвитку самооцінки творчих здібностей у дошкільному віці…………………………………………………………...………

 

 

124

 

 

 

 

 

П49 Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 6. / За ред. Л.П.Журавльової, Ю.Ю.Дем’янчук. – Житомир, 2014. – 128 с.

 

ЗМІСТ

 

1. Атаманська О. Порівняльний аналіз структури емоційності підлітків, включених до музичної діяльності …

 

6

2. Бабійчук К. Взаємозв’язок комунікабельності та розвитку самооцінки здібностей у юнацькому віці……………………...

 

8

3. Баранчук О. Гендерні відмінності у психологічній готовності до шлюбу в юнацькому віці………………………..

 

10

4. Байдюк А. Особливості ціннісної свідомості молодших школярів з різним рівнем самооцінки…………………………

 

12

5.Безуглий Р. Порівняльний аналіз образу «я-батько» чоловіків в залежності від домінуючого его-стану………….

 

14

6.Борківський С. Розвиток рефлексії професійно значимих здібностей у юнацькому віці…………………………………….

 

16

7. Бурчак О. Гендерні особливості особистісних властивостей військовослужбовців……………………………

 

19

8. Волинець Б.. Особливості інтелектуальної сфери осіб із різним рівнем схильності до злочинної поведінки………….

 

26

9. Галіч А. Транзакційний аналіз студентсько-викладацької взаємодії в різних учбових ситуаціях………………………….

 

29

10.Гарцула О. Взаємозв’язок  стильових особливостей саморегуляції та рівня самоактуалізації в дорослому віці...

 

31

11. Гонохіна М. Гендерні відмінності життєвих перспектив працівників УМВС………………………………………………...

 

33

12. Гультяєва Т. Гендерні відмінності смисложиттєвих орієнтацій особистості  у ситуації безробіття…..…………...

 

36

13. Дацюк Ю. Динаміка рефлексії особистісної якості «совісний» у молодшому шкільному віці……………………..

 

39

14. Дзендзельовська Н. Особливості рівня домагань дітей з вадами слуху ……………………………………………………..

 

42

15.Долінчук І. Образ «коханої людини» і «мій чоловік» у свідомості жінок, що перебувають  в громадянському шлюбі…………………………………………………………….....

 

 

46

16. Дубова С. Мотивація досягнення старшокласників у структурі вміння вчитися………………………………………..

 

49

17. Дяченко В. Особливості уявлень про «справедливість світу» підлітків, які навчаються в інклюзивних класах……...

 

51

18. Єфімович А. Особливості інтелектуальної сфери осіб з різним рівнем релігійності……………………………………….

 

53

19.Завадський О. Вплив корекційно-розвивальної роботи психолога на подолання тривожності та соромязливості в юнацькому віці…………………………………………………….

 

 

56

20. Калугіна Г. Роль генотипу й середовища у формуванні харчової поведінки……………………………………………….

 

59

21. Кащук Я. Сором’язливість як чинник поведінки у підлітковому віці…………………………………………………..

 

62

22. Клочкова О. Психологічні особливості конфліктних форм поведінки військовослужбовців………………………………...

 

63

23.Костенко Д. Порівняльний аналіз мотивації професійної діяльності військовослужбовців з різним строком служби…

 

66

24.Кошин С. Порівняльний аналіз особливостей  формування синдрому емоційного вигорання у вчителів ЗОШ та педагогів спеціалізованих навчальних закладів ….

 

 

68

25. Лагута А. Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх профілактики……………………………………….……………..

 

 

72

26.Нечай Л. Розвиток рефлексії здібностей юнаків із проявами девіантної поведінки………………….……………..

 

77

27.Манілов Ю. Структура мотивації досягнення у передвиборчих програмах українських політичних партій...

 

79

28. Огненко О. Вплив розвивальної роботи практичного психолога на підвищення рівня рефлексії професійно значимих здібностей у юнацькому віці…………………..……

 

 

80

29.Онищенко Т. Ефективність використання соціально-психологічного тренінгу в подоланні агресивності учнів підліткового віку…………………………………….……………..

