Соціально-психологічний факультет

Про факультет Деканат Кафедри факультету Студентське братство Наукова діяльність Проекти факультету Новини

Науково-дослідні лабораторії та центри

У 2001 році на кафедрі соціальної та практичної психології створене відділення лабораторії Психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України (керівник проф. Моляко В.О.).

Як результат тривалої співпраці викладачів кафедри соціальної та практичної психології та співробітників лабораторії Психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка у 2006 році опубліковано колективну монографію «Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень». У книзі розглядаються проблеми розвитку здібностей та обдарованості. Використовуючи авторські модифікації методики вивчення динаміки здібностей МВДЗ (О.Л.Музика), автори розкривають особливості взаємодії вікових, соціально-психологічних і суб’єктно-ціннісних чинників у розвитку творчо обдарованої особистості.

Протягом всього періоду роботи відділення викладачами кафедри проведено низку емпіричних наукових досліджень розвитку здібностей у різні вікові періоди, за результатами яких захищено кандидатські дисертації: «Наслідування як механізм розвитку творчих здібностей у дошкільному віці» (Портницька Н.Ф., 2007), «Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці» (Загурська І.С., 2006), «Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці» (Савиченко О.М., 2009), «Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці» (Горбунова В.В.2003,), «Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності» (Климчук В.О., 2005), «Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шікльному віці» (Никончук Н.О., 2009), «Професійна переорієнтація як чинник особистісного самоздійснення випускників вишів» (Тичина І.М., 2009).

Упродовж 2013 та 2014 років викладачі продовжували працювати над розробкою, адаптацією та апробацією процедур та методів дослідження розвитку творчої особистості у різні вікові періоди та у професійній діяльності. В рамках цього напрямку захищені кандидатські дисертації: «Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І.О.Сікорського» (О.В. Мазяр, 2013), «Становлення особистісної ідентичності у процесі професійної адаптації» (В.В.Кириченко, 2014). Асистенти Кирильчук І.В. і Гречуха І.А. затвердили теми кандидатських дисертацій та проводять дослідження в рамках окресленої тематики.

Наукові традиції відділення лабораторії Психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України та подальшу модифікацію методик дослідження творчих здібностей та ціннісної регуляції розвитку творчої особистості продовжено у науково-дослідній роботі В.В.Горбунової та В.О.Климчука. За результатами наукових досліджень опубліковано авторські монографії та захищено докторські дисертації: «Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд» (В.В.Горбунова, 2014), «Мотиваційний дискус особистості в інтеракційному просторі» (В.О.Климчук, 2015).

З 2010 на базі кафедри соціальної та практичної психології діє Центр соціально-психологічних досліджень. Основною метою діяльності центру є координування науково-дослідної роботи в галузі соціальних і гуманітарних наук, проведення соціально-психологічних теоретичних та експериментальних досліджень, поширення та популяризації отриманих результатів діяльності, оприлюднення результатів наукового пошуку, надання методичних, інформаційних і консультативних послуг соціальним партнерам Центру, а також співпраці з українськими та міжнародними науковими центрами і громадськими організаціями.

У 2013 році Центром соціально-психологічних досліджень реалізовано Міжнародний проект "Проблеми і перспективи інклюзивної освіти" (спільно з недержавною організацією ІСКОС (Італія). Разом із партнерами проекту – управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, управлінням освіти Житомирської міської ради, Житомирським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ЗОШ №30, СНВК № 59, приватною україно-італійською школою "Всесвіт", МБФ "Місія в Україну" – впродовж 2013 року було проведено семінари "Професійний супровід дітей з інвалідністю в умовах навчання в державних та приватних школах" спільно з Болонським університетом (Італія) 17 – 21 червня 2013 р. та "Законодавче забезпечення роботи фахівців у сфері інклюзивної освіти в Україна та Італії" 1 – 4 жовтня 2013 р.

В рамках проекту "Проблеми і перспективи інклюзивної освіти" професор Дімітріс Аргіропоулос (Італія) прочитав інавгураційну лекцію «Диференційна педагогіка – робота з дітьми з особливими потребами у школі та суспільстві» з нагоди присвоєння почесного звання «Почесний професор ЖДУ».

Міжнародний проект «Проблеми й перспективи інклюзивної освіти» (спільно з недержавною організацією ІСКОС (Італія) продовжено у 2014 році. Наукова підтримка від італійської сторони здійснювалася Джорджіо Граціані (університет м. Болонья), від української - Ларисою Журавльовою (ЖДУ). В рамках проекту на базі університету проведено семінар: Координатор міжнародного семінару (Україна-Італія) по інклюзивній освіті «Розвиток інклюзивної освіти: створення мережі. Створення спільноти» А.Л.Весельська (24-26 вересня 2014).

На базі кафедри у 2014 році відкрито науково-дослідну лабораторію з екологічної психології (у співпраці з лабораторією екологічної психології Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України, завідувач лабораторії – доктор психологічних наук, професор Ю.М. Швалб). Викладачі кафедри соціальної та практичної психології здійснювали наукові розвідки з проблем екологічної безпеки різних аспектів життєдіяльності особистості. За результатами досліджень опубліковано 7 наукових праць. У контексті глобальної проблеми екологічної безпеки сучасної людини викладачі кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями: «Емпатія як чинник онтогенетичної динаміки екологічної самосвідомості у юнацькому та дорослому віці» (А. І. Литвинчук), «Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків, що виховуються у деструктивних сім’ях» (Т. В. Можаровська).