 

 

82

30.Онищук І. Використання арт?терапевтичних технік у розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку з вадами розвитку..………………………………….……………..

 

 

84

31. Пашкевич В.. Академемічні здібності студентів-психологів як передумова успішності особистості в професійній діяльності …………………………………………………………

 

 

87

32.Поліщук О. Особливості зв’язку задоволеності шлюбом з позицією щодо справедливості у взаєминах подружжя……

 

90

33. Польова Т. Особистісна рефлексія як чинник професійного становлення педагога…………………….……

 

93

34. Приступнюк О. Динаміка самооцінки здібностей у дошкільному віці: лонгітюдне дослідження…………….……

 

97

35. Пузовик Ю. Порівняльний аналіз структури ціннісної сфери підлітків, які мають різний соціометричний статус…

 

99

36. Рєткова А. Порівняльний аналіз структури мотивації досягнення в учбовій та ігровій діяльності дошкільників………………………………………………….……

 

 

102

37. Рожкова Н. Методи дослідження проблеми емоційного вигорання………………………………………………………….

 

104

38.Савчук Т. Система поцінувань навчальних успіхів: погляд вчителів та учнів в інклюзивних класах……………………….

 

107

39.Сидоренко І. Використання тренінгових форм роботи для підвищення самооцінки учнів з особливими потребами…..

 

110

40. Татаріна А.. Зв’язок рівня домагань та життєвих планів юнаків із розумовою відсталістю ……………………………...

 

112

41. Турчик С. Вивчення типових видів та характеристик цінностно-смислового ставлення до грошей серед студентів……………………………………………………………

 

 

116

42.Фурман О. Взаємозв’язок самооцінки та соціометричного статусу особистості у підлітковому віці………………………

 

118

43.Храпко А. Особливості стилю поведінки в конфліктних ситуаціях підлітків із різним груповим статусом у класі……

 

120

44.Черняєва В. Дослідження ефективності окремих форм активізації навчального процесу у вищій школі……………..

 

123

45. Яценко А. Алгоритм досягнення професійної успішності у свідомості осіб, що займають керівні посади……..…………

 

125

 

 

П49 Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 7. / За ред. Л.П.Журавльової, Ю.Ю.Дем’янчук, доповнений. – Житомир, 2015. – 147 с.

 

 

ЗМІСТ

 

1.   Атаманська О. Особливості потребово-ціннісної складової творчої активності юнок………………………………….

 

8

2.   Байдюк А. Застосування прийому ідентифікації з казковими героями у дослідженні ціннісної свідомості молодших школярів……………………………………………………………...

 

 

10

3.   Борківський С. Взаємозв’язок рефлексії та розвитку самооцінки професійно значимих здібностей у працівників технічних спеціальностей із різним стажем роботи……….…..

 

 

13

4.   Бочковська А. Використання технік позитивної психотерапії у роботі з учасниками бойових дій………………….

 

15

5.   Бредіхина Н. Особливості образу сучасного українця в уявленнях підлітків та юнаків ….…………………………………

 

17

6.   Бродовська А. До визначення поняття «тривожність» у психологічній літературі….……………………………………….

 

19

7.   Бурківська М. Порівняльний аналіз рефлексії особистісної якості «відповідальний» учнів першого та четвертого класів

 

21

8.   Воронюк А. Уявлення молоді про справедливість покарання залежно від ставлення до права………………..……..

 

23

9.   Галайко В. Український національний характер у творчості О. Вишні: психологічний аналіз………………………….

 

25

10.       Галіч А. Корекція стосунків у системі «викладач-студент» засобами транзакційного аналізу…………………………………

 

26

11.       Ганжа І. Особливості ставлення до осіб протилежної статі у академічних групах з нерівномірним статевим розподілом

 

28

12.       Гаркавлюк К.  Coцiaльнo-пcихoлoгiчний aнaлiз причин інтeрнeт-зaлeжнocтi пiдлiткiв……………………..………………

 

29

13.       Гиляка Р. Техніки позитивної психотерапії як засіб самодопомоги у ситуації працевлаштування…………………...

 

31

14.       Демчук К. Вплив розвивальної роботи практичного психолога на підвищення рівня психологічної готовності шестирічок до навчання в школі…………………………

 

 

34

15.       Дзендзельовська Н. Психологічні особливості самооцінки та  рівня домагань юнаків з вадами слуху………

 

36

16.       Дідківська В. Зв’язок рівня комунікативності та інтернет – залежності в юнацькому віці….………………………………….

 

38

17.       Долінчук І. Я-концепція та образ партнера у свідомості молодих людей, які перебувають в громадянському шлюбі….

 

40

18.       Дончев Ф. Психосемантичний аналіз образу світу в свідомості трансгуманістів………………………………………….

 

42

19.       Драган С. Соціальні уявлення про національну валюту студентів із різними видами ціннісно-смислового ставлення до грошей…………………………………………………………….

 

 

44

20.       Дубова С. Розвиток мотивації досягнення студентів в умовах неформальної освіти…………………………………….

 

46

21.       Жигун Ю.  Розвиток самооцінки професійно значимих здібностей студентів із різним рівнем ціннісно-мотиваційної готовності до професії психолога…………………..……………

 

 

47

22.       Жмурко В. Порівняльний аналіз рефлексії творчих здібностей підлітків сільських та міський шкіл………………….

 

49

23.       Залужна Т. Взаємозв’язок структури мотивації та самооцінки тривожності старшокласників……………………….

 

52

24.       Зарицька Б. Дослідження особливостей зовнішньої та внутрішньої мотивації до навчальної діяльності студентів бюджетної та контрактної форми навчання…………………….

 

 

54

25.       Кащук Я. Стресові переживання як чинник розвитку психосоматичних захворювань у юнацькому віці…………….

 

57

26.       Ковальчук В. Динаміка професійної мотивації студентів-психологів першого та п’ятого курсів ….……………………….

 

58

27.       Ковальчук І. Мотивація досягнення молодших школярів з різними типами соціальної активності…………………………...

 

60

28.       Ковтун М. Теоретичний аналіз поняття впевненості в собі

62

29.       Крепчук Т. Ціннісні орієнтації студентів в сучасних соціально-політичних умовах……………………………………..

 

64

30.       Кубайчук О. Вплив шкільної успішності на рівень домагань у юнацькому віці……………………………..………….

 

66

31.       Кухарчук В. Розвиток самооцінки учбових здібностей старшокласників із різним рівнем навчальної успішності…….

 

67

32.       Лісовська Н. Особливості емоційних станів осіб, які підлягають військовій мобілізації у ситуації АТО………………

 

68

33.       Левчено Т. Ситуаційні чинники мотивації досягнення спортсменів юнацького віку……………………………………….

 

69

34.       Листопадська М. Психологічний аналіз чинників професійного вибору сучасних старшокласників….………….

 

71

35.       Лущик А. Динаміка мотивації досягнення першокласників у процесі адаптації до шкільного навчання…………………….

 

74

36.       Манілов Ю. Вікові особливості сприймання політичної реклами……………………………………………………………….

 

75

37.       Мельник І. Особливості особистісних утворень педагогів на етапі завершення професійного шляху…………………….

 

78

38.       Мельничук Ю. Особливості уявлень про справедливість студентів психологічних та непсихологічних спеціальностей..

 

80

39.       Невмержицька Ю. Ефективність технік Позитивної психотерапії у роботі зі старшокласниками з проявами емоційного вигорання………………………………………………

 

 

82

40.       Онищук І. Використання технік позитивної психотерапії у роботі практичного психолога в сфері інклюзивної освіти …..

 

85

41.       Осіпчук І. Мотивація досягнення у навчальній літературі для першого класу…………………………………………………..

 

87

42.       Осіпчук Л. Дослідження стилю поведінки в конфліктній ситуації в студентів з різним соціометричним статусом в групі

 

88

43.       Петрученко М. Емпатія як чинник розвитку впевненості у собі у ранньому юнацькому віці………………………………….

 

90

44.       Попп Е. Суперечності між декларованими цінностями та реальною поведінкою студентів гуманітарних спеціальностей

 

94

45.       Рибачук Ю. Дослідження Я – образу користувачів соціальних мереж……………………………………………………

 

95

46.       Рижак К.  Взаємозв’язок самооцінки тривожності та рівня емоційного вигоряння юнаків (на прикладі студентів першого курсу напряму підготовки «Психологія»)…………………..…..

 

 

97

47.       Роїк І. Порівняльний аналіз емоційних станів молодих матерів з різним соціальним статусом……………………………

 

99

48.       Рудь Є.  Пcихoлoгiчнi ocoбливocтi cприймaння oбрaзу уcпiшнoгo пcихoлoгa …………………………………………..…..

 

101

49.       Рясенчук Н. Комплексне вивчення особистості правопорушникаяк умова планомірного перевиховного впливу

 

102

50.       Савчук Т. Вплив системи поцінувань навчальних успіхів на рівень домагань молодших школярів в інклюзивних класах

 

104

51.       Саух Т. Поняття сім'ї. Характеристика поняття «задоволеність шлюбом»………………………………………….

 

106

52.       Семенюк Ю. Дослідження психологічної готовності медичного персоналу до виконання професійної діяльності..

 

109

53.       Скрицька К.  Чинники формування інтернет - залежності в юнацькому віці…………………………………………..………..

 

111

54.       Сорочинська М. Особливості взаємозв’язку емоційної сфери дитини та соціально-психологічного клімату родини в якій вона виховується……………………………………………..

 

 

114

55.       Сторожук В. Особливості соціальних уявлень про справедливість учасників АТО ….……………………………

 

116

56.       Сусловець Г. Зв'язок індивідуальних особливостей особистості зі стратегіями розв’язання міжособистісних конфліктів серед працівників органів внутрішніх справ……..

 

 

118

57.       Ткачук О.  Психологічні особливості сприймання образу справедливого вчителя у підлітковому віці……………………

 

122

58.       Троценко А.  Схильність до ризикованої поведінки в осіб із різним типом нервової системи……………………………….

 

124

59.       Українець І.  Взаємозв’язок акцентуацій характеру та самооцінки тривожності в підлітковому віці……………………

 

125

60.       Хмельницька М. Техніки позитивної психотерапії як засіб самодопомоги студентам у ситуації кризи середини навчання

 

 

128

61.       Хойда Д. Емпатія як чинник розвитку асертивності та нонконформізму у підлітковому віці………………………………

 

130

62.       Хуторна Ю. Уявлeння мoлoдi прo справeдливiсть рoзпoдiлeння eкoнoмiчних пiльг у дeржаві…………………….

 

132

63.       Чернушич І. Взаємозв’язок структури мотивації та самооцінки тривожності юнаків (на прикладі студентів першого курсу напрямку підготовки «психологія»)……………

 

 

134

64.       Черняєва В.  Дослідження рівня навчально-пізнавальної активності студентів в умовах зміни послідовності окремих навчальних занять…………………………………………………

 

 

135

65.       Чирко А. Взаємозв’язок стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях та рівня емоційного вигоряння (на прикладі вихователів дошкільних навчальних закладів із різним стажем роботи)….……………………………………………………

 

 

 

138

66.       Чупріна С. Образ ідеальної дитини у свідомості підлітків та їх батьків…………………………………………………………..

 

140

67.       Шаховець Ю.  Особливості емоційної сфери дітей, хворих на синдром Дауна………………..…………………………

 

142

68.       Янчевська В.  Взаємозв’язок структури мотивації та самооцінки творчих здібностей старшокласників, позбавлених батьківської опіки……………………………………

 

 

144

69.       Яценко А. Порівняльний аналіз образу професійної успішності у свідомості викладачів з різним стажем педагогічної діяльності….………………………………………….

 

 

146